Terve.fi

Kahvi pitää muistin kunnossa

Kahvi pitää muistin kunnossa
Kahvin juonti keski-iässä voi pienentää [elink=http://www.poliklinikka.fi/dementia/]dementiaan[/elink] ja [elink=http://www.
Julkaistu 15.1.2009

Tutkimuksessa havaittiin, että keski-iässä kahvia juoneilla oli pienempi riski sairastua dementiaan ja Alzheimerin tautiin myöhäisiällä kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia lainkaan tai joivat vain hieman. Pienin riski oli keski-iässä kohtalaisesti eli 3–5 kuppia vuorokaudessa kahvia juovilla. Näillä henkilöillä sairastumisriski oli 65 prosenttia pienempi. Tulokset pysyivät muuttumattomina useiden sekoittavien tekijöiden lisäämisen jälkeenkin. Teen juonti oli suhteellisen harvinaista, eikä sen osalta löydetty yhteyttä dementiaan ja Alzheimerin tautiin.

Kahvilla voisi olla merkitystä dementian ehkäisyssä

Keski-iän tutkimuskäynnillä tiedusteltiin kahvin ja teen kulutusta. Kahvin juonti luokiteltiin siten, että matala kulutus oli 0–2 kupillista, kohtalainen kulutus 3–5 kupillista ja korkea kulutus yli viisi kupillista vuorokaudessa. Teen juojiksi luokiteltiin ne, jotka joivat vähintään kupillisen teetä vuorokaudessa.

– Kahvin kulutuksella voisi tulosten perusteella olla tärkeä tehtävä dementian ja Alzheimerin taudin ehkäisyssä tai viivästyttämisessä, koska kahvia nautitaan runsaasti ympäri maailmaa. Toisten tutkimusryhmien täytyy vahvistaa saadut tutkimustulokset, mutta on siis mahdollista, että ravintointerventioilla voidaan muokata dementian ja Alzheimerin taudin riskiä. Myös kahvin dementialta ja Alzheimerin taudilta suojaavien mekanismien selvittäminen saattaisi helpottaa uusien terapiamuotojen kehittämisessä, tutkimusjohtaja dosentti Miia Kivipelto Kuopion yliopistosta ja Karoliinisesta Instituutista toteaa.

Kofeiinin pitkäaikaisia hermostovaikutuksia ei vielä tiedetä

Tutkimus toteutettiin Kuopion yliopistossa yhteistyössä Tukholman Karoliinisen Instituutin ja Helsingin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tutkimusaineisto koostui Pohjois-Karjala -projektiin ja FINMONICA -tutkimukseen vuonna 1972, 1977, 1982 tai 1987 keski-iän tutkimuskäynnille osallistuneista henkilöistä. Vuonna 1998 tehdyn seurantatutkimuksen kävi läpi 1409 iältään 65–79-vuotiasta henkilöä keskimäärin 21 vuoden seuranta-ajan jälkeen. Heistä 61:llä todettiin dementia ja näistä 48:lla Alzheimerin tauti.

– Pyrimme tutkimaan keski-iän kahvin ja teen juonnin yhteyttä dementian ja Alzheimerin taudin sairastumisriskiin myöhäisiällä, koska kofeiinin pitkäaikaisia keskushermostovaikutuksia ei vielä tiedetä ja koska patologiset dementiaan johtavat prosessit alkavat vuosikymmeniä ennen sairauden kliinistä ilmenemistä, Kivipelto sanoo. (Ruokatieto)

Lisätietoja:Lääkärikirja: Alzheimer – Polklinikka.fiLääkärikirja: Dementia – Polklinikka.fi

Kommentoi »