Terve.fi

Raskauden aikainen stressi yhteydessä autismiin

Raskauden aikainen stressi yhteydessä autismiin
Äidin raskauden aikainen stressi on yhteydessä tämän geeniperimään, jotka yhdessä lisäävät lapsen autistisuuden riskiä, uusi tutkimus paljastaa.
Julkaistu: 27.8.2016

Äidin raskauden aikainen stressi on yhteydessä tämän geeniperimään, jotka yhdessä lisäävät lapsen autistisuuden riskiä, uusi tutkimus paljastaa.

Geeniperimä ja stressi lisäävät autismiriskiä

Lapsen laaja-alaisiin kehityshäiriöihin eli niin sanottuun autismin kirjoon   liittyy tuoreen tutkimuksen mukaan myös äidin raskauden aikainen stressi.

Raskauden aikaisesta stressistä kärsivät todennäköisimmin juuri ne äidit, joilla on autismin kirjoon liittyvä serotoniinin siirtäjägeenin lyhyen alleelin geenimuunnos.

Serotoniininkuljettajaproteiinigeeniä on sekä lyhyen että pitkän alleelin versio. Pitempi on todettu tehokkaammaksi serotoniinin kuljettajaksi, kun lyhyen alleelin geenimuunnos on yhdistetty muun muassa masennukseen.

Serotoniini on aivojen välittäjäaine, jonka puute voi aiheuttaa alakuloisuutta, masentuneisuutta, kroonista väsymystä ja väkivaltaista käytöstä.

Henkinen hyvinvointi osaksi raskausajan hoitoa

Tietty geeniperimä ja ympäristö vaikuttavat autismin syntymisen riskiin.

Tutkijoiden mukaan raskauden aikana tulisikin keskittyä perinteisen terveydenhuollon lisäksi myös henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

– Meillä ei ole vielä vastausta siihen, miten autismin riskiä voi lääketieteellisesti pienentää. Voimakkaasti stressaantuneiden odottavien äitien on kuitenkin järkevää hakeutua terveydenhuollon piiriin, missourilaisyliopiston tutkija David Q. Beversdorf kertoo Medscapelle.

– Tässä vaiheessa ei ole vielä tarpeellista alkaa kartoittaa kaikkien raskaana olevien naisten geeniperimää, vaan esimerkiksi psykiatrin vastaanotolla voidaan tarttua ongelmiin yksilöllisesti, Beversdorf jatkaa.

Stressin kokeminen liittyy geeneihin

Suuret kielteiset mullistukset raskauden aikana osoittautuivat merkittäviksi autismiriskiä lisääviksi tekijöiksi.

Tavallisimpia stressitekijöitä olivat avioero, puolison kuolema tai muutos perheenjäsenen terveydentilassa.

Stressin kokivat voimakkaammin ne naiset, joilla oli serotoniininkuljettajageenin lyhyen alleelin muunnos.

Vertailun vuoksi tutkijat kartoittivat 109 ei-autistisen sisaruksen odotusajan olosuhteita.

Normaalisti kehittyneiden sisarusten odotuksen aikana äidit eivät olleet kokeneet merkittävää stressiä, geeniperimästään riippumatta.

Tutkimuksen tiedot kerättiin 158 yhdysvaltalais- ja kanadalaisperheeltä, joihin kaikkiin kuului autistinen lapsi. Kaikki lapset olivat alle kymmenvuotiaita.

Tietoja kerättiin niin geenitestauksella kuin perinteisillä kysymyskaavakkeilla.

Lähteet:

Lue myös:

1 kommentti