Terve.fi

Suomalaiset lääkärit ovat tätä mieltä eutanasiasta

Suomalaiset lääkärit ovat tätä mieltä eutanasiasta
Suomalaisista lääkäreistä 52 prosenttia ei kannata eutanasiaa. Niukka enemmistö kallistuu ei-kannalle Lääkärien profiilikyselyssä 2013, johon vastasi liki 700 lääkäriä. Heistä 48 prosenttia ilmoittaa kannattavansa eutanasiaa.
Julkaistu 7.8.2013

Suomalaisista lääkäreistä 52 prosenttia ei kannata eutanasiaa.

Niukka enemmistö kallistuu ei-kannalle Lääkärien profiilikyselyssä 2013, johon vastasi liki 700 lääkäriä. Heistä 48 prosenttia ilmoittaa kannattavansa eutanasiaa.

Eutanasialla (armokuolemalla) tarkoitetaan kuoleman jouduttamista ja helpottamista elämän muodostuttua kärsimykseksi.

Kandeista yli puolet kannattaa

Lääkäriksi opiskelevien mielipide näyttää hivenen erilaiselta kuin kaikkien kyselyyn vastanneiden. Eutanasian kannattajiksi ilmoittautuu hienoinen enemmistö lääketieteen kandidaateista: 58 prosenttia opiskelijoista vastaa kyllä, kun kysytään kannatatko eutanasiaa ja 42 prosenttia sanoo ei.

Hieman yli puolet mieslääkäreistä sanoo kyllä

Mieslääkärit näyttävät kyselyn mukaan suhtautuvan hieman myönteisemmin eutanasiaan kuin naislääkärit. Kaikista vastanneista miehistä pieni enemmistö, 51 prosenttia, kannattaa eutanasiaa. Naisissa kannattajia on hiukan vähemmän: 46 prosenttia.

Kolme neljästä kansalaisesta kannattaa

Helsingin Sanomien tänä vuonna teettämä kansalaiskysely kertoo, että kolme neljästä suomalaisesta kannattaa eutanasian mahdollistavaa lakialoitetta. HS teetti selvityksensä TNS Gallupilla.

Samaan aikaan eutanasialainsäädäntöä vauhdittava aloite kerää allekirjoituksia Kansalaisaloite.fi-palvelussa. Aloite eutanasialainsäädännön valmisteluun ryhtymisestä on saanut tähän mennessä 9 431 allekirjoitusta. Eduskunnan pitää ottaa aloite käsittelyyn, jos nimiä saadaan yli 50 000.

Aloitteen allekirjoittaneet vaativat eduskuntaa ryhtymään lainvalmisteluun, joka tähtää aktiivisen kuolinavun sallimiseen tietyissä tilanteissa. Lain valmistelussa pitää aloitteen mukaan ottaa huomioon muun muassa se, että kuolinavun ”voi antaa ainoastaan virallinen lääkäri, jonka on valvottava potilasta siihen saakka, kunnes hän on ko. avun saatuaan kuollut”.

Lääkärikyselyyn vastasi 689

Tässä jutussa kerrotut tiedot lääkärien mielipiteistä ovat peräisin Lääkärien profiilikyselystä 2013, johon ovat vastanneet lääkäreille suunnatun Lääkäriportaalin lukijat. Kyselyyn vastasi 689 lääkäriä.

Kandien vastaukset ovat peräisin samasta kyselystä, ja ne on koottu omaksi aineistokseen. Kandien profiilikyselyyn 2013 vastasi 364 lääketieteen opiskelijaa.

Kyselyn toteutti keväällä 2013 Terve Media Oy, joka tuottaa myös tätä sivustoa.

Grafiikka: Juho Paaso-Rantala

Lähteet: Lääkärien profiilikysely 2013, Helsingin Sanomat, Kansalaisaloite.fi

Lue myös:

Kommentoi »