Hyvinvointi

Puolison kipu koettelee parisuhdetta

Hyvän parisuhteen yksi avaintekijä on toinen toistemme tunteista kiinnostuminen, niiden ymmärtäminen ja vastaanottaminen. Tämä jo sinällään vaatii taitoa ja tahtoa, tunteet ja kokemukset kun ovat aina omiamme ja itselle totta.

Teksti Teija-Liisa Ranta
Kuvat Thinkstock
1.12.2014

Toisinaan parisuhteeseen tulee mukaan pitkäaikaisena tai jopa kroonisena yksi vaikeimmista tunteista, se on kipu. Siitä tulee helposti suhteen ”kolmas pyörä”. Kipu vaikuttaa parisuhteeseen ja parin reaktiot vaikuttavat kipuongelmaan.

Kipu on tunne, jonka kuvaileminen toiselle on yhtä vaikeaa kuin vaikkapa punaisen värin kuvaileminen syntymästään sokealle. Toisen tunnekokemukseen ei voikaan vastata ” on mullakin ollu kipuja” tai ”kyllä mä tiedän miltä susta tuntuu”. Voimme sanoa ainoastaan ehkä kokeneemme jotain samankaltaista. Sekään ei auta kipuilevaa kumppania, vaan lienee parasta kysyä voiko auttaa toista jollain lailla.

Lue myös: Kuuntele ja ilmaise tunteitasi parisuhteessa

Kipu on subjektiivinen kokemus

Kivun eri puolia ovat kivun kokeminen sen ilmaiseminen ja kärsimys. Se on epämiellyttävä, usein ahdistava ja täysin subjektiivinen kokemus. Sen laatua ja paikkaa ei voida objektiivisesti mitata. Pitkäaikainen kipu rajoittaa elämää ja passivoi, se koetaan riesaksi ja rasitteeksi, se herättää toivottomuuden tunteita jopa elämänhalun heikkenemistä ja muita masennuksen oireita.

Jommankumman puolison sairastuminen ja kivun kanssa eläminen merkitsee kriisiä, joka kuluttaa molempien voimavaroja. Molemmat puolisot käyvät mielessään läpi erilaisten tunteiden vuoristorataa. Kummallakin on oma käsityksensä kivusta, he pyrkivät sopeutumaan tilanteesen ja selviytymään parhaaksi katsomallaan tavalla.

Puolisoiden toiminta- ja suhtautumistapoihin vaikuttavat heidän oma historiansa ja elämänkokemuksensa sekä elämäntilanteensa. Esimerkiksi: Onko puolison kivut lapsena vaikkapa hänen kaatuessaan lohdutettu pois sanoin ”ei sua sattunnu, nouse ylös” vai onko lapsena saanut ymmärrystä, rauhoitusta ja huolenpitoa tilanteessa. Tällaisellakin asialla on vaikutuksensa siihen kuinka itse aikuisena toimimme toista kohtaan.

Lue myös: Naiset selviävät kivusta miehiä nopeammin

Kipu koettelee parisuhdetta

Kivun kanssa elävän parin suhdetta kuohuttavat hyvin monenlaiset tunnetilat ja roolit, joiden käsittelytaidot ovat avainasemassa parin tulevaisuuden kannalta. Ulkopuolista apua näissä tilanteissa kannattaa hakea mahdollisimman varhain, jottei ikäviä ”noidankehiä” ehdi syntyä vuorovaikutukseen. Osataan kumpikin toimia paremmin hankalassa tilanteessa.

Kipua kokeva puoliso kokee itsensä usein vialliseksi ja riittämättömäksi, hän voi olla vihainen ja pettynyt omaan elämään ja itseen. Viha on luonnollinen ja normaali tunne kun meitä ikään kuin pakotetaan johonkin. Harvemmin tietoisesti valitsemme itselle jonkin sairauden tai jatkuvan kivun.

Kivusta kärsivän kumppanin tunteita voivat olla turhautuminen, viha, toivottomuus avuttomuus. Sairaus ja jatkuva kipu puolisolla herättää myös vihan tunteita, jotka eivät suinkaan ole kohdistettu kumppaniin vaan siihen ”pakkoon” jonka sairastuminen tuo mukanaan. Epäilykset toisen kivun aitoudesta saattavat kuulua puheessa tai kipuileva tekee sellaisen tulkinnan tilanteessa ja uskoo puolisonsa ajattelevan hänen leikkkivän tai olevan luulosairas. ”Mitä luulosairaus on? Se on sitä, että toinen luulee, että minä teeskentelen.” Avuttomuudessaan kumppani voi pyrkiä piristämään, keksimään kaikkea kivaa tekemistä, kuittaamaan huumorilla tai yltiöpositiivisuudella tilannetta tai jotenkin lohduttamaan kipua pois eikä se onnistu.

Lue myös: Parisuhteen ongelmiin kannattaa hakea apua ajoissa

Myös seksuaalielämä voi kärsiä

Kivusta seuraa hankaluuksia myös parien seksuaalielämään ja se aiheuttaa monesti riitoja tai pelkoja suhteeseen. Seksuaalielämän ongelmat ovat aina parin yhteinen asia, johon tulisi myös saada pari- ja seksuaaliterapeutin apua mahdollisimman varhain.

Kivun kanssa eläminen ei ole millään lailla helppoa, mutta vaikeisiin tilanteita liittyvien tunteiden ja ajatusten jakamien sekä mahdollisten kunkin parin elämään sopivien yksilöllisten ratkaisujen etsiminen  voivat auttaa eläämään hyvää parisuhdetta kivuista huolimatta ja kivun kanssa.

Kirjoittaja on pari- ja seksuaaliterapeutti.

Lue myös:

Selviä suhteen kriisistä!

Selviä suhteen vaikeista vaiheista!

Hyvä parisuhde – mitä siltä on lupa odottaa ja toivoa?

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi