Terveys

Neuropaattisen kivun oireet

Neuropaattiselle kivulle ominaista on tuntoaistin poikkeava toiminta. Tunto voi olla heikentynyt, herkistynyt tai muuntunut, jolloin aistimus on laadultaan aivan erilainen kuin annettu ärsyke (esim. kevyt kosketus aistitaan kipuna).

30.4.2018 Terve.fi

Hermoperäisessä eli neuropaattisessa kivussa voi olla useita komponenttejä: jatkuvan kivun lisäksi voi esiintyä sähköiskumaista kipua ja allodyniaa. Neuropaattisessa kivussa, kipu voi olla spontaania. Lisäksi voi olla muita neurologisia oireita ja löydöksiä kuten lihasvoiman heikkous, jos myös liikehermorata on vaurioitunut. CRPS:ään kuuluu autonomisen hermoston toiminnan poikkeavuus.

Neuropaattisessa kivussa normaalisti kivuttomat ärsykkeet kuten kevyt kosketus tai lievä viileys voivat provosoida kivun, jolloin puhutaan allodyniasta. Vaste kivuliaalle ärsykkeelle voi olla poikkeavan voimakas, jolloin käytetään termiä hyperalgesia.

Usein neuropaattinen kipu on laadultaan erilaista kuin aiemmat nosiseptiiviset eli kudosvaurioperäiset kivut, tavallisimmin polttavaa tai sähköttävää. Kroonisen kivun liitännäisongelmia ovat mm. unihäiriöt, ahdistuneisuus ja masentuneisuus. Nämä liitännäisongelmat tuovat lisä haasteen kroonisen kivun hoitoon.

Neuropaattisen kivun diagnoosin edellytyksinä ovat kivun sijainti neuroanatomian kannalta loogisesti ja kliinisessä tutkimuksessa todettu tuntoaistin poikkeava toiminta.

Haasteellisissa tapauksissa diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka kuuluvat erikoissairaanhoidon piiriin, neuropaattisen kivun kyseessä ollen pääasiassa neurologian erikoisalalle.

Erikoissairaanhoidossa tehtäviä lisätutkimuksia ovat mm. kuvantamis- ja neurofysiologiset tutkimukset.

Lähteet:

Krooninen kipu, Lääkärin käsikirja, Kustannus oy Duodecim 2017.

Neuropaattisen kivun hoito, Anestesiologia ja tehohoito, Kustannus oy Duodecim 2014.

Neuropaattinen kipu, Fysiatria, Kustannus oy Duodecim 2015.

Neuropaattisen kivun määritelmä ja yleisyys, Kipu, Kustannus oy Duodecim 2009.

Kipu, Käypä hoito suositus 2017.

Neuropaattisen kivun oirekuva, Kipu, Kustannus oy Duodecim 2009.

Lue lisää
Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi