Terve.fi

Masennukselle altistavat tekijätMasennukselle altistavat tekijät

Vaikka masennustilan kulku ja ennuste tunnetaan monessa mielessä jo varsin hyvin, on jokaisen ihmisen masennus kulultaan yksilöllinen ja kokemuksena ainutlaatuinen.
Teksti Toimitus

Vaikka masennustilan kulku ja ennuste tunnetaan monessa mielessä jo varsin hyvin, on jokaisen ihmisen masennus kulultaan yksilöllinen ja kokemuksena ainutlaatuinen. Tietoa masennustiloihin usein liittyvistä tekijöistä on kyllä olemassa runsaasti, mutta on hyvä muistaa, että masennuksesta kärsivien ihmisten elämäntilanteet ja taustat poikkeavat voimakkaasti toisistaan ja masennustilaan voi sairastua lähes missä iässä tai elämäntilanteessa hyvänsä.

Tiedetään, että masennustiloista kärsivät ovat selvästi muita useammin naisia, kärsivät tai ovat kärsineet takaiskuista työ- tai muussa sosiaalisessa elämässä ja muun muassa tupakoivat enemmän kuin muut.

Miehillä avioerot ovat yhteydessä masennustiloihin, kun taas naisilla tällaista yhteyttä ei ole osoitettu.

Voimakkaimpia masennustiloille altistavia tekijöitä ovat aikaisemmin sairastetut masennustilat, psykososiaaliset stressitekijät sekä toisaalta perinnölliset tekijät. Fyysinen sairaus, muu mielenterveyden häiriö tai päihteiden käyttö voivat myös altistaa masennustiloille.

Pitkäaikainen, ruumiillinen sairaus altistaa masennukselle

Masennuksen taustalla voi olla myös elimellinen sairaus. Yleisimpiä masennusta aiheuttavia sairauksia ovat esimerkiksi sokeritauti, sepelvaltimotauti, erilaiset syövät, kilpirauhasen liika- tai vajaatoiminta ja Parkinsonin tauti.

Lääkeaineista masennukselle voivat herkistää muun muassa beetasalpaajat, hormonikorvaushoitovalmisteet ja kortikosteroidit.

Moniin pitkäaikaissairauksiin liittyy kiputiloja, joihin taas kytkeytyy psyykkisiä ongelmia. Näin on esimerkiksi reumassa, syöpäsairauksissa ja fibromyalgiassa. Etenkin persoonallisuudeltaan pakkopiirteiset, joustamattomat ja jäykät ihmiset ovat alttiita masentumiselle. Itse he eivät yleensä masennusta tunnista – kipuja kylläkin.

Kiputilojen ja masentuneisuuden esiintyessä yhdessä on usein vaikeaa arvioida, mikä aiheuttaa eniten kärsimystä ja toimintakyvyttömyyttä, ruumiilliset vaivat vai masentuneisuuden tuoma uupuneisuus.

Tyypillisiä kipuongelmia erityisesti keski-ikäisille ja sitä vanhemmille ihmisille ovat monet selän ja niska-hartiaseudun vaivat. Kaikkiin leikkauksiin, olivatpa ne suuria tai pieniä, voi liittyä psyykkisiä ongelmia ja masennuksen mahdollisuus.

Etenkin suurten leikkausten, kuten sydänleikkauksen, jälkeen masennus on hyvin tavallista, kuten myös sepelvaltimotaudissa tai sydäninfarktin jälkeen. Samoin on laita monissa silmäleikkauksissa, gynekologisissa ja rintaleikkauksissa sekä monissa ulkonäköön vaikuttavissa plastiikkakirurgisissa leikkauksissa.

Lähde: Lundbeck

Julkaistu: 4.11.2005