Terve.fi

Diabetes lisääntyy hälyttävästi nuorilla suomalaisilla

Diabetes lisääntyy hälyttävästi nuorilla suomalaisilla
Diabetes tyyppi 1 ja diabetes tyyppi 2: Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetes lisääntyvät suomalaisilla nuorilla aikuisilla hälyttävästi. Lue lisää.
Julkaistu: 9.11.2009
Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetes lisääntyvät suomalaisilla nuorilla aikuisilla hälyttävästi. “Suomalaisessa väestössä korkea riski sairastua tyypin 1 diabetekseen jatkuu ainakin 40 vuoden ikään, ja vähintään 200 – 300 suomalaista nuorta aikuista sairastuu tyypin 2 diabetekseen vuosittain.” Lääketieteen lisensiaatti Niina Lammin väitöstutkimuksessa selvitettiin diabeteksen ilmaantuvuutta nuorilla suomalaisilla sekä tarkasteltiin mahdollisten syntymän- ja lapsuusaikaisten tekijöiden yhteyttä diabetesriskiin nuorella aikuisiällä.
Tyypin 2 diabeteksen riski oli matalin noin 30-vuotiaiden äitien lapsilla. Perheen esikoislapsella todettiin olevan suurempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kuin myöhemmin syntyneillä. Riski väheni syntymäpainon suurentuessa 4,2 kg asti, minkä jälkeen riski alkoi jälleen lisääntyä. Korkea painoindeksi 3-11 vuoden iässä, hetkellä jolloin lapsen painoindeksi taittuu nousuun, lisäsi huomattavasti sairastumisriskiä nuorella aikuisiällä.
Liiallinen painonnousu henkilöillä, jotka sairastuvat tyypin 2 diabetekseen, alkoi jo varhain lapsuusiässä. Äidin ikä, lasten syntymäjärjestys tai syntymäkoko ei vaikuttanut riskiin sairastua tyypin 1 diabetekseen nuorella aikuisiällä. Tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla painoindeksin huippu oli verrokeita korkeampi alle 3-vuotiaana.
Sekä sikiöaikainen että lapsuusiän kasvu vaikuttavat tyypin 2 diabeteksen riskiin, minkä vuoksi olisi tärkeää pyrkiä lapsuusiän lihavuuden ehkäisemiseen. Nopea kasvu ensimmäisinä elinvuosina saattaa olla nuorena aikuisena puhkeavan tyypin 1 diabeteksen riskitekijä.
Tutkimuksessa selvitettiin diabeteksen ilmaantuvuutta 15 – 39-vuotiailla suomalaisilla vuosina 1992 – 2001. Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus oli 18 per 100 000/vuosi ja sairauden ilmaantuvuus lisääntyi tarkasteltuna ajanjaksona keskimäärin 3,9 prosenttia vuodessa. Sairastuneissa oli selkeä miesenemmistö.
Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus oli 13 per 100 000 / vuosi, ja tyypin 2 diabetes lisääntyi tutkitussa ikäryhmässä jopa 4,3 prosentin vuosivauhtia. LL Niina Lammin väitöskirja ”Tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes suomalaisilla nuorilla aikuisilla – Ilmaantuvuus ja perinataaliset altisteet” tarkastetaan Helsingin yliopistossa 14.11.2009.
Lue lisää:
Kommentoi »