Terve.fi

Yleistietoa lonkan nivelrikosta

Yleistietoa lonkan nivelrikosta
Lonkan nivelrikko on etenevä sairaus, joka vaatii säännöllistä seurantaa.
Teksti
Julkaistu: 24.4.2018

Lonkan nivelrikon oirekuvan hankaloituessa tai hoidon käydessä riittämättömäksi on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle. Tekonivelleikkauksen jälkeen on käytävä säännöllisesti kontrollikäynneillä. Mikäli lonkan nivelrikko on hallinnassa, seurannalle ei ole tarvetta.

Lonkan nivelrikon merkittävin oire on kipu. Kipu voi olla paikallista, reiden etupinnan seudussa tuntuvaa jomotusta, mutta se usein säteilee selkään ja polveen. Kipu on aluksi pahinta rasituksessa, mutta levätessä se lievittyy. Lonkan lepokipua ja yöllistä särkyä alkaa esiintyä taudin edetessä.

Lonkan nivelrikon periytyvyys

Lonkan nivelrikon taustalla saattaa olla useita sairastumiselle altistavia geenejä. Niiden vaikutuksesta nivelrusto voi olla alttiimpi muille vaaratekijöille, kuten vammoille, virheasennoille ja rasitukselle. Sen sijaan useampaan niveleen kohdistuva, niin sanottu yleinen nivelrikko, on usein perinnöllinen.

Lonkan nivelrikon yleisyys

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Suomalaisilla lonkan nivelrikon esiintyvyys on noin 5–6 % luokkaa. Lonkan nivelrikon esiintyvyys lisääntyy ikääntyessä: alle 45-vuotialla nivelrikko on harvinainen, mutta yli 75-vuotiaista 20 % sairastaa lonkkanivelrikkoa.

Lonkan nivelrikon ennuste

Nivelrikkoon ei tunneta parantavaa hoitoa, ja se on etenevä sairaus. Suurin osa potilaista tulee toimeen nivelrikon kanssa lääkityksen, kuntoilun ja painonhallinnan avulla. Mikäli sairaus kuitenkin etenee niin pitkälle, että siitä on päivittäisissä toimissa suurta haittaa ja kivut ovat huomattavat, ainoa parantava hoito on keinonivelleikkaus.

Lähteet:

Arokoski J ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2015.

Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Lonkan nivelrikko, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Nivelrikko (artroosi), Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Polvi ja lonkkanivelrikko: Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014.

Roberts PJ ym. (toim.). Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim 2010.

Ruskoaho H ym. (toim.). Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim 2014.

Stolt M ym. (toim.). Jalkaterveys. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Tilvis R ym. (toim.). Geriatria. Kustannus Oy Duodecim 2016.

ICD-10:

M16 Lonkan nivelrikko

M16.0 Primaarinen mlempien lonkkanivelten nivelrikko

M16.1 Muu primaarinen lonkan nivelrikko

M16.2 Lonkkamaljan vajaakehittyneisyydestä johtuva molempien lonkkanivelten nivelrikko

M16.3 Muu lonkkamaljan vajaakehittyneisyydestä johtuva lonkan nivelrikko

M16.4 Molempien lonkkanivelten posttraumaattinen nivelrikko

M16.5 Muu posttraumaattinen lonkan nivelrikko

M16.6 Muu sekundaarinen molempien lonkkanivelten nivelrikko

M16.7 Muu sekundaarinen lonkan nivelrikko

M16.9 Määrittämätön lonkan nivelrikko

Kommentoi »