Terve.fi

Alkoholismi ja perinnöllisyys

Alkoholismi ja perinnöllisyys
Alkoholismi ja perinnöllisyys: Serotoniinin ja dopamiinin aineenvaihduntaa säätelevät geenit lisäävät alkoholismin riskiä.

Serotoniinin ja dopamiinin aineenvaihduntaa säätelevät geenit lisäävät alkoholismin riskiä ja vaikuttavat alkoholinkulutukseen, ilmenee lääketieteen lisensiaatti Tero Hallikaisen väitöstutkimuksesta. Alkoholismi luokitellaan kahteen alatyyppiin: aikuisiällä alkava sosiaalisesti käyttäytyvä tyyppi 1 ja murrosiässä alkava normeihin sopeutumaton, impulsiivinen ja väkivaltainen tyyppi 2.

Alkoholistien enemmistö on 1-tyyppiä. Aivojen dopamiini- tai serotoniinitoiminnassa on häiriöitä alatyypistä riippuen. Tutkimuksessa alatyyppien ja verrokkien välittäjäaineiden toimintaa säätelevät geenit olivat erilaisia. Myös yleisväestön juomatavoissa havaittiin perimään liittyviä eroja. Dopamiinin vaikutusta aivoissa säätelee COMT-geeni. Sen dopamiinin vaikutusta ja humalaperäistä mielihyvää pitkittävä geenimuoto esiintyi useammin 1-tyypin alkoholisteilla. Sama muoto lisää ahdistuneisuustaipumusta, joka on ominaista tämän tyypin alkoholismissa. Impulsiivisuutta säätelevää serotoniiniaineenvaihduntaa koodaa 5-HTTLPR geeni.

Eräs geenimuunnoksista liittyi 2-tyypin alkoholismiin todennäköisesti heikentämällä serotoniinivaikutusta ja käyttäytymisen kontrollia. Yleisväestön juomatapoja tutkittiin alkoholia tavalliseen tapaan käyttävillä itäsuomalaisilla miehillä. Dopamiinijärjestelmää säätelevien COMT ja TaqI A -geenien havaittiin vaikuttavan alkoholinkäyttöön. Kulutus oli suurinta niillä, joiden perimä viittasi tehokkaampaan dopamiinivaikutukseen eli suurempaan alkoholin tuottamaan mielihyvään. Alkoholismin perinnöllisyydestä huolimatta vain riski sairastua riippuvuuteen periytyy. Siihen vaikuttavat useat geenit sekä ympäristövaikutukset. Alkoholiriippuvuuden taustatekijöiden selvityksestä on apua tehokkaiden hoitojen kehittämiseksi.

Kehittyneestä riippuvuudesta on vaikea parantua ja väärinkäyttöön uudelleen sortumisen riski on erittäin suuri raitistumisen jälkeisen vuoden aikana. Se myös pysyy suurena pitkään, mikä korostaa riippuvuuden ennaltaehkäisyn merkitystä. Alkoholi ei ole hyvä lääke ahdistukseen tai alakuloon. LL Tero Hallikaisen väitöskirja ”Serotonine and dopamine gene polymorphisms and alcohol consumption (Serotoniinin ja dopamiinin aineenvaihduntaa koodaavien geenien vaikutus alkoholinkulutukseen)” tarkastetaan Kuopion yliopistossa 4.12.2009.

Lähde: Kuopion yliopiston tiedote

Lue lisää:

Julkaistu: 27.11.2009
Kommentoi »