Kauneus ja Terveys

Ikäero parisuhteessa

Ikäero parisuhteessa
Rakkaus ei ole numeroita, vaan kaksi ihmistä välittämässä ja rakastamassa toisiaan. Suuri ikäero voi kuitenkin nousta toisinaan ainakin puheenaiheeksi. Voiko ikäero olla liikaa?

- Parisuhteessa ikäeroa tärkeämpää on kumppanusten keskinäinen yhteys, sekä samanlaiset elämänarvot. Ikä ei ole mikään mittari ihmisten välisen vuorovaikutuksen onnistumiselle tai rakkauden määrälle, sanoo erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Maaret Kallio.

Perheen perustaminen nousee usein kynnyskysymykseksi, kun kohtaa huomattavasti eri-ikäisen kumppanin.

– Jotkut voivat kokea uuden perheen perustamisen ja uudelleen alkavan pikkulapsiajan mahdollisuutena: Nyt voi korjata ne virheet, joita mahdollisesti jo vanhempien lastensa kanssa teki.

Suomalaisissa avioliitoissa mies on keskimäärin kolme vuotta vaimoaan vanhempi. Maailmanlaajuisesti katsottuna yleisimpänä onkin pidetty sitä, että mies on parisuhteessa edes hieman naista vanhempi.

Joissakin maissa nuori vaimo on tapa

Joissakin maissa tapoihin kuuluu, että tytöt menevät naimisiin kymmeniäkin vuosia itseään vanhemman miehen kanssa. 

– Miehelle selkeästi nuorempi nainen voi olla myös yksi tapa osoittaa omaa vetovoimaansa, kyvykkyyttään ja kelpaavuuttaan, seksuaaliterapeutti sanoo.

Vanhempaan naiseen ja nuoreen mieskumppaniinsa suhtaudutaan usein eri tavoin.

– Vanhat arvot elävät sitkeästi edelleen, ja esimerkiksi lukuisaa seksikumppaneiden määrää katsotaan miehillä suvaitsevammin kuin naisilla.

Puumasuhde on edelleen harvinainen

Puumailmiö tarkoittaa vanhemman naisen suhdetta nuoreen mieheen. Ilmiö nousu pinnalle muutama vuosi sitten yhdysvalloissa. Madonnan ja Demi Mooren suhteet saivat aluksi osakseen paheksuntaa ja ihmetystä. 

– Vastaanotoillani vanhemman naisen ja nuoremman miehen suhteet ovat kuitenkin erittäin harvinainen ilmiö, ainakin vielä. Ehkä näillä pariskunnilla menee sitten niin hyvin, etteivät he tarvitse terapiaa, Kallio naurahtaa.

Valta ja materia viehättävät miehessä

Huomattavaksi ikäeroksi voidaan laskea kymmenen vuotta tai enemmän. Tällöin ikäero alkaa aiheuttaa jo ennakkoluuloja.

– Parinmuodostus ei ole vain sattumaa, vaan se sisältää monia alitajuisia tekijöitä, Kallio kertoo.

Mitä kukin pitää parinmetsästyksessä arvossa, vaihtelee yksilön mukaan. Miehissä vetovoimaa voivat lisätä valta, materiaalinen hyvinvointi ja asema. Tämä luo mielikuvaa turvallisuudesta ja vakaudesta, eikä esimerkiksi miehen ulkonäkö tai ikä tällöin merkitse naiselle niin paljon.

Sen sijaan nainen, jolla on valtaa tai korkea asema, voi tuntua pelottavalta. 

Seksuaaliterapeutti painottaa, ettei kenenkään parisuhde kuulu muille. Toisten parisuhteen sisäisiä asioita ei voi päätellä ulospäin, eikä ole mahdollista ulkoapäin tietää, millainen jokin parisuhde todellisuudessa on.

Rakkaus ei katso ikäeroa vaan realismia

Seksuaaliterapeutin mielestä parisuhteen hoitaminen on periaatteessa samanlaista, olipa parilla suuri ikäero tai ei. Kaikki lähtee parin keskinäisestä sitoutuneisuudesta ja uskalluksesta olla toisen kanssa aito oma itsensä huonoine ja hyvine puolineen.

Suhteen onnistumisen kannalta on merkittävää myös se, millaisin realistisin odotuksin ja toivein suhteeseen lähdetään.

Jokainen pitkä suhde kohtaa matkan varrella haasteita ja mutkia. Ongelmia pitää pystyä käsittelemään ja ratkomaan yhdessä niin suuren ikäeron parisuhteissa kuin saman ikäluokan parienkin suhteissa.

Vanhat naiset hunningolla

– Vanhemmissa naisissa nuoria miehiä voi kiinnostaa esimerkiksi heidän kokemuksellisuutensa ja uskalluksensa. Naisen seksuaalinen kypsyminen, eli niin sanottu ”prime time”, tapahtuu hiljalleen, ja kypsä nainen onkin tullut jo sinuksi itsensä ja oman seksuaalisuutensa kanssa.

Tällöin nainen uskaltaa heittäytyä tilanteeseen ja nautiskella siitä, mikä vaikuttaa luonnollisesti myönteisesti myös kumppaniin ja yhteiseen seksuaalielämään, Kallio kertoo.

Ikäeron riskit: väkivalta ja nopea ero

Tilastojen mukaan herkimmin suurten ikäerojen suhteista karille joutuvat ne suhteet, joissa nainen on miestään vanhempi.

Sen sijaan eniten väkivaltaisuutta esiintyy niissä suhteissa, joissa mies on naista vanhempi.

– Tällaisia parisuhteen riskitekijöitä voi esiintyä muissakin parisuhteissa, kuin vain suuren ikäeron suhteissa.

- Paheksuntaa ilmenee tosin varmasti enemmän niin suvun, kavereiden kuin mahdollisien omien aikaisemman liiton lapsienkin puolesta. Myös erilaisten menojen, sosiaalisten piirien ja tilaisuuksien voisi sanoa olevan eräänlainen haaste suurten ikäerojen parisuhteissa, Maaret Kallio sanoo.

Elämänvaiheet ja kumppanusten toiveet voivat tosin vaihdella myös saman ikäluokan välisissä suhteissa. Kallion mukaan suurten ikäerojen parisuhteissa kysymys on pitkälti naisen hedelmällisyydestä.

Miehillä hedelmällinen toiminta-aika on pidempi kuin naisella. Ehkä tämänkin vuoksi sellaiset parisuhteet, jossa mies on vanhempi, ovat yleisempiä.

Rakkaus ei ole numeroita

Rakkaus ei ole numeroita. Parin pitää olla samanhenkinen, mutta ei samanlainen.

On tärkeää, että suhteessa on myös tilaa olla omanlaisensa erilaisine asioineen ja mielenkiintoineen.

Jotta suhde onnistuisi, molempien pitäisi sitoutua siihen samankaltaisesti.

– Parilla on omien unelmiensa lisäksi yhteisiä unelmia ja arvoja, joita he tahtovat tavoitella nykypäivän valinnoillaan ja teoillaan, Maaret Kallio kertoo.

Lue myös:

Julkaistu: 30.11.2011
Kommentoi »