Tunnista suhteen vaiheet

Tunnista suhteen vaiheet
Tunnistatko missä vaiheessa parisuhteesi on? Parisuhteen rikastuttaminen kannattaa aina, sillä vahvistaa suhdetta. Vahva suhde kestää paremmin vaikeuksia ja kriisejä, joita jokainen kohtaa väistämättä parisuhteensa eri vaiheissa.
Julkaistu 16.10.2010

Parisuhde tarjoaa kahdelle ihmiselle mahdollisuuden kasvaa toisiaan kunnioittaviksi ja rakastaviksi vastuullisiksi sekä toisiinsa sitoutuneiksi ihmisiksi. Parisuhteen rikastuttaminen kutsuu rakastamaan tavalla, joka antaa paljon: rikkaaseen parisuhteeseen mahtuvat niin yhdessäolon turva kuin erillisyyden voima ja intiimiin kumppanuuteen kuuluva aito jakaminen.

Parisuhteen rikastuttaminen on myös suhteen vahvistamista. Vahva suhde kestää paremmin elämään ja parisuhteeseen kuuluvia vaikeuksia, ongelmia ja kriisejä. Vaikeudet ovat luonnollinen osa elämää, mutta vain osa sitä. Jokaisella meistä on oikeus etsiä onnea ja nauttia siitä hyvästä, joka meillä on.

Tule tietoiseksi hyvästä

Erilaisten vaiheiden tiedostaminen on tärkeää siksi, että kukin meistä vastaa itse omasta hyvinvoinnistaan. Joskus suhteen hyvät asiat ovat hautautuneet monien muiden asioiden alle. Kun tulemme tietoisiksi suhteessa olevasta hyvästä, onnellisuutemme kasvaa.

Niin elämässä kuin myös parisuhteessa on erilaisia vaiheita. Jokainen yksilö ja pariskunta kokee ne omalla tavallaan. Yleistäen voidaan kuitenkin sanoa, että:

  1. Suhteen alkuvaiheessa kumppanit ikään kuin sulautuvat yhteen ja kokevat löytäneensä puuttuvan puoliskonsa, johon on helppo liittyä.
  2. Jossain vaiheessa tämä kokemus muuttuu tyystin, ja erilaisuuden ja erillisyyden kysymykset nousevat pintaan tuottaen usein myös ahdistusta.
  3. Kun kumppanit tutustuvat omaan erillisyyteensä, asioita voidaan kohdata erilaisina. Silloin suhteeseen löytyy uusi ja syvempi yhteys. Rakkauden ja läheisyyden kokemus syvenee, kun osaa ja saa olla oma itsensä.

Tieto auttaa ymmärtämään

Tieto kehitysvaiheista voi auttaa ymmärtämään, mistä vaikeissa kausissa on kysymys.

Suhteen alku

Suhteen alkuvaiheessa yhdessäolo on yleensä helppoa. Olemme kiinnostuneita, suorastaan uteliaita kuulemaan, mitä toinen ajattelee. Meillä on myös suuri tarve jakaa sisintämme toisen kanssa.

Erillään toisistamme koemme itsemme pelkiksi puolikkaiksi. Tätä alkuvaihetta kutsutaan usein symbioosivaiheeksi tai yhteensulautumisen vaiheeksi.

Erillisiksi kasvamisen vaihe

Jonkin ajan kuluttua joudumme myöntämään, että tarvitsemme aikuisuuttamme ja minuuttamme myös oman hyvinvointimme vuoksi. Kumppanien pitäisi alkaa kasvaa kohti erillisyyttä.

Monet parit kokevat, että erillisyyden etsimiseen liittyy kipua ja hämmennystä. Kun oma erillinen minä sitten vähitellen löytyy, se palvelee kumppanien ja parisuhteen hyvinvointia. Tämän muistaminen auttaa jaksamaan hankalan vaiheen läpi.

Yhteyden löytämisen vaihe

Parisuhteen kumppanuusvaiheelle on ominaista, että siinä on turvallista olla erillään ja mukava tulla lähelle.

Kirjoittajat ovat Kataja – Parisuhdekeskus ry:n parisuhdekouluttajia.

Lue myös:

Kommentoi »