Terve.fi

Iäkkäillä äideillä enemmän vakavia synnytysongelmia

Iäkkäillä äideillä enemmän vakavia synnytysongelmia
Naisilla, jotka ovat 35-vuotiaita tai vanhempia, on paljon nuorempia äitejä suurempi riski kärsiä vakavista
Julkaistu 19.6.2017

Naisilla, jotka ovat 35-vuotiaita tai vanhempia, on paljon nuorempia äitejä suurempi riski kärsiä vakavista raskausaikaan ja synnytykseen liittyvistä ongelmista, kertoo vastavalmistunut Vancouverissa Brittiläisen Kolumbian lasten ja naistensairaalassa tehty tutkimus.

Tutkijat havaitsivat, että raskauden lykkääminen muutamalla vuodella parikymppisenä ei vaikuta juurikaan erilaisten komplikaatioiden riskiin, mutta kolmikymppisenä jokainen vuosi on jo merkittävä.

Tutkimusta varten käytiin läpi tiedot Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa vuosina 2003 – 2013 yksösen synnyttäneiden naisten tiedot. Tapauksia valikoitui tutkimukseen yhteensä 828 269. Tutkijat suhteuttivat komplikaatioiden todennäköisyyden muihin riskitekijöihin, kuten siihen, oliko kyseessä ensimmäinen synnytys tai oliko nainen ylipainoinen. Tämän jälkeen he laskivat, kuinka suuri riski milläkin ikäryhmällä keskimäärin on esimerkiksi obstetriseen sokkiin tai lapsivesiemboliaan.

35 – 39 vuotiailla naisilla oli 20 prosenttia suurempi riski vakaviin komplikaatioihin kuin 25 – 29 -vuotiailla. Yli 50-vuotiailla taas oli jopa nelinkertainen riski nuorimpiin verrattuna. 35-vuotiaila ja sitä vanhemmilla lapsivesiembolian riski oli kahdeksankertaistunut.

40-vuotiailla ja sitä vanhemmilla synnyttäjillä oli jopa 16-kertainen munuaisen vajaatoiminnan riski ja lähes kolminkertainen obstetrisen sokin riski. Lisäksi heillä oli lähes viisinkertainen riski saada ongelmia itse synnytyksessä tai joutua teho-osastolle synnytykseen liittyvistä syistä.

Tutkimus ei ollut kontrolloitu, joten sen pohjalta ei voida täysin varmaksi sanoa, että ikä tuo mukanaan ongelmia. Tämän hetkisestä populaatioista kuitenkin havainnoitiin, että vanhemmilla naisilla on enemmän ongelmia synnytyksen ja raskauden kanssa. Tutkimus vahvisti jo aiemmissa tutkimuksissa saatua tietoa siitä, että paras ikä lapsen hankkimiselle on noin 25 – 29 -vuotiaana.

Tämän uutisen tarjoaa Lääkäriportaali, joka on erikoisalakohtainen palvelu lääkäreille ja lääketiedettä opiskeleville. Palvelu tarjoaa koti ja ulkomaisen lääketieteellisen uutispalvelun ilmaiseksi. Lue lisää ja rekisteröidy käyttäjäksi

Lue myös:

1 kommentti