Terve.fi

Iho-oireet vaivaavat kahta miljoonaa suomalaista vuosittain

Iho-oireet vaivaavat kahta miljoonaa suomalaista vuosittain
Kahta miljoonaa suomalaista vaivaa vuosittain iho-oire. Yleisimpiä iho-oireita ovat ihoärsytykset, hiertymät ja hankaumat erityisesti jalkapohjissa, reisien sisäpinnoilla, nivusissa ja intiimialueilla. Oireita aiheuttavat suurissa määrin jalkineet, hikoilu, hankaavat tai hautovat vaatteet sekä urheilu.
Julkaistu: 17.9.2014

Kahta miljoonaa suomalaista vaivaa vuosittain iho-oire. Yleisimpiä iho-oireita ovat ihoärsytykset, hiertymät ja hankaumat erityisesti jalkapohjissa, reisien sisäpinnoilla, nivusissa ja intiimialueilla. Oireita aiheuttavat suurissa määrin jalkineet, hikoilu, hankaavat tai hautovat vaatteet sekä urheilu.

Suomalaiset ovat herkkäihoista kansaa.  Saksalaisen ihonhoidon asiantuntija Dr. Kurt Wolffin ja Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan muita useammin iho-oireet ovat vaivanneet alle 50-vuotiaita ja naisia. Tyypillisimmillään oireita esiintyy kerran tai muutaman kerran vuodessa, mutta jopa yli kolmanneksella oireita on vähintään kuukausittain. Joka kolmannes (34 %) on kärsinyt sisäreisien hankaumista. Nivusissa ihoärsytyksiä on ollut joka kuudennella (18 %) ja intiimialueellakin joka seitsemännellä (16 %).

Jalkineet aiheuttavat ihovaurioita eniten. Noin kolmannes katsoo ihovaurion syntyneen joko hikoilun tai tiukan/hankaavan tai hautovan vaatetuksen seurauksena ja vain alle joka viides ylipainon seurauksena. Suurin osa vastaajista (71 %) on ennaltaehkäissyt ihovaurioita jollakin tapaa kuten vaihtamalla löysempään vaatetukseen tai käyttämällä luonnonkuituja.

1. Sukupuoli ja vuositulot näkyvät vastauksissa

Sukupuolten välisiä eroja vertailtaessa kiinnostavaa on, miten intiimialueiden ihoärsytykset ovat vaivanneet  joka viidettä naista (19 %), mutta vain joka kymmenettä miestä (11 %).  Naisilla intiimialueiden ärsytyksiä selittänevät osaltaan kuukautissuojat ja tiukka tai hankaava vaatetus. Jos intiimialueet ovat useammin naisten haaste, ovat nivusalueet vastaavasti miesten: joka kolmas mies on kärsinyt ihoärsytyksistä  nivusalueella (33 %). Naisilla tämä oli harvinaisempaa.

Intiimialueiden haasteet vaivaavat lisäksi useammin yksinasuvia (18 %) ja/tai alle 30.000€ vuodessa tienaavia (22 %).

2. Nuorten iho-oireiden taustalla usein vaatevalinnat

Lähes joka kolmas kokee oireidensa taustalla olevan joko hankaavat tai hautovat vaatteet.  20–34-vuotiaista reilusti yli kolmannes (38 %) pitää oireiden syynä vaatevalintojaan. Iän mittaan vaatteista johtuvien ihoärsytysten koetaan olevan vähäisempiä, jonka voidaan olettaa olevan seurausta mukavuudenhalua paremmin palvelevista vaatevalinnoista.

3. Urheilusta johtuvat iho-oireet erityisesti miesten haaste

Urheilusta aiheutuvien ärsytysten määrä oli korkeimmillaan 20–34-vuoden  iässä (38 %) ja laski tasaisesti siirryttäessä yhä vanhempiin ikäryhmiin. 50–63-vuotiaista vain lähes joka kuudes (17 %) ja 64–70 vuotiaista vain alle kymmenes (7 %) sai urheilusuorituksesta aiheutuvia iho-oireita.

Merkittävää oli lisäksi naisten ja miesten väliset erot: miehistä joka kolmas (30 %) ja naisista vain joka viides (19 %) oli saanut urheilusta aiheutuvia iho-oireita. Syitä tähän voivat olla esimerkiksi naisten ja miesten suosimien urheilulajien erot, suoritukseen soveltuvat vaatevalinnat ja hiertymien ennaltaehkäisy esimerkiksi voiteiden avulla.

4. Ihoärsytyksiä ennaltaehkäistään vanhanaikaisin konstein

Melkein kolme neljästä (71 %) oli ennaltaehkäissyt arkisia iho-vaurioita, mutta lähinnä hyvin perinteisin neuvoin. Moni oli ratkaissut ärsytysongelman vaihtamalla vaatekaappinsa sisällön löysempiin ja kevyempiin vaatteisiin (32 %) tai hengittäviin materiaaleihin (25 %). Nuoret 20–34-vuotiaat etunenässä ehkäisivät iho-oireita löysemmällä pukeutumisella, kun painon pudottamista ratkaisuksi oli kokeillut heistä vain joka kymmenes (11 %).

Yllättävää oli, että joka neljäs suomalaisista ei ollut turvautunut ennaltaehkäisyyn lainkaan. 64–70-vuotiaat turvautuivat huomattavasti nuorempia enemmän talkkiin (32 %). Vaseliinia ja perusvoiteita käytettiin yleisesti ottaen talkkia vähemmän.

Lähes kaksi kolmesta (57 %) ei ollut edes etsinyt ratkaisua iho-ongelmiin, vaikka ne olivat kuitenkin häirinneet vastaajista suurinta osaa (94 %). Syynä saattaa olla iho-oireiden koko: suurimmalla osalla (90 %) iho-vauriot olivat olleet pieniä. Kiinnostavaa onkin, että juuri nämä pienikokoiset oireet olisivat useasti ennaltaehkäistävissä ennen kuin ne mahdollisesti kehittyvät suuremmiksi haasteiksi.

5. Iho-oireiden ennaltaehkäisy asianmukaisella paikallishoidolla

Dubaissa nykyisin toimiva ihotautien erikoislääkäri Hanna Raitio tietää, että iho-oireiden syntymiseen voivat vaikuttaa useat tekijät: esimerkiksi kireät vaatteet, huono verenkierto tai sairaudet kuten diabetes 1 ja 2. Vaikka oireiden syyt olisivat monimutkaisiakin, lähtee niiden ennaltaehkäisy yksinkertaisesta yhdistelmästä: hyvästä perushygieniasta ja asianmukaisesta paikallishoidosta.

Lähde: -iho-oireet-vaivaavat-kahta-miljoonaa-suomalaista-vuosittain,c9645435" target="_blank">Sirowa Oy:n tiedote 17.9.2014

Lue lisää:

Kommentoi »