Terve.fi

Rasvat elimistössä

Rasvat elimistössä
Rasva-aineet ovat veteen liukenemattomia luonnonyhdisteitä, joihin luetaan neutraalirasvat, vapaat rasvahapot, vahat, sterolit ja steroidit, fosfolipidit, glykolipidit ja lipoproteiinit.
Teksti
Julkaistu 24.11.2005

Rasva-aineet

Rasva-aineet ovat veteen liukenemattomia luonnonyhdisteitä, joihin luetaan neutraalirasvat, vapaat rasvahapot, vahat, sterolit ja steroidit, fosfolipidit, glykolipidit ja lipoproteiinit.

Triglyseridit ovat yleisin ravinnossa ja ihmisen kehossa oleva rasvan muoto. Muun muassa pakaroihin ja mahaan kertyvä rasva on suurimmaksi osaksi triglyseridejä. Triglyseridejä kiertää myös veressä, jossa suuri rasvapitoisuus lisää valtimoiden kovettumisvaaraa.

Fosfolipidit muistuttavat triglyseridejä, mutta niissä on yksi rasvahappo korvattu emäksisellä fosfaattiryhmällä. Molekyylin toinen puoli on hydrofiilinen eli vettä sitova ja toinen puoli lipofiilinen eli rasvahakuinen. Sen vuoksi fosfolipidit sitovat sekä vettä että rasvaa. Ihmisen solujen kalvot muodostuvat fosfolipideistä. Fosfolipidit ovat emulgaattoreita, jotka pitävät rasvat liukoisina nestemäisessä ympäristössä, kuten veressä, kudosnesteissä ja solujen sisäosissa.

Sterolit ovat rengasrakenteisia hiiltä, vetyä ja happea sisältäviä yhdisteitä, joista yleisin on eläinkunnan kolesteroli. Elimistössä muodostuu kolesterolia. Se ei kuitenkaan hajoa, vaan se erittyy ohutsuoleen sapen mukana. Ruokavaliosta kolesterolia saadaan ainoastaan eläinkunnan tuotteista.

Kolesteroli on useiden hormonien esiaste, mm. kortisonin, kortisolin, testosteronin, estrogeenin, progesteronin ja D-vitamiinin. Veressä kolesteroli esiintyy lipoproteiinien muodossa. Tärkeimmät lipoproteiineista ovat HDL ja LDL-kolesteroli. LDL-kolesteroli on ns. pahaa kolesterolia, joka hapettuu herkästi ja voi tällöin ahtauttaa verisuonia. Kolesterolia muistuttavia steroleja ovat kasvikunnan tuotteiden kasvisterolit, jotka jaetaan kasvisteroleihin ja kasvistanoleihin. Kasvisterolien on todettu alentavan veren kolesterolitasoa, minkä vuoksi niitä lisätään mm. margariineihin, jugurtteihin ja tuorejuustoihin.

Steroidit ovat oma luokkansa soluissa esiintyviä rasva-aineita. Niissä on neljästä toisiinsa liittyvästä renkaasta koostuva runko, johon liittyy vaihtelevia sivuketjuja.

Vahat ovat veteen liukenemattomia, korkeampien (pidempien) rasvahappojen glyseridejä. Niitä esiintyy muun muassa iholla.

Terpeenit ovat isopreeni-nimisen yhdisteen johdannaisia. Niitä esiintyy kasvien öljyissä ja usein niillä on tietty haju. Rasvaliukoiset vitamiinit A, E ja K ovat terpeenejä.

Rasva-aineet muodostavat proteiineihin liittyneenä lipoproteiineja. Näistä esimerkkeinä ovat veren VLDL, LDL ja HDL rasva-aineet.

Rasva-aineiden tehtävät elimistössä

Rasva-aineilla on lukuisia tehtäviä elimistössä:

  • Rasvat ovat osa solukalvojen rakennetta.
  • Rasvat ovat elimistön tärkeä energian varastomuoto (rasvasolujen rasvavarastot ovat lähinnä rasvahappoja triasyyliglyserolin muodossa).
  • Kolesterolin kaltaiset rasva-aineet (hormonit) toimivat tärkeinä elintoimintojen säätelijöinä.
  • Tietyt vitamiinit ovat rasva-aineita
  • Tietyt rasva-aineet voivat toimia myös solujen viestinvälityksessä, kuten diasyyliglyseroli ja sfingosiini-1-fosfaatti.

Rasvahapot ovat neutraaleja hiilivetyjä. Vaikka rasvahapot ovat yksi pääkomponentti solujen lipidirakenteissa, vain pieni osa niistä esiintyy vapaina soluissa ja kudoksissa. Eläimistä, kasveista ja mikrobeista on eristetty yli 100 erilaista rasvahappoa.

Rasvan saanti turvaa elimistölle välttämättömien rasvahappojen ja rasvaliukoisten vitamiinien saannin. Onkin suositeltu, että rasvaa tulisi olla 30 % kokonaisenergiasta, kuitenkin vähintään 15-20 %.

Rasvahappojen kemia

Rasvahapot ovat rakentuneet hiiliatomeista sekä niihin sitoutuneista vety- ja happiatomeista. Rasvahapoissa voi olla 4-24 hiiliatomia; yleisimmät rasvahapot sisältävät 12-18 hiiliatomia.

Erään rasvahapon kemiallinen kaava:

Esimerkiksi triglyseridit muodostuvat yhdestä glyserolimolekyylistä, johon on liittynyt kolme rasvahappoa. Glyserolit ovat alkoholeja.

Hiiliatomit ovat sitoutuneet toisiinsa joko yksinkertaisin sidoksin tai ns. kaksoissidoksin.

Rasvahapot jaetaan kaksoissidostensa määrän mukaan seuraavasti:

  • ei kaksoissidoksia = tyydyttynyt rasvahappo
  • 1 kaksoissidos = kertatyydyttymätön rasvahappo kaksoissidoksia
  • 2 tai enemmän = monityydyttymätön rasvahappo Trans-rasvahapot käyttäytyvät elimistössä kuten tyydyttyneet rasvat
1 kommentti