Terve.fi

Tunnista aivohaveri!

Tunnista aivohaveri!
Aivohaveri on yleisnimitys aivoinfarktille, aivoverenvuodolle ja lukinkalvonalaiselle verenvuodolle.
Julkaistu: 28.10.2014

Aivoverenkiertohäiriö on yhteisnimitys keskushermostoperäisiä oireita aiheuttaville aivoverisuonitapahtumille ja niistä aiheutuville aivoverenkierron häiriöille.

Aivohalvaus eli stroke tai uudelta nimeltään aivohaveri on yleisnimitys aivoinfarktille, aivoverenvuodolle ja lukinkalvonalaiselle verenvuodolle.

Valtimon tukkeutuessa äkillisesti sairastumme aivoinfarktiin. Tukkeuma voi johtua verihyytymästä ahtautuneessa valtimossa tai muualta liikkeelle lähteneestä hyytymästä. Mikäli valtimotukkeuma aiheuttaa ohimenevän aivoverenkiertohäiriön, sitä kutsutaan TIA-kohtaukseksi, joka on myös aihe hakeutua tutkimuksiin heti.

Aivoverenvuotoa ja aivoinfarktia ei voi oireiden perusteella erottaa toisistaan, vaan diagnoosin varmistamiseksi tarvitaan pään tietokonekerroskuvaus tai magneettikuvaus.

Lukinkalvonalainen verenvuoto eli SAV aiheutuu tavallisimmin puhjenneesta aivovaltimopullistumasta eli aneurysmasta. Sen ensimmäisenä oireena on useimmiten erittäin kova päänsärky, johon tavallisesti liittyy myös tajunnanmenetys.

Alttius aivovaltimopullistumille periytyy ja siksi henkilöille, joiden kaksi ensimmäisen asteen sukulaista on sairastanut SAV:n, suositellaankin aivovaltimoiden kuvantamista, jotta mahdollinen aneurysma voidaan hoitaa jo ennen sen aiheuttamaa verenvuotoa.

Tunnista tärkeimmät oireet

Aivoinfarktin ja aivoverenvuodon tavallisimmat oireet ovat:

 • toispuolinen raajahalvaus
 • kasvohermon alahaaran heikkous eli suupielen heikkous
 • toispuolinen tunnottomuus
 • puhehäiriö, jollaisena voi ilmetä joko puheen tuottamisen ja/tai ymmärtämisen vaikeus tai puheen puuroutuminen.

Muita oireita ovat:

 • yhden silmän näön ohimenevä hämärtyminen
 • toispuoleinen näkökenttäpuutos
 • pyörittävä huimaus
 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • molempien silmien näön hämärtyminen
 • nielemisvaikeudet
 • kaksoiskuvat

Keskivertokansalaiselle kuitenkin riittää, että osaa tunnistaa kasvojen toispuoleisen roikkumisen, toispuoleisen tuoreen käden heikkouden ja puhekyvyn yhtäkkisen heikentymisen.

Lukinkalvonalaisen verenvuodon tavallisin oire on elämän kovin yhtäkkisesti alkanut päänsärky, johon yleensä liittyy tajunnanmenetys. Aivohaverin yleinen ensioire on myös voimakkaasti koholla oleva verenpaine.

Joka kuudes meistä sairastuu aivoverenkiertohäiriöön elämänsä aikana.

Aivohaveritapauksista yli puolet ilmaantuu yli 75-vuotiaille. Väestömme ikääntyessä on pelättävissä aivohaveripotilaiden määrän kasvaminen, ellei niiden ehkäisyssä onnistuta nykyistä paremmin.

Aivohavereista yleisin on aivoinfarkti (80 %). Aivoverenvuoto (10 %) sekä SAV (10 %) ovat harvinaisempia, mutta niihin liittyy suurempi kuolleisuus.

Apu tulee hätänumerosta 112

Jos epäilet itselläsi tai toisella henkilöllä äkillisin oirein alkanutta aivohaveria, soita hätänumeroon 112. Aivohaverien hoidolla on kiire.

Aivoinfarktin liuotushoito on aloitettava ensitunteina ja hoito on sitä tehokkaampi mitä nopeammin se annetaan.

TIA-kohtaus ennustaa usein pahempaa aivohaveria, joten ohimenevät oireetkin ovat aihe hakeutua heti hoitoon.

Kun saavut sairaalaan ambulanssilla, pääset suoraan tutkimuksiin ja hoitoon. Tämän takia tulee soittaa hätänumeroon 112, eikä lähteä ensiapuun muutoin. Ambulanssissa saat myös tarvitsemaasi ensihoitoa jo ennen sairaalaan saapumista.

 Ehkäise aivohaveri

 • Joka kuudes meistä saa aivoverenkiertohäiriön. Joka neljäs sairastuneista on työikäinen. Suomessa noin 15 000 ihmistä sairastuu vuosittain.
 • Kohonnut verenpaine, tupakointi, keskivartalolihavuus, ruokailutottumukset ja vähäinen liikunta ovat merkittävimmät riskitekijät, ja niihin kaikkiin voimme jokainen itse vaikuttaa.
 • Eteisvärinään liittyy 5-kertainen aivoinfarktin riski. 100 000 suomalaista sairastaa eteisvärinää. Ilman estävää lääkitystä (ks. potilasohje) vuosittain 5 % eteisvärinäpotilaista saa aivoinfarktin.
 • Epäsäännöllinen pulssi voi olla merkki eteisvärinästä. Voit helposti opiskella tunnistamaan eteisvärinän www.tunnepulssisi.fi –sivuston ohjeiden avulla.

Kommentoi »