Terve.fi

Verenpainetaudin oireet

Verenpainetaudin oireet
Pysyvästi kohonnutta verenpainetta kutsutaan verenpainetaudiksi.
Julkaistu: 5.8.2019

Lievä verenpainetauti ei yleensä aiheuta oireita. Hyvin korkea verenpaine voi aiheuttaa mm. päänsärkyä, huimausta ja "humpsutuksen" tunnetta. Oireiden puuttuminen tekee verenpainetaudista erittäin salakavalan ja vaikeuttaa hoitomotivaatiota: miksi syödä lääkkeitä kun ei ole oireitakaan?

Verenpainetaudin diagnoosi perustuu toistuviin verenpaineen mittauksiin. Mittaukset voidaan tehdä lääkärin vastaanotolla tai mieluummin terveydenhoitajan toimesta, mutta nykyisin potilailla on usein käytössä oma kotimittari, mikä tekee verenpaineen mittaamisesta huomattavasti vaivattomampaa. Verenpaine tulee kuitenkin mitata oikein. Saadut verenpainelukemat on hyvä merkitä muistiin erityiselle verenpaineen seurantalomakkeelle.

Joskus verenpaineen oikeasta tasosta ei saada toistuvilla mittauksillakaan selvää kuvaa. Tälläisissä tapauksissa lääkäri voi teettää niin sanotun ambulatorisen verenpainemittauksen. Ambulatorisessa mittauksessa potilas kantaa vuorokauden ajan mukanaan automaattisesti verenpainetta rekisteröivää laitetta, joka antaa kuvan verenpaineesta koko vuorokauden aikana. Verenpaineen mittaamisen lisäksi verenpainepotilaan perustutkimuksiin kuuluu sydämen ja keuhkojen kuuntelu, sydänfilmi, keuhkojen röntgenkuva ja verikokeita. Verikokeista katsotaan useimmiten perusverenkuva, Krea, Na, K, Kol, trigly, LDL, HDL ja virtsakoe.

Milloin sitten pitäisi epäillä sekundaarista verenpainetautia? Sekundaarinen verenpainetauti löytyy noin 5–10 prosentilta verenpainepotilaista. Sen löytäminen on tärkeää, koska toisin kuin primaarinen verenpainetauti, sekundaarinen verenpainetauti voi olla parannettavissa. Epäily herää yleensä poikkeavien oireiden ja löydösten vuoksi.

Sekundaariseen verenpainetautiin sopivia oireita ja löydöksiä:

  • Sairastuminen alle 30- vuotiaana
  • Verenpaine reilusti koholla (> 180/110)
  • Poikkeavan korkea fS-Krea
  • Matala S-K ilman selitystä
  • Sydämen suurenema
  • Vatsan tai munuaisten seudusta kuuluva verisuoniääni
  • Aloitettu lääkitys ei tehoa

Jos epäillään sekundaarista verenpainetautia, jatkotutkimukset ovat paljolti epäillyn aiheuttajan mukaisia. Aiheesta voisi helposti kirjoittaa kokonaisen kirjasarjan, minkä vuoksi asia kuitataan tässä sillä toteamuksella, että tutkimukset keskittyvät usein verenkierron ja hormonierityksen poikkeavuuksien selvittelyyn. Sekundaarisen verenpainetaudin selvittely kuuluu useimmiten sisätautien erikoislääkärille.

Lähteet:

Kohonnut verenpaine. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 3.4.2018). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Braunwald: Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 6th ed., Copyright 2001 W. B. Saunders Company

1 kommentti