Hyvinvointi

Mistä polyamoriassa on kyse?

Polyamoria on elämäntapa, jossa seksuaalinen kanssakäyminen ja rakkaussuhteet eivät rajoitu vain yhteen henkilöön. Monirakkaussuhteessa eläminen on sekä valtavirrasta poikkeava elämäntapa että sosiaalinen liike.

Teksti Taru Jussila
Kuvat Thinkstock
17.11.2010

"Olen seksuaalisesti kiinnostunut varsin harvoista ihmisistä. He ovat enimmäkseen miehiä, joskaan eivät aina. Olen elänyt avoimessa suhteessa lapseni isän kanssa. Meillä molemmilla oli suhteen aikana satunnaisia muita suhteita. Tällä hetkellä emme ole yhdessä.

Olen myös ollut suhteessa ihmisen kanssa, jolla on toinen, ensisijainen suhde toisaalla. Tämä oli kaikkien osapuolten tiedossa ja hyväksymää.

Koen, ettei yhden ihmisen kanssa voi yleensä jakaa kaikkea itsestään. Poly-suhteissa on enemmän vapautta, kasvunmahdollisuuksia ja tilaa hengittää.

Toisinaan poly-kuviot ovat nostaneet vaikeita asioita käsiteltäväksi: mustasukkaisuutta, omanarvontunteen epäilyä. On ollut palkitsevaa opetella tuntemaan näitä tunteita ja käydä läpi niiden syitä. Avoimessa suhteessa eläminen on opettanut itsenäisemmäksi ja puhumaan enemmän.

Mustasukkaisuus ja kateus ovat tunteita, joilla on inhimillinen perusta. Ne ovat osa ihmisenä olemisen todellisuutta.

Käytännössä tilanteisiin liittyy tietysti paljon vaikeita asioita. Olen kokenut, että poly-suhteet ovat usein käytännössä vaikeita ylläpitää. Vaikka rakkaus ei vähene jakamisesta, aika on rajallista, eikä samalla hetkellä voi olla keskittyen kuin yhden ihmisen kanssa kerrallaan.

Ensisijaisuutta ei voi olettaa. Onko tukea esimerkiksi tarjolla, kun sitä tarvitsee? Jos kaksi ihmistä seurustelee saman kolmannen ihmisen kanssa, onko näillä kahdella mitään jaettavaa keskenään? Haluavatko he olla missään tekemisissä keskenään?

Luottamuksen pettäminen ei kuulu mihinkään suhteeseen – oli sitten kyse poly- tai monosuhteista. Itse määritän pettämisen sellaiseksi teoksi, joka on määritelty kielletyksi joidenkin ihmisten välisessä sopimuksessa. Toki elämässä tulee vastaan asioita, joihin on tartuttava hetkeen, eikä kaikkiin tilanteisiin voi määritellä sopivia käyttäytymistapoja etukäteen."

Hetero nainen

"Olen kihloissa naisen kanssa, jonka kanssa myös asun. Samaan aikaan tapailen kahta muuta naista, jotka kaikki tietävät toisistaan. He hyväksyvät asian, ja myös tapailevat muita.

Tämä on toiminut jo useamman vuoden erittäin sujuvasti. En näe mitään syytä että ei toimisi jatkossakin.

Suurimpina ongelmina on mustasukkaisuuskysymykset, mutta niistäkin voi päästä eroon täydellä rehellisyydellä ja pelisääntöjen selväksi tekemisellä."

Biseksuaali mies

Lue myös: Mitä tarkoittaa joustava seksuaalisuus?

Mistä on kyse?

Polyamorialla tarkoitetaan seksuaalista tai romanttista, usein pitkäaikaista ja intiimiä, suhdetta useampaan kumppaniin yhtä aikaa. Polyamoria tulee kreikankielisistä sanoista viitaten useaan rakkauteen.

Polyamoria on syntynyt sosiaalisten liikkeiden risteyskohtaan. Taustalta löytyvät muun muassa pyrkimys sukupuolten väliseen tasa-arvoon, perhe- ja parisuhdemallien moniarvoisuuden kunnioittamiseen. Polyamoria on sekä valtavirrasta poikkeava elämäntapa että sosiaalinen liike.

Kantavana ajatuksena on, että on mahdollista ja tarkoituksenmukaista elää monirakkaussuhteissa, jotka perustuvat intiimeihin, rehellisiin ja tasa-arvoisiin suhteisiin kumppaneiden kesken. Polyamoriassa yksilön valinnanvapaus omista elämänvalinnoistaan on yksi keskeisimmistä arvoista, ellei keskeisin. Muita tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo, vastuullisuus, avoimuus ja rehellisyys.

