Terve.fi

Yleistietoa ihosyövästä

Yleistietoa ihosyövästä
Ihosyöpä on yleisnimitys iholla sijaitsevsta syöpäkasvaimista. Ihosyöpä yleistyy Suomessa vauhdilla.
Teksti
Julkaistu: 4.4.2018
Ihon kasvaimet ovat yleisiä. Osa niistä aiheuttaa vain esteettistä haittaa, mutta osa on pahanlaatuisia eli syöpiä.

Ihosyöpä on yleisnimitys iholla sijaitsevista syöpäkasvaimista, joista tärkeimpiä ovat:

  • melanooma
  • okasolusyöpä
  • tyvisolusyöpä
Näitä todetaan Suomessa vuosittain yhteensä noin tapausta ja esiintyvyyden on todettu kasvavan kaikissa ikäryhmissä. Tärkeimpänä syynä tähän pidetään auringonoton ja solariumin käytön lisääntymistä. Ihosyövät käyttäytyvät tyypistä riippuen eri tavoin, joten pahanlaatuisten muutosten varhainen toteaminen olisi ensiarvoisen tärkeää.

Ihosyövän aiheuttaja

Lisääntynyttä auringonottoa ja solariumien käyttöä pidetään tärkeimpänä syynä ihosyöpien määrän suureen kasvuun. Ihon toistuva palaminen, etenkin lapsena, on yksi tärkeä altistava tekijä. On kuitenkin muistettava, että toistuvan ruskettumisen ilman palamistakin on todettu lisäävän mm. okasolusyövän riskiä. Tummaihoisilla ja hyvin ruskettuvilla ihmisillä ihosyöpien riski on pienempi. Lähisukulaisilla todetut ihosyövät lisäävät myös sairastumisriskiä.

Ihosyövän seuranta

Ihosyöpien jälkiseuranta suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Ihosyöpätyypistä, syövän koosta sekä sen levinneisyydestä riippuen yleensä säännöllinen seuranta on tarpeen 2–5 vuoden ajan hoitojen jälkeen. Iäkkään ihmisen yksittäinen, kirurgisesti hoidettu tyvisolusyöpä ei välttämättä tarvitse seurantaa ollenkaan. Toistuvia ihosyöpiä tai sen esiasteita sairastaneita potilaita sekä melanoomapotilaita seurataan tiheämpään ja yleensä erikoissairaanhoidossa. Tyvisolusyövän ollessa kyseessä seurantatiheyden päättää hoitanut lääkäri ja se voidaan järjestää myös terveyskeskuksissa.

Ihosyövän periytyvyys

Ihosyövillä on todettu hieman periytymistaipumusta, mutta esimerkiksi melanooman tapauksessa se on erittäin harvinaista. Lisäksi tiettyjä harvinaisia periytyviä sairauksia sairastavilla ihmisillä on lisääntynyt riski sairastua syöpään. Tärkeämpänä tekijänä pidetään ympäristövaikutuksia, näistä tärkeimpänä elämän aikaista ultraviolettisädealtistusta.

Ihosyövän yleisyys

Uusia ihomelanooma tapauksia todettiin vuosittain vuosien 2008–2012 aikana miehillä 607 ja naisilla 573 kappaletta. Ylivoimaisesti eniten tavataan tyvisolusyöpää, noin 12 000 uutta tapausta vuodessa. Ihosyöpien ilmaantuvuus on ollut jo pitkään kasvussa ja tärkeimpänä syynä tähän pidetään auringonottotapojen muuttumista ja ihon nopeaa palamista.

Ihosyövän ennuste

Ihosyöpien ennuste riippuu hyvin paljon sen tyypistä, sijainnista ja koosta. Tyvisolusyöpien ennuste on yleensä hyvä, mutta sen uusiutuminen samaan paikkaan on joskus mahdollista. Se lähettää erittäin harvoin etäpesäkkeitä mikä parantaa ennustetta.
Okasolusyöpä voi lähettää etäpesäkkeitä ja tämän vuoksi sen varhainen toteaminen on ensiarvoisen tärkeää. Pienen, aikaisin havaitun poiston ennuste on erittäin hyvä. Suuremman ja limakalvolla sijaitsevan muutoksen ennuste on heikompi.
Melanooman paras hoito on sen varhainen poistaminen. Ennuste vaihtelee paljon ennustetekijöiden (melanooman paksuus, haavautuminen ja metastaasit) mukaan. Imusolmukkeiden tila on taudin uusiutumisen ja elinaikaennusteen kannalta tärkein ennustetekijä.
Lähteet:
Ihosyöpä, Syöpätaudit, Kustannus Oy Duodecim 2013
Ihotaudit, Kustannus Oy Duodecim 2017
ICD-10:
C43 Ihon melanooma
C44 Muut pahanlaatuiset ihokasvaimet (tyvisolusyöpä ja okasolusyöpä)
Kela-koodi:
130
Kommentoi »