Sairaudet

Unettomuuden Käypä hoito päivitettiin: Lääkkeettömiä keinoja korostetaan

Mitä vähemmän hoitavalla lääkärillä on aikaa potilaalle, sitä todennäköisemmin tämä saa unilääkereseptin, sanotaan päivitetyn suosituksen tiedotteessa.

3.12.2015 Terve.fi

Pitää harkita tarkkaan, aloitetaanko potilaalle unilääkitystä. Näin linjataan päivitetyssä unettomuuden Käypä hoito -suosituksessa (2015). Joskus on kuitenkin paikallaan aloittaa lyhytkestoinen unilääkitys.

Tilapäinen unettomuus kuuluu tavalliseen elämään, tähdennetään suosituksessa. On luonnollista reagoida unettomuudella äkillisissä elämänmuutoksissa. Tällöin tarvitaan tukea, lohduttamista ja neuvontaa: nämä ovat ensisijaisia hoitomuotoja.

Jos tuesta ja unihuollosta ei ole apua tai jos oireet ovat kovin voimakkaita, voi olla tarpeen aloittaa unilääkitys pienellä annoksella ja lyhyeksi aikaa. Joskus on syytä ehkäistä ennalta lääkkeen avulla pitkäkestoisen unettomuuden kehittyminen, todetaan suosituksessa.

Mikä suositus?

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Syyt unettomuuden taustalla pitää selvittää

Mitkä syyt ovat unettomuuden taustalla? Mikä on laukaissut unettomuuden? Nämä seikat tulee selvittää ja käsitellä, korostetaan päivitetyssä unettomuuden Käypä hoito -suosituksessa.

Jos unettomuus jatkuu, on tärkeä kiinnittää huomiota unirytmiin ja muuhun unihuoltoon. Nukkumiselle pitää luoda otolliset olosuhteet.

Lääkkeet voivat estää syyn selvittämistä

Unilääkkeiden käytön aloittaminen suurentaa riskiä siihen, ettei unettomuuden syitä selvitetä.

Mitä vähemmän hoitavalla lääkärillä on aikaa potilaalle, sitä todennäköisemmin tämä saa unilääkereseptin, sanotaan päivitetyn suosituksen tiedotteessa.

Suosituksen mukaan ei ole näyttöä unilääkkeiden pitkäaikaiskäytön hyödyistä. Haitoista sen sijaan on useita tutkimuksia. Esimerkiksi yli 60-vuotiailla unilääkkeen pitkäaikaiskäytön haitat ovat hyötyjä suurempia.

Jatkuva unilääkkeen käyttö on harvoin aiheellista. Tilapäisen unettomuuden pitkittynyt hoito lääkkeellä on yleinen syy pitkäaikaiseen unettomuuteen.

Pitkäaikainen unettomuus on riski

Pitkäaikainen unettomuus määritellään yli kolme kuukautta kestäväksi unettomuudeksi. Se suurentaa monien sairauksien ja tapaturmien riskiä, heikentää toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua.

Unettomuutta voivat aiheuttaa myös muut sairaudet, jotka tulee hoitaa asianmukaisesti.

Kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä suositaan

Kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä pidetään ensisijaisina hoitoina pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa. Ne vaikuttavat unettomuutta ylläpitäviin tekijöihin, ja niiden teho säilyy hoidon lopettamisen jälkeen.

Kognitiivis-behavioraalisilla menetelmillä pyritään vaikuttamaan erityisesti unettomuutta ylläpitäviin tekijöihin ja katkaisemaan noidankehä.

Myös koululaisille ja ikääntyneille suosituksia

Unettomuuden Käypä hoito -suosituksessa käsitellään aikuisten, ikääntyneiden, nuorten ja kouluikäisten unettomuutta.

Päivitettyyn suositukseen on lisätty tietoa raskauteen, vaihdevuosi-ikään, kipuun ja uniapneaan liittyvästä unettomuudesta sekä unilääkkeiden käytön vaikutuksesta ajokykyyn.

Noin kolmannes aikuisista kärsii joskus unettomuudesta

Viime vuosikymmenten aikana satunnainen ja pitkäaikainen unettomuus on lisääntynyt etenkin työtätekevällä väestöllä.

Väestötutkimusten mukaan aikuisista noin kolmannes kärsii ajoittain unettomuusoireista. Pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsii liki 12 prosenttia aikuisväestöstä.

Unettomuuden päivitetyn Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on yhtenäistää unettomuuden diagnostiikkaa ja syiden selvittämistä, hoitoa ja hoidon porrastusta, unettomuuden vaikutusten arviointia sekä unettomuuden ehkäisyä.

Lähteet:

Käypä hoito -tiedote 3.12.2015

Aiempi unettomuuden Käypä hoito -suositus (2008) 

Lue myös:

Unettomuus, tietopaketti

Yli unettomuudesta (Harvard-artikkeli)

Etkö saa unta? Nämä 5 asiaa pitävät sinua hereillä öisin

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi