Kauneus ja Terveys

Sitoudu suhteeseesi!

Sitoudu suhteeseesi!
Kestävä parisuhde rakentuu luottamuksesta ja yhteisistä tavoitteista, mutta pitkän suhteen avainsana on sitoutuminen. Suhteeseen sitoutuminen voi tulla luonnostaan, mutta sen taso saattaa vaihdella persoonasta ja elämäntilanteesta riippuen.
Julkaistu: 1.4.2013

Osaavatko ihmiset enää sitouta toisiinsa nykyajan yksilökeskeisessä yhteiskunnassa? Sitoutumiskammo on sanana jo yleismieltä. Mitä sitoutumisella oikeastaan tarkoitetaan?

– Sitoutuminen on kahden ihmisen välinen sopimus, jossa korostuu tahto ja halu olla yhdessä, toteaa perheterapeutti Kaarina Vanhanen.

Vanhasen mukaan puhetapa sitoutumisesta on muuttunut: nykyään asioita tuodaan enemmän julki ja epäonnistumisia käsitellään yleisimmin. Myös erot ovat lisääntyneet ja sen vuoksi sitoutumisesta puhutaan nykyään enemmän – maailma sinänsä ei ole muuttunut.

Ihmiset sitoutuvat suhteeseen eri tavoin. Sitoutuminen on persoonakohtaista; muun muassa ihmisen historialla on asiassa osuutensa, sillä lapsuuden malleilla on merkitystä ihmisen kykyyn sitoutua. Nämä asiat vaikuttavat siihen, miten ihminen kykenee ja uskaltaa luottaa rakkauteen ja miten hän lähtee parisuhdetta rakentamaan.

Yhdessä samaan suuntaan

Mikäli suhteen molemmat osapuolet ovat sitoutuneita suhteeseensa, on heillä hyvät edellytykset pitkään parisuhteeseen. Parisuhde on kasvamista ja kehittymistä yhdessä. Jos sitoutumista ei ole, on yhteinen kasvu vaikeaa.

– Mikäli pariskunta ei ole sitoutunut suhteeseen, he eivät tavoita toisiaan ja voivat melko helposti lähteä niin sanotusti eri suuntiin. Sitoutuminen on yhdessä kasvamista ja yhteisiin haasteisiin vastaamista − se on edellytys samaan suuntaan menemiselle, Vanhanen toteaa.

Parisuhteeseen sitoutuminen tulee usein automaattisesti, mutta sitä voi tietoisesti edesauttaa säilyttämällä luonnollisen keskusteluyhteyden. Tähän auttaa suhteen päivittäminen: säännöllisin väliajoin kannattaa pohtia, ovatko molemmat osapuolet tyytyväisiä suhteeseen ja mitä suhteelta itse asiassa halutaan.

Yhteiset tavoitteet ovat tärkeitä, sillä ne ohjaavat paria samaan suuntaan.

– Yhteisten tavoitteiden lisäksi on erityisen tärkeää, että molemmat osapuolet osaavat kertoa omista tarpeistaan ja tulevat myös kuulluksi, Vanhanen esittää.

Luottamus ja sitoutuminen toiseen ihmiseen ja parisuhteeseen rakentuvat ajan myötä. Tärkeää on osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen.

– Aluksi suhde on yhteistä auvoa, mutta hiljalleen ulkopuolinen maailma ja sen uhat tulevat mukaan suhteeseen. Silloin kannattaa keskustella esimerkiksi luottamuksen rajoista. On hyvä olla tietoinen siitä, mitä kumppani hyväksyy niin tunne- kuin arvoasioissa, Vanhanen muistuttaa.

Sitoutumisen tasot vaihtelevat

Suhteen toinen osapuoli voi olla kumppaniaan sitoutuneempi. Tällöin sitoutuneempi osapuoli joutuu näkemään enemmän vaivaa suhteen eteen.

– Suhteen toinen osapuoli voi olla varmempi ja toinen ailahtelevaisempi; tämä riippuu persoonasta ja lapsuudenkokemuksista, Vanhanen toteaa.

Erilaisista sitoutumisen tasoista ei välttämättä ole haittaa ja tilanne saattaa ajan saatossa muuttua, sillä suhteeseen sitoutuminen voi rakentua myös kriisien ja henkisen kasvun kautta. Tietenkin tilanne on aina parempi, mikäli molemmat ovat selkeästi valmiita sitoutumaan.

Lapsuuden kokemukset vaikuttavat hyvin paljon sitoutumiseen. Ongelmia sitoutumiseen saattaa tuottaa, jos vanhemmat eivät ole olleet läsnä lapsen elämässä tai jos he ovat olleet liian vaativia lasta kohtaan. Tällaisesta toiminnasta voi aiheutua esimerkiksi turvattomuutta ja pelkoja, jotka vaikeuttavat sitoutumista. Turvallinen lapsuus edesauttaa sitoutumista.

– Jos ihminen on suhteellisen tyytyväinen ja hän on saanut riittävästi rakkautta ja huolenpitoa lapsena, hän uskaltaa myös sitoutua paremmin, Vanhanen sanoo.

Oletko sitoutunut suhteeseesi?

Parisuhde muuttuu ja kasvaa jatkuvasti ja esimerkiksi elämänmuutokset saattavat muuttaa koko parisuhteen asetelmaa. Suhteeseen sisältyy paljon eri vaiheita. Hyvän keskusteluyhteyden ylläpitäminen auttaa suhteen osapuolia löytämään toisensa uudestaan.

Suhteen lisäksi ihmiset muuttuvat suhteen kuluessa, mutta muuttua voi toista ymmärtäen ja yhteisen suunnan säilyttäen. Kun on sitoutunut suhteeseen, kriiseistä selviäminen käy helpommin.

– Virheistään voi oppia, ja kriisi voi olla myös mahdollisuus. On myönnettävä, että parisuhteessa riittää haasteita, mutta useimmat uskaltavat tälle tielle lähteä, Vanhanen esittää.

Suhteen mahdollisuuksien näkeminen auttaa sitoutumaan. Vaikka vaikeuksiakin olisi kohdattu, yhdessä on silti pysytty ja myös nauru ja huumori ovat säilyneet osana suhdetta. Hyvässä suhteessa toisen apuun voi luottaa ja osapuolet tukevat ja arvostavat toisiaan. Parhaimmillaan suhteessa on säilynyt varhaisia rakkauden ja romanttisen ajan mielikuvia. Tällaiselle suhteelle voidaan ennustaa hyvää.

Suhteeseen sitoutumista voi edesauttaa. Tässä auttaa yhteisten tavoitteiden lisäksi se, ettei menneiden perään haikailla.

– Ihminen on sitoutunut suhteeseensa, kun hän yrittää tehdä siitä mahdollisimman hyvän, ja kun omat arvot ja tunnesuhde ovat kohdillaan, Vanhanen toteaa.

Asiantuntijana perheterapeutti Kaarina Vanhanen.

Kommentoi »