Terve.fi

Hyväksytkö eutanasian? Näin suomalaiset suhtautuvat eutanasiaan

Hyväksytkö eutanasian? Näin suomalaiset suhtautuvat eutanasiaan
Aktiivisessa eutanasiassa toivottomasti sairaan potilaan kuolemaa joudutetaan esimerkiksi lääkeaineilla. Suomessa aktiivinen eutanasia on rikos. Itsemurhan avustamisesta ei rangaista. Lue lisää.
Julkaistu 7.6.2015

Tuhat suomalaista -tutkimuksen mukaan 75 prosenttia suomalaisista hyväksyy eutanasian. Vain 11 prosenttia ei hyväksy sitä. Ikäryhmässä 25–34-vuotiaat eutanasian hyväksyy jopa 87 prosenttia vastaajista.

Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä harvempi hyväksyy eutanasian. Kuitenkin myös yli 65-vuotiaista eutanasian hyväksyy kaksi kolmesta (65 %), ilmenee Lääkäriliiton, Apteekkariliiton ja Lääketietokeskuksen maaliskuussa IRO Research Oy:ltä tilaamasta väestökyselystä.

Vastaajista 37 prosenttia ei usko kuoleman jälkeiseen elämään, 34 prosenttia uskoo siihen ja loput vastaajista eivät osanneet sanoa. Naiset uskovat selvästi miehiä enemmän kuoleman jälkeiseen elämään (42 % naisista ja 26 % miehistä). Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä useampi ilmoittaa uskovansa kuoleman jälkeiseen elämään: yli 65 vuotiaista 39 prosenttia uskoo kuoleman jälkeiseen elämään.

Aktiivisessa eutanasiassa toivottomasti sairaan potilaan kuolemaa joudutetaan esimerkiksi lääkeaineilla. Suomessa aktiivinen eutanasia on rikos. Itsemurhan avustamisesta ei rangaista.

Lääkärien myönteinen suhtautuminen eutanasian laillistamiseen lisääntynyt

Journal of Medical Ethics -lehdessä hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan suomalaisten lääkärien myönteinen suhtautuminen eutanasian laillistamiseen on kasvanut kymmenessä viime vuodessa 30 prosentista 46 prosenttiin. Kyselytutkimus toteutettiin vuonna 2013. Tutkimuksessa ei käy ilmi suomalaisten lääkärien suhtautumisen muutoksen syitä.

Toisaalta niiden lääkärien määrä, jotka voisivat itse joskus harjoittaa aktiivista eutanasiaa, jos se olisi Suomessa laillinen, on pysynyt ennallaan vähän runsaassa viidenneksessä. Lääkäreistä 55 prosenttia ei katso voivansa harjoittaa aktiivista eutanasiaa.

Suomen Lääkäriliitto, kuten Maailman lääkäriliitto (WMA), katsoo, että lääkärin osallistuminen potilaan aktiiviseen surmaamiseen edes potilaan pyynnöstä on vastoin lääkärin etikkaa ja keskeisiä arvoja. Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan mukaan viimeaikaisten tutkimustulosten perusteella ei ole tarvetta muuttaa liiton näkemyksiä eutanasiaan.

Tuhat suomalaista -tutkimus

IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä, valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa.

Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä läänin mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 16.–24.3.2015. Tutkimuksen tilasivat Suomen Lääkäriliitto, Suomen Apteekkariliitto ja Lääketietokeskus.

Lisätietoja: Varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459 955 Tuhat suomalaista, maaliskuu 2015 -aineisto Journal of Medical Ethics ja Lääkärin etiikka (pdf)

Lue lisää:

3 kommenttia