Masennus haastaa parisuhteen

Masennus haastaa parisuhteen
Masennus yleistyy Suomessa jatkuvasti ja siitä on muodostumassa uusi kansantauti.
Julkaistu 25.6.2013

Kumppanin sairastuminen on yksi elämän haasteista ja hyvässä parisuhteessa näitä haasteita kohdataan yhdessä. Ihanteellisessa tilanteessa tuki, ymmärrys ja empatia säilyvät toisen sairastuessa, oli kyse sitten pienimuotoisesta flunssasta tai pitkäkestoisemmasta masennuksesta. Hyvässä parisuhteessa toisen arvostus säilyy sairaudesta huolimatta.

Masennuksen syyt ovat moninaiset – psyykkinen sairaus voi pohjautua yksilön dynamiikkaan tai yleisiin masennustekijöihin. Myös suhteesta riippuen vaihtelee se, missä määrin kumppani pystyy olemaan sairastuneen tukena. Pahimmassa tapauksessa kumppani voi olla joko lisäämässä masennusta tai olla jopa syy sen puhkeamiseen.

Masennus koettelee myös tervettä kumppania

Masennus vaikuttaa parisuhteen arkeen monelle tavalla. Se aiheuttaa usein vetäytymistä ja aloitteettomuutta – kumppani ei yksinkertaisesti jaksa nousta ylös sängystä. Sairastunut ihminen ei pysty hoitamaan normaaleja elämän velvollisuuksia ja pienetkin ponnistukset voivat tuntua ylitsepääsemättömän raskailta.

Kumppanin masennus koettelee myös suhteen terveen osapuolen hyvinvointia, sillä jokainen ihminen kaipaa elämäniloa ja positiivisuutta ympärilleen. Sairastunut kumppani ei pysty täyttämään parisuhteen odotuksia.

– Masennuksen myötä parisuhteesta katoaa vastavuoroisuus ja se muuttuu hyvin vahvasti yksipuoliseksi. Terveen kumppanin on mietittävä, miten hän pystyy säilyttämään oman hyvinvointinsa ja miten hän voi hyväksyä kumppaninsa tilanteen, psykologi ja pariterapeutti Keijo Markova Väestöliitosta ohjeistaa.

Kumppanin sairauden hyväksyminen on ensiarvoisen tärkeää. Koska mitään näkyvää, fyysistä syytä vetämättömyydelle ei ole, terveen kumppanin voi olla vaikea ymmärtää, että kyse on sairaudesta. Pahimmillaan suhteen terve osapuoli on vaativana osapuolena ja pahentaa näin tilannetta entisestään. Mikäli huomaa, ettei kumppani ole entisensä, häntä kannattaa kannustaa esimerkiksi terapiaan hakeutumisessa. Terapeuttia voi olla hyvä tavata myös yhdessä, sillä hän voi selkeyttää sairauden oireita ja auttaa sen hyväksymisessä.

Vahingollinen parisuhde voi olla jopa sairauden syy

Terve parisuhde ennaltaehkäisee psyykkisten ongelmien syntymistä. Jos suhteen osapuolet ovat etääntyneet toisistaan, kumppani nähdään kielteisessä valossa ja häneen suhtaudutaan hyökäten. Tällaisessa tilanteessa kumppanin tukeminen hänen sairaudessaan on hyvin vaikeaa.

Tällaisessa parisuhteessa saattaa kiertää kielteinen kehä, joka saattaa aiheuttaa masennuksen puhkeamisen. Toinen parisuhteen osapuolista saattaa olla myös luonnostaan erityisen herkkä tai masennusalttiimpi.

– Kielteinen kehä vie tuen ja rakkauden, silloin on vaikea olla empaattinen ja arvostava kumppanin sairautta kohtaan, Markova toteaa.

Kielteinen, hyökkäävä ja tuomitseva asenne edesauttavat negatiivisen kehän syntymisessä ja tuottavat surun tai masennuksen tunteita. Vahingolliset ihmissuhteet vaikuttavat yksilön hyvinvointiin.

– On tärkeä ymmärtää, että masennuksen tekijä voi olla oma kumppani. Masennus ei ole pelkästään yksilön oma juttu, vaan parisuhde voi vaikuttaa sen puhkeamiseen. On suhteita, jotka pahentavat masennusta. Tilanteeseen, joka ei anna edellytyksiä omalle hyvinvoinnille, ei pitäisi sopeutua, Markova toteaa.

Pidä huolta itsestäsi

Kuka tahansa voi sairastua masennukseen syystä tai toisesta. Jos suhde rakentuu hyvälle pohjalle, se kestää sairauden ja edesauttaa siitä toipumista.

Pahimmillaan parisuhteen molemmat osapuolet menettävät uskonsa masennuksesta selviämiseen. Terveen osapuolen voimavarat saattavat ehtyä ja harmin, pettymyksen sekä surun tunteet nousta pintaan.

– Tämä on ristiriitainen ja haasteellinen tilanne. Syyllisyyden, vihan ja katkeruuden tunteet vuorottelevat – toisaalta syyllistetään kumppania sairastumisesta, toisaalta vaaditaan itseä olemaan sisar hento valkoinen, Markova toteaa.

Terveen ihmisen on tärkeää huolehtia omista tarpeistaan. Omia tunteitaan voi peilata ja tuulettaa esimerkiksi läheisten ihmisten tai asiantuntijan kanssa. On muistettava, että vaikka kumppanin masennus vaikuttaa parisuhteeseen, moni muu elämän osa-alue voi silti toimia. Terveen osapuolen on hyvä säilyttää ja ylläpitää elämässään muita, toimivia asioita. Itsestään on muistettava pitää huolta, vaikka kumppani sairastuisi – oma jaksaminen auttaa myös kumppania jaksamaan.

Asiantuntija Keijo Markova on Väestöliiton psykologi ja pariterapeutti.

2 kommenttia