Mitä miehet pelkäävät naisissa?

Mitä miehet pelkäävät naisissa?
Miesten naispelko on yleensä seksuaalista. Kun pelkää, haluaa kukkoilla ja alistaa, sanoo psykoterapeutti.
Julkaistu 21.4.2017

Jotkut miehet pelkäävät naisia niin paljon, että välttävät kaikkea kanssakäymistä naisten kanssa. Toisilla miehillä pelko on vain seksuaalista.

Psykoterapeutti Jorma Myllärniemen mielestä miehen naispelon taustalla on usein äitisuhde.

Mies tietää, että hän on kiitollisuudenvelassa äidilleen, sillä äidin omistautuva huolenpito varhaislapsuudessa on ollut edellytys miehen terveelle kehitykselle. Jos äidin huolenpito jää jotenkin vajaaksi, miehelle jää tiedostamaton pelko, että riippuvuussuhteessa koetut puutteet ja pahat kokemukset toistuvat naissuhteissa aikuisena. Eli että miehen rakastama nainenkin hylkää.

Myllärniemi on tehnyt pitkän työuran opiskelijaterveydenhuollossa, hänellä on ollut asiakkaina paljon nuoria miehiä ja hän on julkaissut hiljattain kirjan Miksi mies pelkää naista.

PELKÄÄVÄ MIES ESINEELLISTÄÄ

Pelon takia miehellä voi olla aikuisena sitoutumiskammo ja tarve esineellistää naisia. Myllärniemen mukaan naisia esineellistävät erityisesti ne miehet, jotka sisimmässään pelkäävät naisia.

– Naista kohdellaan vain seksuaalisten halujen tyydyttämisen välikappaleena. Varsinkin tunnevaltainen sitoutuminen on uhkaavaa, koska se altistaa varhaisten pettymysten toistumiselle, Myllärniemi määrittelee kirjassaan.

KAUNIITA ON VAIKEA ARVOSTAA

Jos pelokas mies uskaltautuu parisuhteeseen, hän voi etsiä rakastamastaan naisesta sellaista suhdetta, jossa lapsuuden äitisuhteen puutteet saavat hyvityksen.

– Kuitenkin on selvää, ettei kukaan nainen voi näitä varhaisia puutteita korvata. Varhaislapsuuden pettymys toistuu ja sen panee toimeen taas kerran nainen.

Entisestään vahvistuva trauma voi saada miehen alistamaan naisia kaksin verroin.

– Sen, mitä ei pysty viettelemään ja siten kutsumaan yhteiseen aktiin, voi pakottaa alistumaan oman tyydytyksen välikappaleeksi.

Pelon takia miesten voi olla Myllärniemen mukaan myös vaikea suhtautua arvostavasti kauniisiin ja seksikkäisiin naisiin. Pelkäävä mies voi esimerkiksi tytötellä ja etsiä kumppanikseen naisen, joka on passiivinen ja alistuva.

PELKO ON MYÖNNETTÄVÄ

Kuinka traumatisoitunut mies sitten pääsisi pelostaan? Myllärniemen mielestä ainoa vaihtoehto on myöntää, että naisissa on jotain pelottavaa ja vaikeasti hahmotettavaa.

– Sitten alkaa vaikea ja hidas itseymmärryksen lisäämisen prosessi joko itsetutkiskelun tai psykoterapian avulla.

Kun mies alkaa ymmärtää pelkonsa taustoja entistä paremmin, hän voi suhtautua naisiin yleisesti ja omaan kumppaniin uudella tavalla.

Lähteenä: Jorma Myllärniemi: Miksi mies pelkää naista? Kirjapaja, 2017.

Lue myös:

1 kommentti