Terve.fi

Päihdehuollon palvelut


Lain mukaan kaikilla päihdeongelmaisilla on tasavertaiset oikeudet tukeen ja hoitoon.

Lain mukaan kaikilla päihdeongelmaisilla on tasavertaiset oikeudet tukeen ja hoitoon. Päihdehuoltopalvelujen järjestäminen on kuntien vastuulla.

Päihdehoitojen toteuttaminen perustuu lähes aina asiakkaan omaan haluun. Hoitoon hakeutuminen on vapaaehtoista.

Mistä apua?

Ensisijaisia palveluja myös päihdehuollossa ovat kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon yleiset peruspalvelut, kuten:

  • terveyskeskusten ja terveysasemien vastaanotto- ja päivystyspalvelut
  • kouluterveydenhuolto
  • työterveyshuolto
  • kotipalvelu

Terveyskeskussairaalat ja erikoissairaanhoito (esim. aluesairaalat, keskussairaalat) kuuluvat yleisiin palveluihin, joskin niissä voi olla päihdehuollon erityispalveluiksi määriteltäviä osastoja tai sairaansijoja.

Erityisiä päihdehuollon palveluita käytetään, jos yleiset palvelut eivät ole riittäviä päihdeongelmaisen tarpeisiin. Näihin palveluihin kuuluvat avohoidon puolella mm.

  • A-klinikat
  • nuorisoasemat
  • terveysneuvontapisteet
  • ympärivuorokautista hoitoa tarjoavat katkaisuhoitoasemat
  • kuntoutusyksiköt
  • hoitoyhteisöt

Avohoitokäynnit ovat asiakkaille yleensä maksuttomia, eikä niihin hakeutumiseen tarvita lähetettä.

A-klinikka

A-klinikkasäätiö tuottaa hoito- ja kuntoutuspalveluita päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville ja heidän läheisilleen.

Nuorisoasemat

Nuorisoasemat palvelevat alle 24-vuotiaita nuoria, jotka ovat huolissaan omasta tai läheistensä päihteiden käytöstä tai muista riippuvuuksista. Palvelut on tarkoitettu myös nuorten vanhemmille ja muille läheisille. Nuorisoasemalle voi ottaa yhteyttä myös perhetilanteeseen, koulunkäyntiin ja yleensä nuorten elämään liittyvissä asioissa.

Terveysneuvontapisteet

Terveysneuvontapisteet ovat huumeita suonen sisäisesti käyttäville tarkoitettuja palvelupaikkoja, joista saa mm. tietoa terveydenhoidosta, tartuntataudeista ja hoitopaikoista. Terveysneuvontapisteissä voi vaihtaa käytetyt ruiskut ja neulat puhtaisiin.

Asumispalvelut

Asumisvaikeuksissa oleville päihdeongelmaisille on tarjolla erilaisia asumispalveluja ja päiväkeskuksia. Asumispalvelut voi olla lyhyttä tai pidempiaikaista asumiseen sekä päihteistä irrottautumisen tukea.

Katkaisu –ja vieroitushoito

Katkaisu- ja vieroitushoidossa asiakkaan päihdekierre pyritään katkaisemaan lyhyen hoitojakson aikana. Katkaisuhoitoon sisältyvät lääkehoito, keskustelut sekä päihdehuollonlääkärin palvelut.

Kuntoutus

Kuntoutuksella tarkoitetaan joko avohoidossa tai laitoksessa tapahtuvaa päihdehoitojaksoa. Kuntoutusjaksoa edeltää usein katkaisu ja vieroitushoito.

Vertaistuki

Päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen on olemassa vertaisryhmätoimintaa. Esimerkkejä vertaistukiryhmistä ovat: alkoholisteille (AA), alkoholistien läheisille (Al-Anon) ja (NA) huumeongelmaisille tarkoitetut ryhmät.

Tunnetuin vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille on AA (anonyymit alkoholistit), joka on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.

Lähteet

A-klinikkasäätiö

Sosiaali ja terveysministeriö

Suomen AA-kustannus

Julkaistu: 2.4.2007