Terve.fi

Miten auttaa alkoholistia?

Miten auttaa alkoholistia?
Alkoholismin puheeksi ottaminen läheisen kanssa tuntuu kiusalliselta ja se, joka juo, kokee yleensä voimakasta häpeää juomisestaan.
Julkaistu: 29.4.2012
Nykyisin tiedetään, että jos jostakin tulee alkoholisti, sen taustasyinä ovat usein perinnölliset ja biologiset tekijät, ihmissuhdeongelmat sekä myös elinympäristöön ja kulttuuriin liittyvät tavat, asenteet ja tottumukset.
Jos alkoholisti haluaa itse parantua eli raitistua, tai hänen läheisensä haluavat auttaa häntä, niin ensimmäinen askel on tunnistaa alkoholismi. Toinen askel, huomattavasti haastavampi, vaikeampi ja psyykkisesti monimutkaisempi on tunnustaa alkoholismi itsellään tai lähipiirissä.
Alkoholismin puheeksi ottaminen läheisen kanssa tuntuu kiusalliselta ja se, joka juo, kokee yleensä voimakasta häpeää juomisestaan. Myötätuntoinen ja lämmin lähestyminen asiaan on ensiarvoisen tärkeää.
Viimekädessä jokainen aikuinen on itsemääräämisvastuussa asioistaan – myös juomisestaan.

Tunnista alkoholismi

Alkoholistilla on vähintään kolme seuraavista oireista:
  • Voimakas himo ja pakonomainen tarve juoda
  • Ei hallitse drinkkien määrää eikä voi lopettaa juomista
  • Saa vieroitusoireita, jos vähentää tai lopettaa juomisen
  • Sietokyky kasvaa, eli humalaan tarvitaan aina enemmän ja enemmän alkoholia
  • Juomisesta tulee elämän keskipiste.
  • Aika kuluu alkoholin hankkimiseen, humalassa olemiseen tai krapulasta toipumiseen
  • Jatkaa juomista, vaikka se on jo aiheuttanut terveydellistä haittaa

Kotikonsteja juomisen vähentämiseksi

Alkoholimäärien seurannassa kannattaa käyttää päivittäistä juomapäiväkirjaa. Juomisen vähentämiseksi kannattaa asettaa realistiset tavoitteet ja kun välitavoitteisiin on päästy, voi alkoholisti tai hänen läheisensä sopia yhdessä jostakin miellyttävästä arkielämän palkinnosta, joka tavoitteen saavuttamisesta seuraa.
Luopuessaan mielihyvää tuottavasta aineesta on tärkeää, että alkoholiongelmaisen elämään tulee juomisen tilalle jotain muuta hyvää oloa, sillä jos juomattomuuden vaihtoehto on pelkkä tyhjyys, johtaa se helpommin uusiin retkahduksiin.
Ystäväpiirin ja harrastusten vaihtaminen on usein edellytys juomisen loppumiselle.

Ryyppyputken katkaisuun apua

Usean päivän kestänyt ryyppyputki on hankala katkaista kotona ja usein se edellyttääkin hoitoa terveyskeskuksen vuodeosastolla tai katkaisuasemalla.
Voi olla, että alkoholisti ei uskalla itse lopettaa juomista, vaikka haluaisikin, koska hän pelkää hankalia vieroitusoireita. Mitä pitempään ja mitä enemmän henkilö on juonut, sitä voimakkaampia vieroitusoireet ovat. Ne yleensä myös pahenevat vuosi vuodelta, kun ryyppyputkien määrä lisääntyy.
Vieroitusoireita ovat pahoinvointi, oksentelu, vapina, hikoilu, kouristuskohtaukset, pulssin ja verenpaineen nousu. Ruumiillisten oireiden lisäksi tilannetta hankaloittavat psyykkiset oireet, kuten unettomuus, painajaiset, hetkelliset näköharhat ja jopa viikkoja kestävä ahdistuneisuus ja masennus.
Osastolla katkaisuhoidossa huolehditaan henkilön ravinnon ja nesteiden saannista. Lisäksi hänelle annetaan B-vitamiinia ja rauhoittavia bentsodiatsepiinilääkkeitä. Katkaisuhoito kestää muutaman päivän ja se voidaan aloittaa, kun henkilön veren alkoholipitoisuus on alle 1 promillea.
Katkaisuhoidon jälkeen raittiudessa pysymisen turvaksi henkilö ohjataan jatkoseurantaan päihdehoitoon erikoistuneisiin hoitopaikkoihin, kuten A-klinikalle, nuorisoasemalle tai kuntoutuslaitokseen.

Muiden mielenterveyshäiriöiden hoito

Alkoholisti kärsii juomisen lisäksi hyvin usein myös muista psyyken sairauksista, kuten masennuksesta, ahdistuneisuudesta ja persoonallisuushäiriöistä. Niiden hoitaminen raittiuden lisäksi on erittäin tärkeää, jotta retkahtamiselta voisi välttyä. Hoitotiimiin tarvitaan usein psykiatrian ammattilaisia.
Avohoidossa alkoholiongelmasta kärsivä suunnittelee yhdessä hoitavan lääkärinsä kanssa sopivan terapiamuodon. Nykyisin hoitomenetelmänä käytetään kognitiivista terapiaa, lyhytterapiaa tai perheterapiaa.
Terapian lisäksi hoidossa käytetään apuna nykyaikaisia psyykenlääkkeitä. On muistettava että alkoholistin pitkäaikaiseen käyttöön eivät sovellu rauhoittavat bentsodiatsepiinilääkkeet, koska nekin aiheuttavat riippuvuutta ja alkoholin vaihtuessa ”rauhoittaviin”, mennään ojasta allikkoon. Vaikeassa masennuksessa suositeltavia ovat serotoniinin, mielihyvähormonin, aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet. Unettomuutta parannetaan liikunta- ja ravintotottumusten muuttamisella sekä rentoutusharjoituksilla.
Lisätietoa:
Lääkärikirja alkoholismista: Alkoholismin oireet, aiheuttaja ja hoito
Kuinka suomalainen terveydenhuolto toimii: Päihdehuollon palvelut
Kommentoi »