Terve.fi

Aivohalvaukset yleistyvät aurinkomyrskyjen aikaan

Aivohalvaukset yleistyvät aurinkomyrskyjen aikaan
Auringossa tapahtuvia hiukkaspurkauksia sanotaan aurinkomyrskyiksi. Niiden voimakkuus vaihtelee 11 vuoden jaksoissa. Hiukkasvirta aiheuttaa maassa voimakkaita revontulia ja myrskyjä maan magneettikentässä. Pahimmillaan nämä magneettiset myrskyt voivat vaurioittaa sähkölaitteita. Ne vaikuttavat myös ihmiseen, sillä sydän- ja verisuonitauteja sairastavien tilan on todettu huonontuvan niiden aikana. Monikansallisen tutkimuksen mukaan myös aivohalvaukset näyttävät yleistyvän magneettisten myrskyjen aikaan.
Julkaistu: 22.7.2014

Auringossa tapahtuvia hiukkaspurkauksia sanotaan aurinkomyrskyiksi. Niiden voimakkuus vaihtelee 11 vuoden jaksoissa. Hiukkasvirta aiheuttaa maassa voimakkaita revontulia ja myrskyjä maan magneettikentässä. Pahimmillaan nämä magneettiset myrskyt voivat vaurioittaa sähkölaitteita. Ne vaikuttavat myös ihmiseen, sillä sydän- ja verisuonitauteja sairastavien tilan on todettu huonontuvan niiden aikana. Monikansallisen tutkimuksen mukaan myös aivohalvaukset näyttävät yleistyvän magneettisten myrskyjen aikaan.

Tutkimukseen kerättiin vuosilta 1981- 2004 yli 11000 aikuista aivohalvauspotilasta Uudesta-Seelannista, Australiasta, Englannista, Ranskasta ja Ruotsista. Halvaukset johtuivat joko veritulpista tai verenvuodoista. Keräyksen aikana esiintyneet magneettiset myrskyt jaettiin kolmeen luokkaan lievistä äärimmäisen voimakkaisiin Japanissa sijaitsevan mittauskeskuksen antamien tietojen perusteella.

Seurantavuosina ilmenneiden magneettisten myrskyjen aikaan aivohalvausten ilmaantuvuusriski suureni koko aineistossa 19 prosenttia. Myrskyjen vaikutus oli selvin alle 65-vuotialla. Heillä lievien myrskyjen aikaan riski suureni 27 prosenttia ja voimakkaiden ja äärimmäisenvoimakkaiden myrskyjen aikaan 51 prosenttia. Myrskyjen yhteys halvauksiin säilyi muuttumattomana, vaikka muiden ilmastollisten tekijöiden vaikutus suljettiin pois.

Tutkijat arvioivat, että magneettiset myrskyt liittyvät runsaaseen kahteen prosenttiin aivohalvauksista koko väestössä. Niiden merkitys on samaa luokkaa kuin esimerkiksi hormonihoitojen ja paljon pienempi kuin tärkeimpien riskitekijöiden korkean verenpaineen ja tupakoinnin, joiden merkitys tuli esiin tässäkin tutkimuksessa.

Magneettisten myrskyjen arvellaan suurentavan aivohalvauksen riskiä nostamalla verenpainetta ja pulssia tai häiritsemällä elimistön vuorokausirytmejä. Muihin riskitekijöihin yhdistettynä nämä vaikutukset voivat johtaa halvaukseen. Terve elimistö kestää ne ilman ongelmia.

Lähde: Stroke 2014

Lue lisää:

3 kommenttia