Terve.fi

Liikuntaa terveydeksi ja lääkkeeksi - Erektiohäiriöt, impotenssi

Liikuntaa terveydeksi ja lääkkeeksi - Erektiohäiriöt, impotenssi
Tilapäiset erektiovaikeudet ovat varsin tavallisia oireita terveillä miehillä. Asiantuntijat suosittelevat liikuntaa keskeisenä erektiohäiriöiden ehkäisyyn.
Julkaistu 30.6.2017

Erektiohäiriössä mies ei kykene saavuttamaan tai ylläpitämään siittimen riittävää jäykistymistä. Vaikeudet voivat esiintyä tietyissä tilanteissa tai yleistyneinä. Erityisesti tilapäiset erektiovaikeudet ovat varsin tavallisia oireita terveillä miehillä.

Erityisesti iäkkäillä miehillä erektiohäiriöiden syynä voi olla sairaus. Tavallisia tällaisia sairauksia ovat useat verisuonia vaurioittavat taudit, esimerkiksi kohonnut verenpaine, sepelvaltimotauti ja diabetes.

Myös eturauhasen (prostatan) sairaudet, eräät hermoston (neurologiset) sairaudet kuten Parkinsonin tauti ja miessukuhormonin (testosteronin) puute voivat aiheuttaa erektiohäiriöitä. Useat lääkkeet kuten beetasalpaajat ja eräät psyyken lääkkeet voivat aiheuttaa erektiohäiriöitä.

Sydäntauteja sairastavilla, heikkokuntoisilla ja liikuntaan tottumattomilla miehillä seksuaaliseen aktiivisuuteen liittyy jossain määrin kasvanut sydänkohtausten vaara. Tämä on syytä ottaa huomioon hoitokeinojen valinnassa. Sairaillakaan säännöllisesti fyysisesti aktiivisilla ja reippaaseen kävelyyn pystyvillä miehillä sydänkohtausten riski yhdynnässä ei kuitenkaan ole juuri suurempi kuin terveillä miehillä.

Itsenäisinä oireina terveillä miehillä esiintyvien erektiohäiriöiden syyt voivat olla puhtaasti psyykkisiä kuten väsymys, stressi, epäonnistumisen pelko ja parisuhteen ongelmat. Psyykkisillä tekijöillä on jonkinlaista merkitystä lähes aina riippumatta erektiohäiriöiden pääsyystä.

Lihavuus sekä runsas alkoholin käyttö, tupakointi, liikunnan puute ja huumeet sekä runsas pyöräily vääränmallisella satulalla lisäävät erektiohäiriöitä.

Liikunta ja erektiohäiriöt

Väestötutkimuksissa liikuntaan osallistuneilla miehillä on todettu erektiohäiriöitä selvästi harvemmin ja niitä on ilmaantunut seurannan aikana selvästi vähemmän kuin liikuntaa harrastamattomilla miehillä. Riski näyttää pienenevän liikunnan määrän kasvaessa. Näitä havaintoja selittänevät liikunnan myönteiset vaikutukset erektiohäiriöiden syihin ja taustatekijöihin kuten valtimoiden toimintaan, verenkiertoelimistön ja aineenvaihdunnan sairauksiin ja niiden riskitekijöihin, painoon ja mielialaan.

Liikunnan erektiohäiriöitä ehkäisevä vaikutus on todennäköisin miehillä, joilla on näitä häiriöitä ennakoivia seksuaalikäyttäytymisen piirteitä tai suurentunutta riskiä ilmaisevia tekijöitä kuten masentuneisuutta, stressiä, ylipainoa tai verenkiertoelimistön tai aineenvaihdunnan sairauksia tai niiden suuri riski.

Asiantuntijat suosittelevat liikuntaa keskeisenä keinona erektiohäiriöiden ehkäisyyn.

Liikunnan lisääminen yksinään tai yhdessä terveellisen ravinnon kanssa on joissakin tutkimuksissa vähentänyt merkittävästi erektiohäiriöitä tai ne ovat säilyneet seuranta-ajan kuluessa normaaleina useammin kuin vertailuhenkilöillä.

Liikunta saattaa vähentää erektiohäiriöitä suoraan ja nopeasti mm. parantamalla mielialaa, vähentämällä stressiä ja parantamalla valtimoiden toimintaa.

Liikunta voi vaikuttaa myös välillisesti ja pitkän ajan kuluessa vähentämällä erektiohäiriöiden taustalla olevien sairauksien ja riskitekijöiden vaikutusta.

Liikunnasta saattavat hyötyä erityisesti sellaiset erektiohäiriöistä kärsivät miehet, joilla on masentuneisuutta, stressiä, ylipainoa tai verenkiertoelimistön tai aineenvaihdunnan sairauksia tai niiden suuri riski.

Asiantuntijat suosittelevat liikuntaa osaksi erektiohäiriöiden hoitoa.

Lisäksi tulostettava ohje:

Kommentoi »