Kauneus ja Terveys

5 tapaa lääkitä unettomuutta

5 tapaa lääkitä unettomuutta
Unettomuutta voi lääkitä monella tavalla. Oikea tapa löytyy usein vain kokeilemalla.
Julkaistu: 8.7.2015

Unilääke

Vaikuttavat aineet bentsodiatsepiini­johdokset tsopikloni, tsolpideemi ja tsaleploni. Kauppaniminä mm. Stilnoct, Stella ja Sonata.

Hyvää: Sopii lyhytaikaiseen unettomuuteen, erityisesti jos syynä on elämänkriisi.  

Huonoa: Saattaa keventää unta ja aiheuttaa riippuvuutta.

Haittavaikutukset: Väsymys, sekavuus ja muistihäiriöt.

Riippuvuus: Voi kehittyä.

Käyttöaika: 2–4 viikkoa.

Masennuslääke

Vaikuttavat aineet doksepiini ja mirtatsapiini. Kauppaniminä mm. Doxal ja Mirtazapin.

Hyvää: Sopii aamuöisestä heräilystä ja katkonaisesta unesta kärsiville. Annos pienempi kuin masennuksen hoidossa.

Huonoa: Vaikutus alkaa vasta muutaman viikon kuluttua lääkityksen aloittamisesta.

Sivuvaikutukset: Suun kuivuminen, ummetus, väsymys ja rytmihäiriöt.

Riippuvuus: Ei kehity.

Käyttöaika: Jopa vuosia.

Väsyttävät antihistamiinit

Vaikuttava aine hydroksitsiini. Kauppanimi Atarax.

Hyvää: Sopii lyhytaikaiseen unettomuuteen erityisesti, jos allerginen kutina valvottaa. Sopii myös alkoholiriippuvaisille.

Haittavaikutukset: Suun kuivuminen, päänsärky ja väsymys. Heikentää tarkkaavaisuutta.

Riippuvuus: Ei kehity.

Käyttöaika: Tapauskohtaista.

Psykoosilääke 

Vaikuttava aine ketiapiini. Kauppanimi Ketipinor.

Hyvää: Toimii, jos unettomuuden syynä on psykoosisairaus.  

Haittavaikutukset: Uneliaisuus, lihominen, suun kuivuminen, sydämen tykytys ja liikehäiriöt.

Riippuvuus: Jonkinlaisen toleranssin syntyminen mahdollista.

Käyttöaika: Tapauskohtaista.

Melatoniini

Hyvää: Luonnollinen vaihtoehto lievään unettomuuteen.

Huonoa: Ei tehoa sairauden tai mielialaongelman aiheuttamaan unettomuuteen.

Riippuvuus: Ei kehity.

Käyttöaika: Suositellaan korkeintaan muutamien kuukausien käyttöön. Pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta.

1 kommentti