Terve.fi

Hengitetyn titaanidioksidin epäillään aiheuttavan syöpää – Suomessakin tuttu elintarvikeväri

Hengitetyn titaanidioksidin epäillään aiheuttavan syöpää – Suomessakin tuttu elintarvikeväri
Suomessakin valkoisena elintarvikevärinä käytettävän titaanidioksidin epäillään aiheuttavan syöpää päätyessään hengitysteihin. Muun muassa makeisissa ja leivonnaisissa käytettävä titaanidioksidi-lisäaine tunnetaan myös nimellä E171.

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) riskinarviointikomitea (RAC) on todennut, että esimerkiksi Suomessakin valkoisena elintarvikevärinä käytettävän titaanidioksidin epäillään aiheuttavan syöpää päätyessään hengitysteihin. Muun muassa makeisissa ja leivonnaisissa käytettävä titaanidioksidi-lisäaine tunnetaan myös nimellä E171.

Komitea arvioi vastikään titaanidioksidin potentiaalista karsinogeenisyyttä. Tuoretta arvioita käsiteltiin CLP-asetusten valossa. CLP-asetus tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.

Saatavilla olevan tutkimusnäytön huomioituaan komitea päätti luokitella titaanidioksidin mahdolliseksi syövän aiheuttajaksi (ryhmä 2, aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa/hengitettynä). Kemikaalineuvonnan kuvauksen mukaan hengitetyn titaanidioksidin epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle.

Komitean mukaan toistaiseksi ei vielä ole saatavilla tarpeeksi johdonmukaista näyttöä, jotta titaanidioksidi voitaisiin luokitella vielä vakavamman karsinogeenisyyden 1B-ryhmään, jonka kuvauksen mukaan aineen voitaisiin olettaa aiheuttavan syöpää ihmiselle. Päätöksen lopullisesta kategorian muutoksesta tekee Euroopan komissio.

Ranskalaistutkimus osoitti lisäaineen aiheuttavan syöpää eläimille

Aiemmin tänä vuonna julkaistussa ranskalaisen INRA:n tutkimuksessa todettiin, että E171 kykenee läpisemään eläinten suolistoseinämän ja pääsemään sitä kautta myös muihin kehonosiin. Säännöllisesti nautittuna lisäaine johti suolistokasvaimen muodostumiseen 40 prosentilla koe-eläimistä.

Ranska pyysikin selvitystä E171-lisäaineen turvallisuudesta ja terveysvaikutuksista. Euroopan elintarvikeviraston viime vuonna suorittaman arvion mukaan lisäaine ei ole tämänhetkisen tutkimusnäytön perusteella huolenaihe.

Lähteet:

Tämän uutisen tarjoaa Lääkäriportaali, joka on erikoisalakohtainen palvelu lääkäreille ja lääketiedettä opiskeleville. Palvelu tarjoaa koti- ja ulkomaisen lääketieteellisen uutispalvelun ilmaiseksi. Lue lisää ja rekisteröidy käyttäjäksi

Lue lisäksi:

Julkaistu: 13.6.2017
5 kommenttia