Terve.fi

Yleistietoa sydämen vajaatoiminnasta

Yleistietoa sydämen vajaatoiminnasta
Sydämen vajaatoiminta ei itsessään ole sairaus, vaan seuraus jostakin toisesta sairaudesta. Lue lisää sydämen vajaatoiminnan yleisyydestä ja ennusteesta.
Teksti
Julkaistu: 3.7.2006
Sydämen vajaatoiminnan aiheuttajia löytyy melkoinen joukko. Sepelvaltimotauti ja sen aiheuttamat sydäninfarktit ovat aiheuttajista yleisimpiä. Pitkäkestoinen verenpainetauti, sydämen läppäviat, dilatoiva kardiomyopatia (sydämen vasemman kammion poikkeava laajentuminen), hypertrofinen kardiomyopatia (sydänlihaksen paksuuntuminen), sydämen sarkoidoosi, rytmihäiriöt, kilpirauhasen liikatoiminta sekä anemia ovat myös tunnettuja vajaatoiminnan aiheuttajia.
Tarkka mekanismi, jolla kukin yllä mainittu sairaus tai tila aiheuttaa vajaatoimintaa, ei tähän kirjoitukseen mahdu. Vajaatoiminnan syntymekanismit liittyvät kuitenkin pääasiallisesti sepelvaltimoiden verenkierron häiriöihin tai sydämen toiminnan häiriintymiseen rakenteellisista syistä.

Sydämen vajaatoiminnan seuranta

Vajaatoiminta sairautena yleensä pahenee ajan kuluessa. Tämän vuoksi vajaatoimintaa sairastaville järjestetään yleensä seuranta. Lievissä tapauksissa kontrollivälit voivat olla vuoden, joskus parinkin mittaisia ja seuranta voi tapahtua yleislääkärin vastaanotolla. Vaikeampi vajaatoiminta vaatii tiheämmät kontrollivälit, ja ajoittaiset käynnit erikoislääkärin vastaanotolla voivat olla tarpeen.
Kontrollien yhteydessä otetaan yleensä perusverikokeita ja sydänfilmi sekä aika ajoittain keuhkojen röntgenkuva. Vajaatoimintapotilaiden tulisi punnita itsensä päivittäin. Nopeat painon muutokset liittyvät pääasiallisesti nesteen kertymiseen ja poistumiseen elimistöstä. Lääkärin työtä helpottaa huomattavasti, jos potilas osaa kertoa painonsa muutokset viimeisen parin viikon-kuukauden ajalta.

Sydämen vajaatoiminnan periytyvyys

Sydämen vajaatoiminta ei sinänsä ole itsenäinen sairaus vaan jonkin toisen sairauden, kuten sepelvaltimotaudin tai verenpainetaudin seuraus. Vajaatoiminnan taustalta saattaa löytyä useitakin eri aiheuttajia. Useat taustalla olevat sairaudet ovat jossakin määrin periytyviä, mutta sydämen vajaatoiminta itsessään on harvoin periytyvä sairaus.

Sydämen vajaatoiminnan yleisyys

Sydämen vajaatoimintaa esiintyy lähinnä vanhuksilla. Kansainvälisessä aineistossa noin 10 % yli 70-vuotiaista sairastaa sydämen vajaatoimintaa, kun taas alle 50-vuotiaista vain noin 0.1 %:lla on todettu vajaatoiminta.
Vanhusväestön absoluuttinen ja suhteellinen määrä koko väestöstä on Suomessakin kovassa kasvussa. Vajaatoimintapotilaita tulee olemaan tulevaisuudessa siis selvästi nykyistä enemmän.

Sydämen vajaatoiminnan ennuste

Sydämen vajaatoiminta on vakava sairaus. Siihen liittyvät kuolleisuusluvut ovat huomattavasti suurempia kuin monen syöpäsairauden. Kun tiedetään, miten vakavasti lääkärit ja potilaat suhtautuvat esimerkiksi rintasyöpään, sydämen vajaatoiminnan vaarallisuutta ei selvästikään osata hahmottaa.
Vakavasta sydämen vajaatoiminnasta kärsivistä 30-70 % menehtyy vuoden kuluessa, lievästä vajaatoiminnasta kärsivistä noin 5-10 %. Kaikista vajaatoimintapotilaista on viiden vuoden kuluttua elossa 50 % naisista ja 35 % miehistä.
Lähteet:
Alaraajojen laskimovajaatoiminta (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 4.3.2018). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Lommi J. Sydämen krooninen vajaatoiminta, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.
ICD-10:
I50 sydämen vajaatoiminta
1 kommentti