Terve.fi

Yleistietoa ummetuksesta

Yleistietoa ummetuksesta
Ummetus ja vatsan turvotus ovat yleisiä vatsavaivoja. Mikä ummetuksen aiheuttaa?
Julkaistu: 5.4.2018

Ummetus on yksi yleisimmistä ruuansulatuskanavaan liittyvistä oireista. Ummetuksesta puhutaan, kun ulostekerrat vähenevät tai ulostaminen vaikeutuu. Normaalisti suoli tyhjenee 8-72 tunnissa. Jos ulostuskertojen määrä viikossa jää alle kahden, kyseessä on selkeä ummetus. Ummetus on yleinen vaiva.

Lisätietoa ummetuksen oireista.

Ummetuksen aiheuttaja

Elämäntavat vaikuttavat suolen toimintaan: liikunnan vähyys, vähäkuituinen ravinto ja riittämätön nesteiden nauttiminen aiheuttavat helposti ummetusta. Suolisto voi myös niin sanotusti tottua harvoihin ulostamiskertoihin, jos esimerkiksi sosiaalinen ympäristö (armeija, koulu, kokoukset) sellaiseen totuttaa. Myös monet lääkeaineet heikentävät suoliston toimintaa. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa opiaatit (kodeiini), verapamiili, nesteenpoistolääkkeet (diureetit), rautalääkitys, antikolinergiset lääkkeet sekä suolen toimintaa kiihdyttävät laksatiivit pidempiaikaisesti käytettyinä. Ummetusta voivat aiheuttaa myös monet orgaaniset eli elimelliset tekijät, kuten suoliston kasvaimet, kilpirauhasen vajaatoiminta sekä monet hermostolliset sairaudet (Parkinsonin tauti, MS-tauti ja selkäydinvaurio). Ummetusta voi olla myös anorektikoilla sekä masennuksesta kärsivillä.

Ummetuksen seuranta

Aikuisten ummetuksessa aktiivista seurantaa tarvitaan harvoin.

Ummetuksen periytyvyys

Rakenteellisilla ominaisuuksilla, jotka useimmiten ovat jossakin määrin periytyviä, on oma merkityksensä ummetuksen syntyyn. Varsinaisesti kyseessä ei kuitenkaan ole periytyvä sairaus.

Ummetuksen yleisyys

Terveessä väestössä aikuisilla ummetusta esiintyy 1-6 %:lla. Vaiva on varsin yleinen vähän liikkuvilla vanhuksilla, joista sitä esiintyy noin 80 %:lla.

Lue lisää ummetuksen hoidosta.

Lähteet:

Arkkila P. Aikuisen ummetus, Lääkärin Käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2017.

ICD-10:

K59.0 Ummetus

Kommentoi »