Kauneus ja Terveys

Milloin mustasukkaisuus muuttuu liialliseksi?

Milloin mustasukkaisuus muuttuu liialliseksi?
Mustasukkaisuus on normaali ja inhimillinen tunne, joka liittyy parisuhteeseen ja rakkauteen. Se voi kuitenkin äityä niin pahaksi, ettei parisuhteessa ole enää hyvä olla. Mitä on sairaalloinen mustasukkaisuus?
Julkaistu: 21.3.2012
Terve mustasukkaisuus voidaan kokea välittämisenä, rakastamisena ja huolehtimisena. Se on asia, jota ihmiset ilmaisevat hyvin eri tavoin. Toiset ilmaisevat mustasukkaisuutensa laimeasti ja kypsästi, kun taas toiset rähjäävät kumppanilleen heti, jos pienintäkin aihetta mustasukkaisuuteen on. Ero onkin siinä, onko mustasukkaisuus normaalia vai jo sairaalloista.
– Mustasukkaisuus on hyvin yleinen ilmiö, joka liittyy läheisiin, intiimeihin ihmissuhteisiin. Ihmiset ovat aina jollain lailla kiinni siinä ihmisessä, josta he tuntevat mustasukkaisuutta. Mustasukkaisuuden taustalla on esimerkiksi tunne siitä, että kumppani kuuluu itselle, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Aune Karhumäki selittää.

Pelkoa, häpeää ja vihaa…

Mustasukkaisuutta ilmenee yleensä silloin, kun pelätään, että menetetään jotain itselleen kuuluvaa; tai kun pelätään, että se on jo menetetty.
– Tässä on kyse eräänlaisesta kilpailuasemasta. Henkilön pelko siitä, että joku toinen on häntä parempi ja saa vikiteltyä hänen kumppaninsa on samalla pelkoa siitä, että henkilö menettää oman suosikkiasemansa kumppanin kanssa. Tähän liittyy myös häpeän ja riittämättömyyden tunnetta. Henkilö voi tuntea olevansa huono ja kelvoton, kuvailee terapeutti.
Sairaalloiseksi mustasukkaisuus muuttuu Karhumäen mukaan silloin, kun mustasukkaisuuteen liittyvät tunteet, kuten suru, viha, häpeä tai nöyryytetyksi tulemisen tunne, saavat vallan. Silloin mustasukkaisuus voi karata käsistä. Mustasukkaisen osapuolen tarve pitää yllä omaa egoa ja kunniaa voi aiheuttaa sen, että hän alkaa kontrolloida kumppaninsa elämää.

Tilannekohtaista vai jatkuvaa?

Mustasukkaisuus voi olla joko tilannekohtaista, jolloin sen voisi useimmissa tapauksissa luokitella normaaliksi tai sitten jatkuvaa, mikä ei enää ole normaalin rajoissa.
Tilannekohtaista mustasukkaisuutta esiintyy esimerkiksi väärinymmärretyissä kommunikaatiotilanteissa tai puolisoon kohdistuvassa flirtissä. Se voi käsittelystä ja tulkinnasta riippuen rakentaa ja tukea suhdetta. Jotkut ihmiset jopa tarvitsevat sitä kumppaniltaan merkiksi siitä, että heistä välitetään. Jatkuva mustasukkaisuus on sen sijaan merkki jostain vakavammasta.
– Yleensä niillä ihmisillä, jotka ovat sairaalloisen mustasukkaisia, on huonompi itsetunto kuin muilla. Heillä on taipumusta hakea ympäristöltään ja puolisoltaan vakuutteluja siitä, että he kelpaavat.

