Rakastatko itseäsi vai oletko itserakas?

Rakastatko itseäsi vai oletko itserakas?
Vasta kun opit rakastamaan itseäsi, voit aidosti ja rehellisesti rakastaa toista ihmistä. Mutta ensin pitää antaa anteeksi kaikki loukkaukset.
Julkaistu 23.1.2018

Varsinainen klisee on paljon kuultu ohje: rakasta itseäsi. Meitä ohjeistetaan hellimään itseämme. Meitä ohjeistetaan kuuntelemaan itseämme. Meille kerrotaan, että pitää hyväksyä itsensä ja kertoa itselle, että ”minä riitän ja kelpaan”. 

Suurin osa ihmisistä ei kuitenkaan ymmärrä lainkaan, mistä puhutaan. Moni tuntee sisimmässään, että itsen rakastaminen ja itselle hyvää antaminen on vaikeaa.

Miksi rakastaisin itseäni?

Itsen rakastaminen on tie siihen, että voi aidosti ja rehellisesti rakastaa toista. Jos suhteessamme itseen on ongelmia, se heijastuu välittömästi myös kykyymme rakastaa, tuntea rakkautta ja osoittaa sitä. 

Kyky, valmiudet ja halu rakastaa syntyy jo lapsuudessa. Kasvuperheessä opitaan, mitä rakkaus on. Kokemus hyväksytyksi tulemisesta ja riittävänä olemisesta antaa kokemuksen rakastettuna olemisesta.

Usein ihminen kuitenkin jää vaille täydellistä rakkauden kokemusta. Hän oppii, että rakkaus on ehdollista. Vain tietynlaisina ja tai tietynlaisesti käyttäytyvinä olemme rakkauden arvoisia. 

Lapsuudessa syntynyt kokemus siitä, ettei ole rakkauden arvoinen sellaisenaan vaan ehdollisesti, heijastuu myöhempiin ihmissuhteisiin. Rakkaudessa aliravittu kärsii usein huonosta itsetunnosta.

Ihmiset helpommin vihaavat kuin rakastavat itseään

Riittämättömyyttä kokeneesta ihmisestä voi tulla helposti itserakas ja itsekeskeinen. Huono itsetunto kanavoituu yllättäen itsen ympärillä pyörimiseen. Ihminen ikään kuin velkoo vaille jäämistään ylentämällä itsensä ja omat tarpeensa kaiken edelle.

Häpeä näkyy niin, että vaatii parisuhteessa itselle tilaa ja huomiota toisen kustannuksella. Syvällä sisällä on turhaumaa siitä, ettei koskaan ollut tarpeeksi heille, joista on lähtöisin.

Elämän lähtökohdat voivat myös vaikuttaa niin, ettei opi koskaan tykkäämään itsestään. Häpeä näkyy niin, että alentaa itsensä suhteessa muihin eikä pidä omia tarpeitaan tärkeinä. Syntyy huono itsetunto ja välinpitämätön suhde itseen.

Ihmiset helpommin vihaavat itseään kuin rakastavat. Kannamme sisällämme tiedostamattamme kaunaa, ja kauna pitää meidät kiinni rakkaudettomuudessa. Sitten suoritamme rakkautta, joka on vaativaa ja ehdollista.

Anteeksianto on tie rakkauteen

Syvällinen rakkauden kokeminen edellyttää anteeksi antamista. Anteeksi antaminenkin on klisee, jota otsikoidaan mediassa: Annoin vihdoin anteeksi! Opin antamaan anteeksi! Näin voit antaa anteeksi, lue viisi ohjetta!

Anteeksi antaminen ei ole temppu. Se on mielen oivallus ja sisäinen prosessi.

Anteeksi antaminen tarkoittaa sitä, että annamme lopulta anteeksi kaikille meitä elämässämme loukanneille.

Älä jää jumiin loukkauksiin

Joskus se voi tarkoittaa, että keskustee itseä loukanneen ihmisen kanssa. Useammin se tarkoittaa omassa mielessä tapahtuvaa irti päästämistä.

Meidän pitää antaa anteeksi itsemme tähden. Vain ja ainoastaan itsemme tähden. 

Meitä loukanneet ihmiset eivät kanna loukkausta mukanaan. Me kannamme sitä vain itse. Loukkaus tuhoaa vain omaa elämäämme ja lopulta tekee sairaaksi mielen ja kehon. 

Miten opin rakastamaan itseäni?

Omat loukkaantumiset ja koetut loukkaukset tulee käsitellä. Riittävä ymmärrys ja tunteiden käsittely on tarpeellinen vaihe anteeksi antamisen matkalla.

Ilman omien tunteiden pohtimista ja oivaltamista anteeksi antaminen ei ole lopullista. Ilman käsittelyä kauna nostaa jälleen päätään heikolla hetkellä.

Anteeksiantamisen prosessissa ihminen tarvitsee toista ihmistä, joka ottaa tunteet vastaan. Tarvitsemme toista, joka kuulee loukkaantumisemme ja siitä nousevat tunteet. Tarvitsemme jonkun, joka on minun puolellani. Pitää voida itkeä patoutuneet itkut ja ilmaista vihan, pettymyksen ja surun tunteet.

Hyvästele menneisyyden taakat

Vasta sitten tulee tilaa anteeksiantamiselle.

Anteeksiantamisen kautta voimme luopua menneestä ja vapautua tähän päivään ja tulevaan.

Itsen vapauttaminen menneistä taakoista on itsensä rakastamista syvimmillään.  Se on tie vapauteen ja itsen kokemiseen uudella tavalla. Vapaa ihminen on riittävä itselle ja toisille. Vapaa ihminen ei kanna vihaa vaan hän on vapaa rakastamaan.  

Kirjoittaja Marjo Ehn on pari- ja seksuaaliterapeutti, teologi ja pappi. Hän kirjoittaa rakkaudesta, parisuhteesta ja erosta. 

“Työssäni pariterapeuttina autan ihmisiä selviämään ongelmistaan parisuhteissa ja eroissa. Vaikka työni on isosti parisuhteiden varjopuolissa, olen säilyttänyt vahvan uskoni parisuhteeseen. Monet selviävät parisuhteiden ongelmista”, Marjo Ehn kertoo.

2 kommenttia