Terve.fi

Ylipainoisten äitien lapsilla enemmän syntymävikoja

Ylipainoisten äitien lapsilla enemmän syntymävikoja
Tutkimuksessa havaittiin yhteys äidin lihavuuden ja lapsen syntymävikojen todennäköisyyden nousun kanssa.
Julkaistu 7.7.2017

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin yhteys äidin lihavuuden ja lapsen syntymävikojen todennäköisyyden nousun kanssa. Jopa ylipainoisten joukossa painon lisääntyminen nosti myös syntymävikojen riskiä entisestään.

Äidin lihavuuden on jo pitkään todettu olevan yhteydessä raskauskomplikaatioihin sekä äidillä että lapsella. Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa käytiin läpi tiedot jopa 1,2 miljoonasta synnytyksestä, ja niiden pohjalta huomattiin, että esimerkiksi sydänvaurioiden sekä hermoston ja raajojen epämuodostumien todennäköisyys nousee sitä mukaa, mitä vakavampi äidin ylipaino on.

Normaalipainoisella äidillä vakavan syntymävian riski oli 3,4 prosenttia, kun ylipainoisilla se vaihteli 3,8 ja 4,7 prosentin välillä ylipainon vakavuudesta riippuen. Pojilla kokonaisriski oli 4,1 ja tytöillä 2,8.

– Elintärkeiden elinten muodostumisen kannalta juuri raskauden ensimmäiset kahdeksan viikkoa ovat erittäin tärkeitä. Juuri tähän vaiheeseen ylipainolla voi olla vahingollinen vaikutus, kommentoi Martina Persson Karolinska Instituutista ja Sachsska-lastensairaalasta Tukholmasta.

Tutkijat kävivät läpi Ruotsissa vuosina 2001 – 2014 syntyneiden yksösten tilastoja. He jakoivat äidit ryhmiin näiden painoindeksin mukaan. Alipainoisten ryhmään kuuluivat äidit, joiden painoindeksi oli alle 18,5, normaalipainoisilla se oli 18,5 – 24,9 ja ylipainoisilla 25 – 29,9. Huomattavasti ylipainoiset jaettiin vielä erikseen. Ryhmään 1 kuuluivat ne, joiden painoindeksi oli 30 – 34,9, ryhmään 2 ne, joilla se oli 35 – 39,9 ja ryhmään 3 ne, joiden painoindeksi oli 40 tai enemmän.

Muiden tekijöiden huomioon ottamisen jälkeen kaikkein vakavimmin ylipainoisilla äideillä oli normaalipainoisiin verrattuna keskimäärin 37 prosenttia suurempi todennäköisyys saada lapsi, jolla on jokin syntymävamma. Varsinkin hermostollisten epämuodostumien riski nousi vakavammin ylipainoisilla naisilla, se oli jopa 44 – 88 prosenttia normaalipainoisia suurempi riippuen äidin painosta.

Tämän uutisen tarjoaa Lääkäriportaali, joka on erikoisalakohtainen palvelu lääkäreille ja lääketiedettä opiskeleville. Palvelu tarjoaa koti- ja ulkomaisen lääketieteellisen uutispalvelun ilmaiseksi. Lue lisää ja rekisteröidy käyttäjäksi

Lue lisää:

Kommentoi »