Terve.fi

Unihäiriöt ja uupumus

Unihäiriöt ovat hyvin yleisiä ongelmia lääkärin vastaanotolla. Stressi on tavallinen lyhytaikaisten uniongelmien aiheuttaja.
Teksti Toimitus

Unihäiriöt ovat hyvin yleisiä ongelmia lääkärin vastaanotolla. Stressi on tavallinen lyhytaikaisten uniongelmien aiheuttaja. Pitempään jatkuvien unihäiriöiden tavallisia syitä ovat ahdistuneisuus, masentuneisuus ja toisinaan runsas päihteiden käyttö. Toisaalta unihäiriöt voivat toimia stressitekijöinä, jotka edeltävät tai edesauttavat mielialaongelmien, kuten masentuneisuuden tai kiihtyneisyyden puhkeamista.

Unentarpeessa on suuria yksilöllisiä eroja. Vanhuusiässä nukkuminen usein pirstoutuu siten, että päiväunet ovat tavallisia. Unettomuus tarkoittaa kyvyttömyyttä nukkua. Unettomuus on häiriötila, jossa pääasiallisena vaivana on nukahtamisen vaikeus tai unesta kesken herääminen. Uneton ihminen kärsii väsymyksestä, mikä aiheuttaa merkittävää haittaa monella elämänalueella. Masennustilaan usein liittyvä unettomuus ilmenee sekä nukahtamisvaikeuksina että erityisesti liian varhain heräämisenä tai unen katkonaisuutena. Tyypillisessä aamuyön unettomuudessa ihminen ei varhain herättyään saa enää nukahdettua uudestaan. Epätyypillisessä eli atyyppisessä masennuksessa liikaunisuus on tavallinen oire. Pitkäaikaisista unihäiriöistä voivat kärsiä oppimishäiriöstä kärsivät lapset ja nuoret sekä dementiasta tai elimellisistä sairauksista kärsivät aikuiset.

Masennustilan oireisiin kuuluu myös voimakas, normaalista vireydestä poikkeava uupumus. Tämä voi ilmetä merkittävänä elinvoiman laskuna ja väsymyksenä ja mahdollisesti aikaansaamattomuutena. Uupumuksen käsitettä käytetään tänä päivänä usein työelämän vaikutuksista keskusteltaessa. Työuupumus on eri asia kuin työstressi, joka on tietyissä rajoissa normaali kokemus kuormituksen lisääntyessä. Työuupumus syntyy pitkän ajan kuluessa silloin kun sopeutuminen vaatimusten lisääntymiseen ei enää riitä, eikä palautuminen onnistu. Työuupumukseen kuuluvat voimakas kokonaisvaltainen väsymys, kyynisyys ja vähentynyt sitoutuminen työhön. Emotionaalisen työuupumuksen ja masennuksen oireet kulkevat usein käsi kädessä.

Julkaistu: 3.11.2005
Kommentoi »