Pelkäätkö väärää sairautta?

Pelkäätkö väärää sairautta?
Korkea kolesteroli on yhteydessä moniin tappaviin tauteihin. Miksi unohdat ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja?
Julkaistu 11.2.2016

Euroopassa sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin kuolinsyy. Ne aiheuttavat 37 prosenttia kuolemista, kun taas pelätty syöpä aiheuttaa 23 prosenttia kuolemista.

Euroopanlaajuisen kolesterolitutkimuksen tulos kertoo, että 56 prosenttia ihmisistä pelkää syöpää ja vain 35 prosenttia osaa pelätä sydänsairauksia. 

Tutkimuksessa kysyttiin: mikä eniten vaikuttaa terveyteesi. Vastaajat uskoivat, että ennen kaikkea korkea verenpaine, ylipaino ja stressi. 59 prosenttia eurooppalaista arveli, että kolesteroli vaikuttaa sairastumiseen. Suomalaisten tietämys oli keskimääräistä parempi, 75 prosenttia suomalaisista arvioi kolesterolin vaikuttavan ihmisen hyvinvointiin. 

Tutkimukseen vastanneiden 12 000 ihmisen tietämys pahasta kolestrolista oli vähäistä. 91 prosenttia ihmisistä ei muistanut tai tiennyt, mikä on heidän oma LDL-kolestroliarvonsa.

Sepelvaltimotaudin ja muiden valtimosairauksien keskeinen taustatekijä on kolesteroli, joka tunkeutuu suonten seinämään ”pahaksi kolesteroliksi” sanottujen LDL-hiukkasten mukana. 

Suonten seinämässä LDL-kolesteroli saa aikaan ärsytys- ja tulehdustilan, joka vähitellen johtaa suonten ahtautumiseen, kalkkiutumiseen ja tukkeutumiseen. Ahtaumat voivat sijaintinsa mukaan aiheuttaa rintakipuja, sydänkohtauksia tai aivoverenkierron häiriöitä, pahimmillaan aivohalvauksia.

LDL-kolesterolin määrää veressä lisää ravinnon runsas kova eli pääosin eläinperäinen rasva. Sitä vähentää pehmeä, kasvikunnan ja kalan rasva. 

Vain kolmannes ihmisistä tiesi, että myös perinnölliset tekijät vaikuttavat pahan kolestrolin määrään.

Korkea pahan kolestrolin määrä veressä ei aiheuta mitään tuntemuksia eli oireita. Tästä tiesi vain 28 prosenttia vastanneista.

LDL-kolesteroli vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveyteen, mutta tutkimuksen mukaan tieto siitä on vähäistä.

Lähteet:

Eurooppalainen kolestrolitutkimus, Terveyskirjasto ja Terve.fi, Think Again About Cholestrerol Survey Catapano et al. / Atherosceloris Supplements 20 (2015) 1-5

Kommentoi »