Terve.fi

Lihavuus varmistumassa eteisvärinän riskitekijäksi

Lihavuus varmistumassa eteisvärinän riskitekijäksi

Lihavuus on hyvin todennäköisesti eteisvärinä-rytmihäiriöiden kausaalinen riskitekijä, Lue lisää.
Mainos

Lihavuus on hyvin todennäköisesti eteisvärinä-rytmihäiriöiden kausaalinen riskitekijä, tuore geenitietoja hyödyntävä tutkimus osoittaa. Tulokset julkaistiin Circulation-lehdessä.

Tutkimuksessa käytettiin yli 51 000 aikuisen seurantatietoja seitsemästä eri tutkimuksesta, jotka kestivät 7–19 vuotta. Kaikilta osallistujilta oli saatavissa geenitietoja, joiden avulla pystyttiin tunnistamaan lihavuudelle altistavia geenimuotoja kantavat.

Geneettisesti lihavuudelle alttiit olivat tulosten perusteella lihavia muita todennäköisemmin, mutta he myös sairastuivat eteisvärinään muita todennäköisemmin. Riski suureni tasaisesti mitä enemmän liikakiloja henkilöllä oli. Yhteys näkyi senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin osallistujien ikä, sukupuoli ja muita tuloksia mahdollisesti sekoittavia tekijöitä.

Lihavuus on yhdistetty eteisvärinään aikaisemminkin, mutta tuloksista on ollut vaikea päätellä, mikä yhteyden taustalla tarkalleen on. Nyt julkaistut tulokset ovat geenitietojen ansiosta tarkempia, sillä niitä käyttämällä elintapojen vaikutukset tuloksiin saatiin minimoitua.

Eteisvärinä on rytmihäiriöistä yleisin. Se aiheuttaa mm. sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä ja altistaa aivohalvauksille. Eteisvärinää potee joka kymmenes yli 65-vuotias.

Lähde: Circulation 2017;135:741–754

Lue lisää:

Eteisvärinä suurempi sydäntautiriski naisille

Lasten lihavuus on painava ongelma

Mistä apua lihavuuteen? Suomeen tehtiin etävalmennus uudeksi hoitoväyläksi

Julkaistu: 14.3.2017