Sairaudet

Suositeltava liikunta polven ja lonkan nivelrikon hoitoon

Varmimmin liikunnasta hyötyvät polven nivelrikkoa sairastavat henkilöt. Lue lisää.

Teksti Ilkka Vuori
14.6.2017 Terve.fi

Varmimmin liikunnasta hyötyvät polven nivelrikkoa sairastavat henkilöt.

Lonkan nivelrikon hoidossa liikunnan vaikutuksista on vähemmän tutkimustietoa. Harjoittelu ei näytä vähentävän kipua, mutta se saattaa parantaa jonkin verran koettua toimintakykyä ja vähentää kipulääkkeiden käyttöä.

Lievän ja keskivaikean polven ja lonkan nivelrikon hoidossa omatoiminen tai tarvittaessa ohjattu liikuntaharjoittelu on keskeinen osa.

Suuri osa nivelrikkoa sairastavista henkilöistä on iäkkäitä. Monilla heistä on myös muita sairauksia ja toimintakyvyn puutteita. Näistä syistä he tarvitsevat yhdessä terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa laaditun, heidän tarpeitaan ja toteuttamismahdollisuuksiaan vastaavan yksilöllisen liikuntaohjelman.

Aluksi harjoittelu on syytä toteuttaa ohjattuna, ja sen toteutumista ja vaikutuksia on tarpeen seurata.

Ohjelmaa muutetaan terveydentilan kehittymisen ja liikunnan vaikutusten edellyttämillä tavoilla.

Näin toteutettuna liikunta ei ole aiheuttanut nivelrikon pahenemiseen viittaavia muutoksia.

Polven nivelrikon hoidossa sekä kestävyys- että lihaskuntoharjoittelu vähentävät kipua ja parantavat toimintakykyä.

Suositeltavinta on yhdistää liikuntaohjelmaan kestävyys-, lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelu.

Kestävyysliikunta näyttää olevan jonkin verran vaikuttavampaa kuin lihaskuntoharjoittelu. Kestävyysliikunnaksi sopivat hyvin mm. kävely, sauvakävely, pyöräily, hiihto, vesiliikunta ja tanssi. Parhaat liikuntamuodot ja -tavat löytyvät kokeilemalla.

Useimmat nivelrikkoa sairastavat henkilöt pitävät vedessä tapahtuvasta liikunnasta.

Ohjattu vesiliikunta on parantanut sekä polven että lonkan nivelrikkoa sairastavien henkilöiden toimintakykyä ja elämänlaatua ja vähentänyt kipua.

Vedessä ja maalla tapahtuva harjoittelu on todettu jokseenkin yhtä vaikuttavaksi.

Vedessä tapahtuva harjoittelu on tarkoituksenmukainen vaihtoehto erityisesti silloin, kun oireet, lihavuus, heikko lihasvoima, huono tasapaino tai muut syyt estävät tai rajoittavat tehokasta maalla tapahtuvaa harjoittelua.

Päteviä vesiliikuntaharjoitteita on esitetty mm. alla mainitussa niveloppaassa.

Laihtuminen tehostaa liikunnan vaikutuksia. Laihduttava ruokavalio ja liikunta yhdessä ovat tuottaneet polvinivelrikon hoidossa paremmat tulokset kivun, nivelen toiminnan ja elämänlaadun osalta kuin kumpikaan näistä keinoista yksinään.

Lihaskuntoharjoittelu on keskeinen osa liikuntaohjelmaa lievän ja kohtalaisen nivelrikon hoidossa.

Jo melko kevytkin lihaskuntoharjoittelu voi vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä polven nivelrikossa, eikä rasittavampi harjoittelu tuota silloin paljonkaan lisähyötyä.

Polven nivelrikossa oireita vähentää tehokkaasti reiden etupuolella olevan, polvea ojentavan nelipäisen reisilihaksen harjoittaminen esimerkiksi polven ojennus- tai kyykistelyharjoituksilla.

Myös polvea koukistavien ja sitä sivusuunnassa tukevien lihasten harjoittaminen on aiheellista.

Lonkan nivelrikossa harjoitetaan erityisesti lonkan ojentaja- ja loitontajalihaksia.

Kaikki harjoitteet tehdään molemmille raajoille.

Harjoittelun vaikutusten selvään ilmenemiseen kuluu yleensä parisen kuukautta. Harjoittelun on luonnollisesti oltava jatkuvaa, jotta sen vaikutukset säilyisivät.

Nivelrikkopotilailla on syytä painottaa venyttelyä liikuntaohjelman osana, koska heillä on usein nivelten liikkuvuutta vahvasti rajoittavaa lihasten kireyttä (ks. Jäykkyys, kankeus, notkeus).

Jokainen liikuntakerta on hyvä aloittaa rauhallisesti lämmitellen, kevyempiä ja rasittavampia muutaman minuutin jaksoja vaihdellen.

Iskuja sisältävää liikuntaa tulisi välttää, erityisesti jos se lisää oireita.

Jos liikunnan jälkeen esiintyy parin tunnin ajan kestäviä nivelen kipuja, liikerajoitusta, turvotusta nivelessä tai lihasten heikkoutta, on harjoitus ollut liian raskas.

Vaivoja aiheuttaneen harjoittelun määrää ja kuormittavuutta on syytä vähentää kunnes oireet ovat rauhoittuneet. Tänä aikana jatketaan muuta harjoittelua ja liikuntaa.

Kaikessa liikunnassa on syytä kiinnittää erityistä huomiota jalkineiden sopivuuteen ja niiden antamaan tukeen.

Tarvittaessa liikunnassa voidaan käyttää asiantuntijoiden suosittelemia apukeinoja kuten tukipohjallisia, polvi- tai muita tukia ja kantapään nostamista kiilalla.

Täsmällisiä ja päteviä ohjeita erilaisiin liikuntaharjoitteisiin ja niiden toteuttamiseen saa terveydenhuollon ammattihenkilöiltä sekä alan hoitolaitosten ja järjestöjen julkaisemista oppaista tai verkkosivuilta, esimerkiksi http://www.nivelopas.fi/lonkkapolvilihas.html.

Lue lisäksi:

Liikuntaa terveydeksi ja lääkkeeksi – Nivelrikko

Suositeltava liikunta nivelten terveyden säilyttämiseen

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi