Terve.fi

Yleistietoa munuaisten vajaatoiminnasta

Yleistietoa munuaisten vajaatoiminnasta
Munuaisten vajaatoiminta on Suomessa yleistymässä ikääntymisen ja diabeteksen takia. Lue lisää munuaisten vajaatoiminnasta.
Teksti
Julkaistu: 20.12.2007
Useimmat perinnölliset munuaistaudit ovat harvinaisia. Näistä yleisin on polykystinen munuaistauti, jonka ilmaantuvuus on 1:400- 1:1 000. Tätä harvinaisempi tauti on Alportin tauti. Suomessa löytyy sukuja, joissa näitä tauteja esiintyy.

Munuaisten vajaatoiminnan yleisyys

Suomessa on tällä hetkellä yli 500 000 diabetesta sairastavaa. Tällä hetkellä tyypin II diabetes on tavallisin syy joutua dialyysihoitoon. Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli 1836 dialyysipotilasta ja 2833 munuaisensiirtopotilasta. On arvioitu, että keskivaikeaa tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaa noin 1:200 suomalaisesta ja määrä on kasvussa, koska tyypin II diabetes yleistyy ja väestö ikääntyy.

Munuaisten vajaatoiminnan ennuste

Kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa joudutaan lopulta lähes aina turvautumaan dialyysiin loppuelämäksi. Dialyysiin joutuminen tarkoittaa näissä tapauksissa sitä, että muita hoitoja munuaissiirron lisäksi ei enää oikein löydy. Vahinkoja ei voi enää korjata. Dialyysihoidoissa on omat haittansa ja komplikaationsa, ja dialyysipotilaat ovat alttiimpia muille infektioille. Munuaisen vajaatoimintaa sairastavilla on myös yleisemmin muita merkittäviä perussairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia. Aktiivihoidoissa (dialyysi tai munuaisensiirto) kuolleisuus on pysynyt samana eli n. sadassa tuhatta potilasvuotta kohden, vaikka aktiivihoidettujen potilaiden määrä on kasvanut merkittävästi. Tämä kertoo, että nykyaikaiset hoidot ovat tehokkaita.
Lähteet:
Metsärinne K, 2006, Dialyysipotilas tänään. Lääkärilehti: 2006;61(15-16):1713-1715
Mustonen J, 2005, Munuaisten kroonisen vajaatoiminnan hoito: Lääkärinkäsikirja, 8. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki.
Rauta V, 2007, Glomerulonefriitti: Lääkärinkäsikirja, 8. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki.
Niskanen L, 2007, Diabeettinen nefropatia: Lääkärinkäsikirja, 8. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki.
Honkanen E, 2007, Akuutti munuaisvaurio: Lääkärinkäsikirja, 8. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki.
Kääriäinen H & Tryggvason K, 1995, Perinnölliset munuaistaudit ja niiden geenidiagnostiikka. Duodecim: 1995;111(15):1399
Salmeja K ym., 2004, Elinsiirrot - käypää hoitoa jo 40 vuoden ajan. Duodecim: 2004;120(11):1359-69
Kaartinen K. Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan hoito, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.
ICD-10:
N17-N19 Munuaisten vajaatoiminta
Kommentoi »