Seksuaalisuus on enemmän kuin pelkkää seksiä

Seksuaalisuus on enemmän kuin pelkkää seksiä
Seksuaalisuus ja seksi sekoittuvat usein sanoina keskenään. Toisille ne jopa merkitsevät samaa.
Julkaistu 23.9.2010

Seksuaalisuus on sitä mitä olemme, seksi puolestaan on pieni osa sitä mitä teemme seksuaalisuuden alueella. Seksuaalisuus on osa ihmisyyttämme ja persoonaamme. Se on osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Seksuaalinen hyvinvointi on yksi onnellisen ja terveellisen elämän peruspilareista. Hyvinvoiva seksuaalisuus ei ole sattumaa, vaan sen eteen voi tehdä valintoja ja päätöksiä. Omaa seksuaalisuuttaan voi hoitaa, helliä ja vaalia.

Väärinymmärretty seksuaalisuus kavennetaan usein pelkäksi seksiksi. Seksi on vain osa laajaa seksuaalisuus-käsitettä; ainoastaan yksi tapa ilmentää omaa seksuaalisuuttaan.

Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä. Se on ominaisuus, joka ei ihmisestä koskaan katoa. Sen sijaan seksuaalisuuden merkitys tai tarve seksuaaliseen toimintaan aaltoilevat läpi elämän.

Ihmisen koko persoona vaikuttaa seksuaalisuuteen ja seksuaalisuus vaikuttaa koko persoonaan. Lapsen, nuoren, aikuisen ja vanhuksen seksuaalisuus on kullakin omannäköisensä, sillä seksuaalisuus kehittyy koko elämänkaaren ajan.

Ilo, nautinto ja voimavara

Seksuaalisuus on ihmiselle parhaimmillaan ilo, nautinto ja voimavara, jonka avulla voi edesauttaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Kyky nauttia vapaasti omanlaisestaan seksuaalisuudesta mahdollistuu silloin, kun elämän perusedellytykset ovat kunnossa ja kokemus omasta seksuaalisuudesta niin yksin kuin toisen kanssa painottuu myönteisesti.

Seksuaalisuus on sitä mitä olemme ja seksi sitä mitä teemme seksuaalisuuden alueella. Sekä seksuaalisuutemme että seksimme kertoo jokaisesta paljon. Se vastaa kysymyksiin: Kuinka lähellä olen itseäni ja kuinka hyvin tunnen omat haluni sekä rajani? Kuinka lähellä uskalla olla kumppaniani?

Seksuaalisuuden alueella tekemämme teot, eivät välttämättä kerro mitään siitä, mitä sisäisesti koemme olevamme seksuaalisesti. Seksi on taitolaji, jota voi opetella sekä itsekseen että kumppanin kanssa. Iän ja elämäntilanteiden myötä henkilökohtainen seksuaalisuus muuttuu, mikä vaikuttaa väistämättä myös parisuhteen seksuaalielämään.

Parisuhteen liima

Seksuaalisuus on tarkka mittari, joka värähtää herkästi oman itsen ja parisuhteen voidessa huonosti.  Esimerkiksi työpaineet, voimia vievät riidat, kiireinen elämä tai sairaus näkyy usein nopeasti juuri seksuaalisen hyvinvoinnin ja seksuaalielämän alueella.

Intiimiydessään seksuaalisuutemme ja seksimme ovat varsin paljastavia. Seksuaalisuus on miniatyyrimaailma persoonallisuudestamme ja yleisestä hyvinvoinnistamme. Seksuaalinen hyvinvointi parisuhteessa antaa ikkunan parisuhteen dynamiikkaan ja parin läheisyyden sekä erillisyyden maisemiin.

Parisuhteessa seksuaalisuus on tärkeä voimavara ja liima, joka sitoo paria yhteen. Näin parhaimmillaan, mutta ei läheskään aina. Rakastelu on mitä intiimeintä vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa. Vuorovaikutuksen ollessa parisuhteessa muutoinkin koetuksella, on luonnollista, että vaikeudet heijastuvat myös sen intiimeimpään muotoon.

Tyydyttävä seksuaalielämä on merkittävä tekijä suhteen muodostumisessa. Parhaimmillaan se on paria yhdistävä liima, joka lisää läheisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hyvin toimiva seksuaalielämä on aikuisten välistä leikkiä, johon liittyvät uteliaisuus, avoimuus, rentous, mielihyvä ja tutkiminen.

Seksi on se side, joka erottaa ystävyyssuhteen parisuhteesta. Usein seksuaalielämän kautta voidaan vahvistaa tunnetta yhteenkuuluvuudesta, rakkaudesta, kiintymyksestä sekä halusta panostaa suhteeseen ja yhteiseen mielihyvään.

Määrä ei ratkaise

Seksin merkitys vaihtelee suuresti yksilöiden ja parien kesken. Siinä missä yhdelle riittää kerran kahdessa kuukaudessa, on toinen tyytyväinen kolmeen kertaan viikossa. Rakastelujen määrä ei kuitenkaan ole mittari seksuaaliselle tyytyväisyydelle. Mittarina toimii parin tai yksilön oma kokemus siitä, onko seksielämä riittävän tyydyttävää elämäntilanteeseen nähden.

Parisuhteessa seksuaalielämä on molempien vastuulla. Seksuaalisen nautinnosta on vastuussa aina itse, minkä vuoksi on merkittävää uskaltautua kertomaan ja tutkimaan yksin sekä yhdessä omia halun ja mielihyvän lähteitä. Vähintään yhtä tärkeää on osata ilmaista asioita, joita ei halua tehdä tai kokea seksuaalisuuden alueella.

Kaikki kohtaavat ongelmia

Toimimaton tai riitainen seksuaalielämä on parisuhteelle haaste, joka tarjoaa parille mahdollisuuden kasvaa lähemmäksi toisiaan tai kauemmaksi toisistaan. On tärkeää muistaa, etteivät rakkaus ja hyvin toimiva seksuaalielämä kulje aina rinnakkain. Ongelmia seksuaalielämään voi syntyä lukemattomista syistä, joista rakkauden päättyminen on vain yksi.

Seksuaaliongelmia kohtaavat lähes kaikki. Kivuliaan ongelmallisuuden sijaan ne ovat mahdollisuuksia kasvaa yksin ja yhdessä. Seksuaalielämän ongelmat vaativat ottamaan kantaa, sillä ne eivät jätä ketään kylmäksi.

Seksuaalielämään ladataan usein paljon odotuksia, toiveita, haaveita ja luuloja. Median seksiväritteinen maailma voi luoda paineita seksin määristä, yhtäaikaisista orgasmeista ja huippukehoista. Tavallisen ihmisen tavallinen seksuaalielämä on usein varsin toisenlaista.

Tärkeintä seksissä ei koskaan ole määrät tai se miltä näyttää. Olennaisinta sen sijaan on se, miltä tuntuu. Seksuaalielämään kuuluu normaalit vaihtelut elämäntilanteiden ja terveyden heilahdellessa. Hyvää ja turvallista seksuaalisuhdetta kannattaa kannatella yli vaikeiden aikojen.

Tarvittaessa apua ja tukea saa asiallisesta kirjallisuudesta sekä seksologian ammattihenkilöiltä.

Seksuaalisuutta ei kannata ottaa liian tosissaan, mutta sopivan vakavasti. Seksuaalisuus on mahdollisuus iloon ja mielihyvään omassa itsessä sekä yhteydessä toiseen ihmiseen.

Kirjoittaja on psykoterapeutti ja erityistason seksuaaliterapeutti (NACS).

Kommentoi »