Terve.fi

Kahvi voi pienentää dementia- ja diabetesriskiä

Kahvi voi pienentää dementia- ja diabetesriskiä
Runsaasti kahvia juovien riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on noin puolet verrattuna niihin, jotka juovat vain vähän tai ei lainkaan kahvia.
Julkaistu 20.5.2009

Runsaasti kahvia juovien riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on noin puolet verrattuna niihin, jotka juovat vain vähän tai ei lainkaan kahvia. Myös dementiaan ja maksasyöpään sairastumisen riski on suurempi henkilöillä, jotka eivät juo kahvia, suomalaistutkimukset ovat osoittaneet.

Kahvin suhde diabetesriskiin ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Jousilahden mukaan myös Finriski-aineiston havainnoissa. Jousilahti esitti Paahtimoyhdistyksen Kahvi ja terveys -seminaarissa myös muita tutkimustuloksia kahvinjuonnin vaikutuksesta terveyteen.

Kahvittelu keski-iässä voi pienentää myöhäisiän dementiariskiä

Keski-iän kahvinjuonti saattaa pienentää riskiä sairastua dementiaan ja Alzheimerin tautiin vanhemmalla iällä. Tähän johtopäätökseen on päädytty suomalaisella aineistolla tehdyssä sydän- ja verisuonitautiriskiin, ikääntymiseen ja dementiaan liittyvässä CAIDE-tutkimuksessa. Keski-iässä kahvia nauttineiden riski sairastua dementiaan tai Alzheimerin tautiin oli alempi kuin vähän tai ei lainkaan kahvia juovilla. Riski oli 3 – 5 kupillista kahvia päivässä nauttineilla 65 prosenttia pienempi kuin 0 – 2 kupillista nauttineilla.

Kuopiossa tehdyn tutkimuksen aineistoksi valittiin satunnaisotannalla henkilöitä, jotka osallistuivat Pohjois-Karjala -projektiin ja FINMONICA-tutkimukseen vuosina 1972, 1977,1982 tai 1987. Vuonna 1998 tutkittiin uudelleen 1 409 tällöin 65 – 79 -vuotiasta henkilöä. Heistä 61 oli dementoitunut ja 48:lla todettiin Alzheimerin tauti. Keski-iässä nautitun kahvin ja teen yhteyttä riskiin sairastua myöhäisiällä dementiaan ja Alzheimerin tautiin selvittäneen tutkimuksen tulokset julkaistiin Journal Of Alzheimers Disease -lehdessä tammikuussa.

Kahvin juonnilla käänteinen yhteys maksasyövän riskiin

Suomalainen tutkimusryhmä teki viime vuonna Hepatology-lehdessä julkaistussa tutkimuksessaan johtopäätöksen, että kahvin juonnilla on käänteinen ja asteittainen yhteys maksasyövän riskiin. Maksasyövän ilmaantuvuus oli kahvia juomattomilla kolminkertainen verrattuna niihin, jotka joivat yli kuusi kuppia kahvia päivittäin. Tutkimuksessa määriteltiin kahvinkulutuksen ja seerumin GGT:n yhteys maksasyövän riskiin sekä yhdessä että erikseen.

Kohorttitutkimuksissa seurattiin yli 60 000 iältään 25 – 74 -vuotiasta suomalaista, joilla ei ollut syöpätaustaa. Maksasyövän todennäköisyys pieneni, mitä useampia kupillisia kahvia tutkittavat joivat päivittäin.

Tutkijat havaitsivat, että korkea seerumin GGT-taso on yhteydessä lisääntyneeseen maksasyövän riskiin. Hyvin matalaan kahvinkulutukseen ja seerumin korkeaan GGT-tasoon liittyi yhdessä lähes yhdeksänkertainen sairastumisriski.

Kansainvälinen viestintäohjelma suunnattu terveydenhuollolle

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu Kahvi ja terveys viestintäohjelma välittää tieteellisesti tutkittua tietoa kahvin terveysvaikutuksista lääkäreille, terveydenhoitajille, ravitsemusterapeuteille ja muille terveydenhuollon vaikuttajaryhmille. Tutkimustietoa on saatavilla runsaasti muun muassa kakkostyypin diabetekseen, Parkinsonin tautiin, Alzheimerin tautiin, sydän ja verisuonitauteihin sekä vireystilaan liittyen. Lujan tieteellisen taustan takaa asiantuntijaryhmä, joka tarkistaa materiaalin. Viestintäohjelma on kansainvälinen. (Ruokatieto)

Lue lisää:

Kommentoi »