Sairaudet

Viidenneksellä suomalaisista aikuisista selviä eroosiomuutoksia suussa

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että viidenneksellä suomalaisista aikuisista on havaittavissa selkeää hampaiden erosiivista kulumista. Mistä eroosio johtuu?

25.11.2016 Terve.fi

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että viidenneksellä suomalaisista aikuisista on havaittavissa selkeää hampaiden erosiivista kulumista. Eroosio johtuu siitä, että happamat aineet, kuten mehut, virvoitusjuomat, hedelmät tai mahahapot, liuottavat ja pehmentävät hammaskiillettä. Kun hammas eroosion vuoksi pehmenee, on se alttiimpi mekaaniselle kulumiselle esim. harjauksen tai narskuttelun seurauksena. Vaikuttaa myös siltä, että osa ihmisistä on luonnostaan alttiimpia hampaiston kulumiselle kuin toiset.

Pohjoissuomalaisilla tehdyssä tutkimuksessa tarkastettiin lähes 2000:n vuonna 1966 syntyneen henkilön suu. Kolmella neljästä tutkitusta havaittiin jonkinasteisia eroosiomuutoksia, ja vajaalla 10 %:lla erosiivinen kuluminen oli vakavaa. Vaikka on väistämätöntä, että hampaisto kuluu, lähes puolet tutkituista tarvitsi nykysuositusten mukaan ainakin ennaltaehkäisevää neuvontaa liittyen eroosioon.

Erosiivisen kulumisen on arvioitu viime aikoina lisääntyneen, ja vastikään julkaistussa saksalaisessa seurantatutkimuksessa pystyttiin ensi kertaa osoittamaan, että eroosio todella on yleistynyt 10 vuoden aikana. Syiksi on arveltu mm. happamien nesteiden kulutuksen lisääntymistä ja toisaalta myös erikoisruokavalioiden – kuten maidottoman tai kasvisruokavalion – yleistymistä. Suomalaistutkimuksessa havaittiin, että jo vähäinenkin pitkäaikainen alkoholinkäyttö lisää erosiivisen kulumisen riskiä. Runsas alkoholinkäyttö on vielä selkeämmin yhteydessä eroosion esiintymiseen ja vakavuuteen.

Joillekin ei selkeistäkään riskitekijöistä huolimatta kehity eroosiota, ja viime aikoina onkin herännyt ajatus, että toiset ovat alttiimpia hampaiden erosiiviselle kulumiselle kuin toiset. Lisäksi eroosion ja erosiivisen kulumisen on toistuvasti raportoitu olevan yleisempää tai vaikea-asteisempaa miehillä. Tuoreiden norjalaistutkimusten mukaan hammaskiilteessä ja syljessä ilmenevät erot yksilöiden välillä saavat aikaan eroja eroosioalttiudessa, ja esimerkiksi miesten ja naisten erovaisuutta kulumisen suhteen selittänee osittain myös erilainen geenitausta.

Erosiivisen kulumisen arviointi on tärkeä osa hammaslääkärin tekemää tarkastusta, sillä tarpeeksi aikaisessa vaiheessa havaittu kuluminen voidaan pysäyttää oikealla neuvonnalla ja elintapojen muutoksella. Eroosion ehkäisyssä on tärkeintä noudattaa säännöllistä ateriarytmiä ja välttää liiallista happamien tuotteiden kulutusta. Hedelmät ja marjat ovat osa terveellistä ruokavaliota, mutta esimerkiksi mehuja ja virvoitus- ja energiajuomia tulisi käyttää vain harvakseltaan. Happamien tuotteiden käytön yhteydessä kannattaa nauttia maitotuotteita, sillä ne neutraloivat happoja. Eroosiosta kärsivien potilaiden olisi hyvä harjata hampaat aamuisin jo ennen aamupalaa, mikäli aamupalalla on tarkoitus nauttia happamia tuotteita. Jos eroosion syy ei löydy ruokavaliosta, on syytä arvioida lääkärin vastaanotolla, onko kulumisen taustalla mahdollisesti refluksitauti.

Pitkälle edetessään hampaiden erosiivinen kuluminen voi aiheuttaa vihlontaa, esteettisiä ongelmia, purennan madaltumista ja purentavaivoja. Pitkälle edenneen kulumisen hoitaminen on vaativaa ja kallista ja edellyttää usein erikoishammaslääkäritasoista osaamista.

Lähde: Suomen Hammaslääkäriliiton tiedote 24.11.2016

Lue lisää:

Virvoitusjuomat rappeuttavat suomalaisten hampaita

Leukanivel vaivaa monen suuta

Joka kymmenenneltä työikäiseltä puuttuu omat hampaat

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi