Terve.fi

Verenpaineen mittaaminen ja tavoitearvot

Verenpaineen mittaaminen ja tavoitearvot

Toistuvasti tapahtuva verenpaineen mittaaminen ja seuraaminen on keskeinen hoidon elementti, mikäli on todettu kohonnut verenpaine. Yleensä verenpaine mitataan aluksi lääkärissä tai terveydenhoitajalla käynnin yhteydessä. Verenpainetta voi mitata myös kotona, sillä nykyiset kotikäyttöön tarkoitetut mittarit ovat luotettavia.
Mainos

Kohonnut verenpaine on oireeton, joten aina säännöllisen väliajoin esim. vuosittain, varsinkin iän karttuessa, kannattaa verenpainetta seurata.

Mikäli epäilee kohonnutta verenpainetta, on syytä aloittaa omaehtoinen ja säännöllinen verenpaineen mittaaminen. Mittauksen voi suorittaa terveysasemalla tai myös kotona.

Mittaaminen on syytä tehdä kerran viikossa tai kahdesti viikossa ja kirjata lukemat paperille. Sydänliitosta, terveysasemilta tai Internetistä tulostamalla (esim. Microlife) saa ilmaisia verenpaineen seurantakortteja tätä käyttötarkoitusta varten. Voit tulostaa oman seurantakortin myös Tohtori.fi:sta. Noin puolen vuoden seurannan jälkeen voidaan vetää johtopäätös, onko verenpaine koholla ja onko tarpeellista tehdä toimenpiteitä sen saattamiseksi tavoitteeseen.

Kuitenkin jo yksittäinen huomattavasti koholla oleva verenpaineen mittauslukema voi viitata koholla olevaan verenpaineeseen, joten yksittäinenkin koholla oleva arvo on syytä ottaa seurantaharkintaan.

Verenpaineen mittaaminen on teknisesti varsin yksinkertaista ja onnistuu omatoimisesti. Mittaus tehdään olkavarteen asettavaa painemansettia käyttäen. Mansetin kumipussin tulisi olla vähintään 40 % ja pituuden vähintään 80 % olkavarren ympärysmitasta. Yleensä verenpainemittarin mukana tulee M -kokoinen mansetti, mutta mansetteja on saatavana muitakin kokoja. Mansetti on tärkeä osa verenpainemittaria, sillä väärän kokoisella mansetilla saadaan vääriä mittaustuloksia. Painemansetti asetetaan olkavarteen tavalla, jolloin kumipussin keskiosa on olkavarsivaltimon päällä. Mittaus aloitetaan, kun tutkittava on istunut mittauspaikalla viisi minuuttia mansetti olkavarteen kiinnitettynä. Yleensä suositellaan mittaamista aina samasta kädestä, ei dominoivasta, sillä tärkeää on että mittaus tehdään aina samanlaisissa olosuhteissa samalla lailla. Vasemmasta kädestä saadaan korkeampia arvoja. Myös Käypä hoito -suositus suosittelee näin.

Mittausta edeltävän puolen tunnin aikana tulisi välttää raskasta fyysistä ponnistelua, tupakointia ja kofeiinipitoisten juomien (kahvi, tee ja kolajuomat) nauttimista. Lisäksi juuri ennen mittausta tulisi istua paikoillaan n. 5 minuuttia.

Mittaus tehdään joko elohopeamittarilla terveysasemalla tai puolueettomassa teknisessä ja kliinisessä testauksessa hyväksytyllä automaattisella verenpainemittarilla esim. kotimittauksena. Yleisesti ottaen kotona mitattuna verenpaine kuvaa henkilön tavanomaista painetasoa paremmin kuin vastaanottotilanteessa. Varsin tavanomaista on ns. valkotakkihypertensio, jolloin mitattava henkilö jännittää mittaustilannetta niin paljon, että painetaso valheellisesti on koholla, kun sen suorittaa terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva ammattilainen.

Kuten edellä todettiin, huolellisesti mitattu verenpaine edustaa jo ensimmäisellä mittauskerralla muiden mittauskertojen painetasoa. Verenpainetaso määritetään laskemalla vähintään neljän eri päivinä tehdyn kaksoismittauksen keskiarvo.

Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -työryhmän tekemän suosituksen mukaisesti (26.9.2005) suositellaan seuraavia toimenpiteitä pohjautuen mittaustulokseen:

Verenpaineen luokittelu

Yläpaine eli systolinen

verenpaine (mmHg)

Alapaine eli diastolinen

verenpaine (mmHg)

Toimenpiteet

Optimaalinen

ja

Tarkistusmittaus 5 vuoden välein

Normaali

ja

Tarkistusmittaus 2 vuoden välein

Tyydyttävä

130 – 139

ja

85 – 89

Tarkistusmittaus 1 vuoden välein, elintapaohjeet

Kohonnut verenpaine

- Lievästi kohonnut

140 – 159

tai

90 99

Verenpainetason* arviointi 2 kuukauden aikana, elintapaohjeet

Kohtalaisesti kohonnut

160 – 179

tai

100 – 109

Verenpainetason* arvionti 1 kuukauden aikana, elintapaohjeet

-Huomattavasti kohonnut

=> 180

tai

=> 110

Verenpainetason* arviointi 1 – 2 viikon aikana, elintapaohjeet

-Hypertensiivinen kriisi

=> 180 -200

tai

=> 120 – 130

Välitön hoito

-Isoloitu systolinen hypertensio

=> 140

ja

Verenpainetason arviointi kuten yllä

* Vähintään neljän eri päivinä tehdyn kaksoismittauksen keskiarvo.

Julkaistu: 1.3.2006