Kun mustasukkaisuus menee yli

Mustasukkaisuus on sairaalloista silloin, kun aletaan penkoa puolison tavaroita, lukea tekstiviestejä, ja muutenkin epäillä kaikkea mitä puoliso tekee. Mustasukkainen osapuoli uskoo jatkuvasti löytävänsä merkkejä puolisonsa uskottomuudesta.
– Sairaalloisen mustasukkainen osapuoli pyytää jatkuvasti puolisoaan nostattamaan omaa itsetuntoaan ja vakuuttelemaan hänen paremmuuttaan. Sairaalloisen mustasukkainen ihminen ajattelee myös että hänellä on valtaa kontrolloida puolisonsa liikkumista, yhteydenpitoa ja niin edelleen, Karhumäki kertoo.
Loppujen lopuksi mustasukkaisuus kaventaa ratkaisevasti suhteen elinpiiriä ja tarkoittaa usein lopun alkua.

Hallaa suhteelle

Mustasukkainen kumppani ajaa puolisonsa helposti toiminnallaan loitommaksi. Syytetty osapuoli alkaa hakea tilaa hengittää, kun niskaan sataa syytöksiä, eikä vapautta henkilökohtaiseen elämään tunnu enää olevan. Jatkuva epäilyksen ja vahtimisen alla olo on hermoja raastavaa.
Koska mustasukkainen osapuoli hakee jatkuvia todisteita omasta erityisyydestään ja paremmuudestaan muihin verrattuna, voi ainainen todistelu ja vakuuttelu uuvuttaa puolisoa.
– Kumppanin epäluuloisuus voi saada toisen miettimään, onko sillä mitään väliä onko luottamuksen arvoinen vai ei. Kun kumppani epäilee jatkuvasti, voi toiselle tulla luottamuksen pitämisen suhteen välinpitämätön olo, Karhumäki varoittaa.

Mustasukkaisuus nakertaa luottamusta

Mustasukkainen ilmapiiri on myös hyvin epämiellyttävä ja se voi aiheuttaa haluttomuutta.
– On luonnollista, ettei toinen halua sellaista ihmistä joka on jatkuvasti epäilevä ja epävarma. Seksistäkin tulee helposti pelkkää todistelua toisen paremmuudesta, Karhumäki kuvailee.
Mustasukkaisuus tuhoaa luottamuksen; ilman luottamusta puolestaan voi olla hankala päästää kumppania lähelleen:
– Jos tunnetasolla tuhoaa luottamuksen tunteen, menee myös halu läheisyyteen ja kyky olla intiimillä tasolla toisen lähellä.

Avoimuus on kaiken A ja O

Asioista puhuminen auttaa myös mustasukkaisuuskriisissä. Kissan nostaminen pöydälle ja asioista keskusteleminen rehellisesti ja avoimesti puhdistaa ilmaa.
Tärkeää on lähteä puhumaan mustasukkaisuudesta avoimesti.
– Tunnistetaan ja tunnustetaan, että meillä on tällainen ongelma ja avataan siihen liittyviä kysymyksiä. Mistä epävarmuus kertoo? Onko historiassa yhteisiä ongelmia, josta on aiheutunut mustasukkaisuutta?
Kumppani voi myös aistia ettei toinen olekaan kunnolla sitoutunut parisuhteeseen ja sen tajutessaan reagoida siihen mustasukkaisuudella.
– Mustaisukkaisuutena ilmenevä riittämättömyyden tunne voi juontaa juurensa aikaan ennen parisuhdetta. Mustasukkaisuuden vallatessa mielen kannattaakin alkaa miettiä mistä se voi sillä hetkellä johtua ja tunnistaa ne tunteet, jotka mustasukkaisuuden tunteeseen liittyvät. Silloin kun esimerkiksi uhkia kumppanin uskottomuudelle nähdään joka puolella, pitää tehdä päätös, että luottaa puolisoon, sanoo seksuaaliterapeutti Karhumäki.
Kun ajatusvääristymistä pystyy puhumaan kumppanille, on kumppaninkin mahdollista ymmärtää mustasukkaisuuden syitä. Keskinäisen tunneyhteyden vahvistaminen on tässäkin tärkeää. Olennaisinta on, että puhutaan avoimesti ja kuunnellaan mitä toisella on sanottavana. Myös mustasukkaisuutta kohtaavan osapuolen on saatava puhua.
Asiantuntijana erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Aune Karhumäki.
Kommentoi »