Terve.fi

Vanhuus ei ole sairaus

Vanhuus ei ole sairaus
Vanhuus on mielestäni käsitteenä epämääräinen. Milloin se oikein alkaa? Tarkasteltaessa lainsäädäntöä vaikuttaa siltä, että vanhuus alkaa 65-vuotiaana. Toisaalta ihmisen subjektiiviset tuntemukset, käsitykset ja fysiologiset ominaisuudet sekä yhteisön odotukset voivat tuottaa erilaisia määritelmiä.
Julkaistu: 29.11.2013

Ehkä ei kannattaisi tehdä yleistyksiä vaan tarkastella kunkin henkilön kohdalla tilannetta yksilöllisesti.

Välillä myös terminologia vaikuttaa ongelmalliselta. Vanhemmasta henkilöstä puhuttaessa tulee miettineeksi, tulisiko puhua ikääntyneestä, ikäihmisestä, seniorikansalaisesta, eläkeläisestä vai jostain muusta. Kutsuisitko 65-vuotiasta vanhukseksi?

Vanheneminen on luomua

Vanhuus ei ole sairaus vaan elämään luonnollisena osana kuuluva ajanjakso, jonka kukin kohtaa ennemmin tai myöhemmin. Sitä ei voi väistää mutta hidastaa voi jonkin verran esimerkiksi terveillä elämäntavoilla. Normaalin ikääntymisen nopeus on yksilöllistä mutta yleensä muutokset ilmaantuvat suhteellisen hitaasti. Niitä voi ilmestyä eri osissa elimistöä eri ajankohtina. Vanhenemismuutokset ovat pysyviä ja johtavat toimintakyvyn lievään huononemiseen sekä elimistön puolustuskyvyn heikkenemiseen stressitilanteissa. Tämä on osa luonnollista tapahtumasarjaa.

Normaaliin ikääntymiseen liittyviä muutoksia ovat muun muassa lihasten surkastuminen, liikkumisen hidastuminen, mieleenpainamiskyvyn ja lähimuistin lievä huononeminen, vapina, huimaus, näön heikentyminen, ihon ryppyisyys, korkeiden äänien erottamisen vaikeus ja suolen toiminnan hidastuminen.

Myös sairastamista

Vaikka yllämainitut muutokset ovatkin osa normaalia vanhenemista, myös erilaiset sairaudet ovat yleisiä iäkkäillä ihmisillä. Yli 75-vuotiaista arviolta noin 80-90 prosentilla on jokin pitkäaikaissairaus. Useimpien tautien riski kasvaakin iän myötä. Ongelmallista on monen sairauden kasaantuminen samalle ihmiselle. Se voi heikentää toimintakykyä huomattavasti.

Tavallisimpia ovat verenkiertoelinten sairaudet (esim. kohonnut verenpaine, sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti, verisuonitukokset), tuki- ja liikuntaelinvaivat (esim. nivelrikko ), ruoansulatusvaivat (esim. ummetus, närästys), virtsaamisvaivat (mm. virtsankarkailu), diabetes, masennus, unettomuus, naisilla osteoporoosi, pahanlaatuiset kasvaimet ja dementia.

Hyvä vanhuus

Huolimatta vaivoista ja sairauksista enemmistö ikääntyneistä kokee terveytensä melko hyväksi, monesti jopa paremmaksi kuin ulkopuolinen arvioija. Yli 75-vuotiaista noin joka neljäs suoriutuu vielä jokapäiväisistä toimistaan ilman vaikeuksia. Vanhusbarometri-tutkimuksen mukaan terveydentilansa koki huonoksi tai melko huonoksi yli 75-vuotiaista miehistä 30 prosenttia ja naisista 25 prosenttia.

On tavoittelemisen arvoista, että jokaisella olisi mahdollisuus kokea vanhuus ikään kuin hyvän kirjan jännittävänä loppuratkaisuna. Viettää se omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti. Olisi hienoa, jos halukkaat voisivat elää mahdollisimman pitkään kotona ja myös saada tarvitsemaansa apua sinne. Tulevaisuudessa tämän tavoitteen täyttäminen lienee entistä haastavampaa, sillä Suomen väestö harmaantuu nopeaa tahtia. Iäkkäiden määrä on parinkymmenen vuoden kuluttua kaksinkertaistunut verrattuna tähän päivään.

Kommentoi »