- Polyamoristi on usein hyvin tietoinen siitä, että valitessaan monirakkaussuhteessa elämisen, hän muokkaa myös perinteisiä käsityksiä perheestä ja parisuhteesta, kuvailee erityistason seksuaaliterapeutti Aune Karhumäki.

Yleistynyt viime vuosina

Karhumäen mielestä polyamoria on nostanut ilmiönä päätään erityisesti viime vuosina.

- Etenkin nuorten aikuisten keskuudessa se vaikuttaa tarjoavan mahdollisuuden elää parisuhdetta toisin. Vaihtoehtoisena elämäntapana se muodostuu usein tärkeäksi osaksi identiteettiä. Moni varttuneempikin elää monirakkaussuhteessa, vaikkei määrittelekään itseään polyamoristiksi.

Polyamoristien määrästä ei ole saatavilla lukuja. Jotain yleisyydestä kertoo se, että Suomessakin isoimmissa kaupungeissa järjestetään tapaamisia, joissa polyamoristit voivat kohdata toisiaan.

"Laillistettua" pettämistä?

Poly-suhteet voivat olla sekä suljettuja että avoimia. Polyamorinen suhde saattaa koostua esimerkiksi useamman aikuisen perheestä, jossa on erittäin tiukasti sitouduttu ihmisiin tämän suhteen sisällä, rajaten ulkopuoliset suhteet ehdottomasti pois. Polyamoristinen suhde voi olla myös avoin kaikille seksuaalisille ja romanttisille suhteille. Säännöt sovitaan yhdessä sellaisiksi, että ne sopivat kaikille.

- Tyypillisesti yksi suhteista on kuitenkin ensisijainen. Toki tämän ensisijaisen suhteen asema ja merkitys voivat muuttua sen myötä, kun suhteeseen tulee esimerkiksi lisää osapuolia, Karhumäki kuvailee

Joku voi pitää polyamoriaa "laillistettuna" pettämisenä.

- Pettäminen on vastoin useita polyamorian keskeisiä arvoja. Polyamoria korostaa nimenomaan vastuullisuutta ja rehellisyyttä sekä tasa-arvoa – sen arvopohja on mielestäni ehdottomasti toisen ihmisen kunnioittamiseen, autonomiaan ja tasa-arvoon perustuva.

Lue myös: Uskottomuuteen suhtautuminen on yksilöllistä

Kaikissa suhteissa vaikeutensa

Polyamoristinen elämäntapa edellyttää Karhumäen mukaan kiinnostusta kohdata omat ja kumppanin tunteet sekä halua kehittää itseä ihmisenä.

- Tähän polyamoria – toimiessaan – antaa hyvät mahdollisuudet.  Perinteisessäkin parisuhteessa suhteen osapuolten voi ajatella olevan toinen toisensa peilejä. Poly-suhteessa näitä peilaamiskulmia vain on useampia. Monirakkaussuhteessa eläminen voi lisätä osapuolten itseymmärrystä toiminnastaan ihmissuhteissa, rakkaudessa ja seksuaalisena olentona. Näin parhaimmillaan, mutta poly-suhteissa kaikkien muiden ihmissuhteiden tapaan on omat vaikeutensa.

Eikö mustasukkaisuus piinaa?

Yhdenkin ihmissuhteen ylläpito on usein haasteellista, saati sitten useamman yhtäaikaisen. Yksistään ajankäyttö voi olla varsin haasteellista ja aiheuttaa tyytymättömyyttä eri osapuolissa.

Entä miten poly-suhteissa selvitään mustasukkaisuuden kanssa?

Näin vastaa hetero poly-nainen:

"Pitääkö mustasukkaisuutta ja kateutta pyrkiä välttämään? Itse olen kokenut mustasukkaisuutta lähinnä ei-polysuhteissa . Mustasukkaisuus on päinvastoin helpottunut siirryttyäni vapaampaan suhdemuotoon: koska en omista toista, minun ei tarvitse pelätä hänen mahdollista kiinnostustaan muita kohtaan."

Polyamoriasta ollaan monta mieltä myös seksologien piireissä. Osa asiantuntijoista on sitä mieltä, että intiimi ja läheinen parisuhde voi olla vain kahden ihmisen välillä kerrallaan.

- Itse olen sitä mieltä, että jokainen suhde on omanlaisensa. Mikä parisuhdemalli sopii kunkin elämäntilanteeseen, on hyvin yksilöllistä. Aikuinen on oikeutettu tekemään itsensä näköisiä valintoja ja ratkaisuja; kunhan ei näin tehdessään tietoisesti loukkaa toisia ihmisiä.

Asiantuntijana erityistason seksuaaliterapeutti Aune Karhumäki.

Lue myös:

Milloin mustasukkaisuus muuttuu liialliseksi?

Yksiavioisuus on entistä yleisempää vähemmistöjen keskuudessa

Aseksuaali ei kaipaa seksiä

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi