Terve.fi

Munuaispotilaan verenpainehoidossa riittää maltilliset tavoitteet

Munuaispotilaan verenpainehoidossa riittää maltilliset tavoitteet
Munuaispotilaan verenpainetta ei tarvitse alentaa merkittävästi. Suomessa munuaispotilaan tavoitearvot ovat 130/80 mmHg. [node:summary]
Julkaistu 28.6.2017

Verenpaineen alentaminen on tärkeä osa kroonista munuaistautia sairastavien hoitoa, mutta hyviin hoitotuloksiin päästään, vaikka tavoitteet olisivat maltilliset.

Tuoreen meta-analyysitutkimuksen mukaan munuaistauti ei etene hitaammin tai nopeammin, kun hoitotavoitteena oli saada verenpaine alle 130/80mmHg tai ainoastaan alle 140/90 mmHg. Eroja ei havaittu myöskään potilaiden kuolleisuudessa. Joitain viitteitä tosin oli siitä, että intensiivinen verenpainehoito olisi ollut hyödyllisempää potilaille, joilla oli runsaasti proteinuriaa eli valkuaisvirtsaisuutta. Myös etninen tausta saattoi vaikuttaa tuloksiin.

Tutkimuksessa yhdistettiin ja analysoitiin kahdeksan aikaisemman tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat 8 100 potilaan keskimäärin kolmivuotisista seurantatiedoista. Potilaat sairastivat ei-diabeettista kroonista munuaissairautta.

Suomessa munuaissairautta potevien hoidossa pyritään normaaliverenpaineeseen eli 130/80 mmHg:n tasolle. Jos munuaissairaus pääsee etenemään pitkälle, edessä on useimmiten dialyysi eli keinomunuaishoito. Ilman dialyysia loppuvaiheen munuaistauti johtaa kuolemaan. Munuaistauti altistaa myös muille sairauksille, muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille.

Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.

Lähde:

Lue lisää:

Kommentoi »