Terve.fi

Aivovammat ovat yhteydessä työikäisten muistisairauteen

Aivovammat ovat yhteydessä työikäisten muistisairauteen
Keskivaikea tai vaikea aivovamma lisää riskiä sairastua työikäisen muistisairauteen, selviää Helsingin yliopiston tutkimuksesta.
Julkaistu 6.7.2017

Aiemmin saatu keskivaikea tai vaikea aivovamma voi laukaista työiässä muistisairauden, osoittaa Helsingin yliopiston tutkimus. Tutkimus toteutettiin väestöpohjaisena seurantatutkimuksena, jossa käytettiin Suomen terveydenhuollon rekisteriä.

Tutkimuksessa seurattiin kymmenen vuoden ajan 40 000 ihmistä, jotka olivat kokeneet aivovamman. Ikähaitari oli 18–65 vuotta. Tutkimuksessa paneuduttiin myös muihin aivorappeumasairauksiin, kuten Parkinsonin tautiin ja ALS:iin, mutta näiden sairauksien kohdalla työikäisen muistisairautta ei havaittu.

Mitä tutkimuksessa selvisi?

Tutkimuksessa havaittiin, että henkilöillä, joilla oli keskivaikea tai vaikea aivovamma oli 90 prosenttia suurempi riski sairastua työiässä muistisairauteen verrattuna lieviin aivovammatapauksiin.

Sukupuolen vaikutuksista muistisairauksiin on käyty paljon keskusteluja.

Tutkimuksessa selvisi, että naisilla ja miehillä, jotka olivat saaneet vakavan aivovaurion, oli kohonnut riski sairastua muistisairauteen, mutta miehillä on kuitenkin tutkimuksen perusteella korkeampi riski aivovamman jälkeiseen muistisairauteen. Myös vamman vakavuus nostaa riskiä sairastua: mitä vakavampi vamma, sitä suurempi riski on sairastua muistisairauteen.

– Tulostemme perusteella näyttää siis siltä, että aivovamma käynnistää jonkin prosessin, joka myöhemmin johtaa muistisairauteen, toteaa Helsingin yliopiston tutkija ja kokeellisen neurokirurgian dosentti Rahul Raj.

Tutkimus osoittaa, että muistisairaudet eivät ole vain ikäihmisten sairaus, vaan sairaus voi alkaa aivovamman seurauksena jo työiässä. Tutkimuksessa selvisi myös, että aivovammojen aiheuttamat muistisairaudet ovat paljon yleisempiä, kuin on ajateltu.

Aivovammat ja muistisairaudet lisääntyvät koko ajan

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan aivovammat lisääntyvät ja tulevat aiheuttamaan yhä enemmän pitkäaikaissairauksia ja kuolemia. Noin kolmasosa keskivaikean tai vaikean aivovamman saaneista menehtyy. Eloonjääneistä noin puolet vammautuvat vaikeasti.

Länsimaissa yleisimpiä aivovammojen aiheuttajia ikääntyminen ja vanhuuteen liittyvät tapaturmat. Aasiassa holtittoman liikenteen takia sattuneet onnettomuudet ovat yleinen aivovammojen aiheuttaja.

Suomessa on arvioiden mukaan noin 7000–10 000 työikäistä muistisairauteen sairastunutta henkilöä. Yleisin muistisairaus myös työikäisillä on Alzheimerin tauti.

Työikäisten muistisairaudet ovat melko helppoja diagnosoida, sillä arkielämän tiedot ja taidot ovat usein hukassa, ja uuden oppiminen on vaikeaa. Joskus diagnoosi saattaa kuitenkin sekoittua esimerkiksi masennukseen, uupumukseen tai stressiin, jolloin muistisairausdiagnoosiin ei päästä heti käsiksi.

Lähteet: 

Tutkimus Risk of hospitalization with neurogenerative disease after moderate-to-severe traumatic brain injury in the working-age population: A retrospective cohort study using the Finnish national health registries. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002316

Kommentoi »