Terve.fi

Asperger: Rutiineja rakastavat pikkuaikuiset

Asperger: Rutiineja rakastavat pikkuaikuiset
Asperger, Aspergerin oireyhtymä, oireet: tilannetajun puute, erityinen kiinnostuksen kohde, keräily, raivokohtaus, rutiinit, yli- tai aliherkkyyttä. Lue lisää Aspergerin oireyhtymästä.
Julkaistu: 2.7.2012
Työhönsä uppoutunut mutta omalaatuinen tiedemies on elokuvista tuttu tyyppi. Tosielämässä moni on törmännyt virheetöntä kirjakieltä puhuvaan pikkuaikuiseen, joka pystyy esitelmöimään tuntikausia dinosauruksista tai tähtitieteestä mutta ei ymmärrä vitsejä tai osaa ajaa polkupyörällä. Erikoisen käyttäytymisen syynä voi olla Aspergerin oireyhtymä.
- Kyseessä ei ole sairaus, vaan persoonallisuustyyppi, jonka taustalla ovat periytyvät, neurobiologiset tekijät, muotoilee lastenneurologi, professori Lennart von Wendt Lasten ja nuorten sairaalasta. – Se, aiheuttaako tällainen persoonallisuus ihmiselle haittaa tai hyötyä riippuu pitkälti piirteiden voimakkuudesta ja ympäristön suhtautumisesta. Monet tunnetut taiteilijat ja tiedemiehet ovat nykykäsityksen mukaan olleet Asperger-ihmisiä, von Wendt huomauttaa.
Tautiluokituksessa oireyhtymällä on kuitenkin oma paikkansa autismiin kuuluvien häiriöiden joukossa.
- Sekä autismille että Aspergerin oireyhtymälle on ominaista, ettei ihminen tunnista omia tai toisten tunnetiloja eikä osaa tulkita tai ennakoida muiden reaktioita. Tämä näkyy tilannetajun puutteena: lapsi voi tulla sentin päähän kasvoista selittämään asiaansa, eikä aikuinenkaan Asperger-ihminen huomaa milloin keskustelukumppani yrittää esimerkiksi vaihtaa puheenaihetta, von Wendt kuvaa.
Puheenaiheen vaihtaminen voi muodostua ongelmaksi erityisesti siksi, että Asperger-ihmisillä on yleensä jokin erityisen kiinnostuksen kohde, josta he voivat puhua tuntikausia. Taipumus voi näkyä myös keräilynä. Asperger-ihminen voi keräillä vaikkapa pahvilaatikoita tai käytettyjä paristoja.
Sosiaalista vuorovaikutusta hankaloittaa myös Asperger-ihmisten pakonomainen taipumus noudattaa rutiineja. Ateria on esimerkiksi aina syötävä tiettyyn aikaan ja tietyiltä lautasilta. Asperger-lapsi voikin saada raivokohtauksen, jos aamiaismurot tarjotaan eri astiasta kuin tavallisesti.
Aikuisilla rutiinien noudattaminen voi pahimmillaan estää osallistumisen työelämään. Von Wendt kertoo tapauksesta, jossa ihminen ei voinut käydä töissä, koska hänen täytyi käydä joka päivä tiettyyn aikaan peiton alle päiväunille.

Asperger-lapset tunnistaa puheesta

Asperger-lapset kuulostavat usein pikkuvanhoilta, koska he saattavat puhua muodolliselta kuulostavaa kirjakieltä.
- Jopa voimakkaan murteen alueilla kuten Savossa tai Turussa asuvat Asperger-lapset saattavat pienestä saakka puhua puhdasta yleiskieltä, vaikka eivät ole sitä lähiympäristössä kuulleet, von Wendt kertoo. Aikuisillakin on usein poikkeava intonaatio ja ylikorostunut artikulaatio, vaikka tavallisen puhetyylin voikin opetella.
Vaikka Asperger-lasten puhe voi kuulostaa ikään nähden kypsältä, heillä saattaa olla vaikeuksia kielikuvien ja huumorin ymmärtämisessä. Asperger-lapsi ymmärtää sanat konkreettisesti ja voi siksi säikähtää pahasti, kun opettaja uhkaa läksynsä laiminlyöneiden oppilaiden olevan liemessä.
Aspergerin oireyhtymään voi liittyä monenlaisia piirteitä. Aistien yli- tai aliherkkyyttä esiintyy lähes kaikilla Asperger-ihmisillä. Joillakin on myös motorista kömpelyyttä, vaikeuksia hahmottaa ajankulua tai asiakokonaisuuksia ja suunnitella omaa toimintaa. Oireiden voimakkuus voi vaihdella huomattavasti, eikä kaikkia oireita esiinny kaikilla.

Lukujärjestys helpottaa elämää Asperger-lasta

Asperger-piirteet huomataan yleensä viimeistään kouluiässä. Jos piirteet tunnistetaan ajoissa, lapsen selviytymistä voidaan helpottaa melko yksinkertaisin keinoin.
- Asperger-lapselle sopii perinteinen kouluympäristö, jossa opetusryhmä on pieni ja pysyvä ja jossa noudatetaan päivä- ja viikkorytmiä, von Wendt neuvoo. Tarvittaessa kouluavustaja voi auttaa pitämään kiinni rytmistä ja auttamaan lasta toteuttamaan opettajan antamia ohjeita.
Kotioloissakin elämä sujuu helpoiten, kun tarkoituksenmukaisista tottumuksista pidetään kiinni.
- Esimerkiksi lomat saattavat aiheuttaa rutiineihin takertuvissa lapsissa ahdistuneisuutta ja levottomuutta, joten mummolareissuista ja luokkaretkistä on kerrottava lapselle etukäteen, opastaa von Wendt.
Murrosiässä samankaltaisuuden paine kasvaa. Osa Asperger-ihmisistä syrjäytyy tässä vaiheessa, mutta osa oppii sopeutumaan elämään aiempaa paremmin ja pääsee esimerkiksi opiskelemaan. Monet Asperger-ihmiset ovat keskimääräistä älykkäämpiä ja von Wendt arveleekin, että tutkijoiden ja taitelijoiden piirissä on normaalia enemmän Asperger-ihmisiä.
- Toisaalta Asperger-ihmiset voivat myös paeta opiskeluun, kun huomaavat etteivät useista tutkinnoista huolimatta pärjääkään työelämässä, koska sosiaaliset kyvyt ovat puutteelliset.
Työkykyä voitaisiin useimmiten edistää kuntoutuksella, jossa opetellaan tunnistamaan ongelmia aiheuttavia toiminta- ja ajatusmalleja. Hoidon tarve on yksilöllinen ja riippuu piirteiden voimakkuudesta, mutta valtaosa niistäkin, jotka hoitoa tarvitsisivat jää resurssien puutteen takia sen ulkopuolelle. Toisaalta arviolta vain noin neljänneksellä Asperger-ihmisistä oireyhtymä on tunnistettu.
- Erityisen huolestuttavaa on, ettei opiskelijoiden terveydenhuolto tunnu suhtautuvan ongelmaan riittävän pontevasti, von Wendt suree.
1 kommentti