Terve.fi

Suomalaiset eivät pidä helteestä

Suomalaiset eivät pidä helteestä
Kesä ja helle: Helle ahdistaa, heikentää suorituskykyä ja lisää sairaiden ihmisten kuolleisuutta.
Julkaistu: 10.6.2014

Helle ahdistaa, heikentää suorituskykyä ja lisää sairaiden ihmisten kuolleisuutta. Helteen vaikutus on viileään tottuneisiin suomalaisiin voimakkaampi kuin esimerkiksi Välimeren maiden kansalaisiin. Suureen aineistoon perustuvassa tutkimuksessa selvitettiin, miten suomalaiset kokevat helteen ja millaisia oireita se heissä aiheuttaa.

Tutkimus perustui vuonna 2007 kerättyyn FINNRISK- aineistoon. Runsaalle 4000:lle 25 – 75-vuotiaalle henkilölle annettiin täytettäväksi kyselylomake, jolla kartoitettiin erilaisia kuumuuden fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia ja sairausoireiden pahentumista helteiden aikana.

Epämiellyttävän kuumiksi vastaajat määrittelivät yli 26.4 asteen lämpötilat. Miehillä raja oli 26.7 ja naisilla 26.1 astetta. Hajonta oli suurta: joillakin raja oli jo 19 asteessa, toiset taas kokivat kuumina vasta yli 33 asteen lämpötilat. Naisten kuumuudensieto heikkeni iän myötä. Miehillä vastaavaa ilmiötä ei havaittu. Mukavan lämpötilan yläraja oli koko joukossa keskimäärin 22.2 astetta. Naisilla tämäkin raja oli hieman matalampi kuin miehillä. Naisilla raja laski iän myötä ja oli 75-vuotiailla enää 18.6 astetta.

Erilaisia kuumuuden aiheuttamia oireita ilmoitti 81 prosenttia vastaajista. Näistä yleisimpiä olivat jano (67 %), suun kuivuminen (43 %), suorituskyvyn lasku (43 %) ja unihäiriöt (32 %). Sydän- tai hengitysoireita raportoi 11 prosenttia vastaajista. Rytmihäiriöt ja hengenahdistus olivat näistä oireista tavallisimpia. Iän myötä lähes kaikki kuumuuteen liittyvät oireet yleistyivät. Nuorimmilla ikäluokilla ei vakavampia oireita ollut lainkaan ja he kärsivät kuumuudesta muutenkin vähemmän kuin vanhimmat ikäluokat. Ainoa iän myötä vähenevä oire oli jano.

Ilmatieteen laitos antaa varoituksen tukalasta helteestä, jos lämpötila on 14 – 27 astetta vähintään kolmen vuorokauden ajan. Tämän tutkimuksen perusteella raja on oikein asetettu. Ikääntyneiden ja erilaisia sairauksia potevien tulee ottaa varoitukset vakavasti ja nauttia nesteitä enemmän kuin janon perusteella tuntuu tarpeelliselta.

Lue lisää:

Kommentoi »