Terve.fi

Aspergerin syndrooma yhteydessä itsemurha-ajatuksiin

Aspergerin syndrooma yhteydessä itsemurha-ajatuksiin
Itsemurha-ajatukset hiipivät yhdeksän kertaa muuta väestöä useammin Aspergerin syndroomasta kärsiville aikuisille, kertoo Medscape tuoreesta tutkimuksesta.
Julkaistu: 10.7.2014

Itsemurha-ajatukset hiipivät yhdeksän kertaa muuta väestöä useammin Aspergerin syndroomasta kärsiville aikuisille, kertoo Medscape tuoreesta tutkimuksesta.

Kaksi kolmesta miettii itsemurhaa

Peräti 66 prosentilla tutkimushenkilöistä oli ollut itsemurha-ajatuksia. Aikuisväestöstä tavallisesti noin 17 prosentilla on itsemurha-ajatuksia, psykoosista kärsivillä luku on 59 prosenttia.

Lisäksi 35 prosenttia tutkittavista oli suunnitellut tai yrittänyt itsemurhaa elämänsä aikana.

Kymmenvuotisessa tutkimuksessa tarkasteltiin 374 Aspergerin syndrooman diagnoosin saanutta henkilöä. Tutkijat määrittelivät Aspergerin syndrooman autismin kirjon alaryhmäksi, jonka ydinoireista puuttuvat autismille ominaiset kielen kehittymisen ongelmat ja älyllinen kyvyttömyys.

Masennus lisää riskiä

Itsemurhaan liittyvät ajatukset ja käytös olivat huomattavasti yleisempiä niillä, joilla oli taustalla masennushistoria.

– Aspergerin syndrooman diagnoosin saaneilla aikuisilla on selvästi suurempi itsemurhariski kuin muilla ryhmillä. Masennus on keskeinen tähän liittyvä riskitekijä, kertoo tutkija Sarah Cassidy Cambridgen yliopiston tiedotteessa.

Masennuksesta kärsineillä oli neljä kertaa todennäköisemmin itsemurha-ajatuksia, ja he olivat kaksi kertaa todennäköisemmin suunnitelleet tai yrittäneet itsemurhaa verrattuna niihin, joilla ei ollut masennustaustaa.

Toinen itsemurhariskiä lisäävä tekijä oli autististen piirteiden voimakkuus.

Yksinäisyys masentaa

Aspergerin syndrooman diagnoosin saaneet aikuiset kärsivät usein toissijaisesta masennuksesta, joka liittyy sosiaaliseen eristyneisyyteen ja poissulkemiseen, yksinäisyyteen, sosiaalipalveluiden vähyyteen, alisuorittamiseen ja työttömyyteen.

– Oikeanlainen tuki voi kuitenkin lievittää masennusta ja siten pienentää itsemurhariskiä, tutkijat huomauttavat.

– Tämän tutkimuksen pitäisi toimia herätyksenä. Korkealuokkaiset palvelut ovat tarpeen Aspergerin syndroomasta kärsiville, jottei yksikään elämä mene hukkaan, päättää tutkijaryhmän jäsen Simon Baron-Cohen.

Korjattu 11.7. Aspergerin syndrooman määritelmä.

Lähteet:

Lue myös:

4 kommenttia