Terve.fi

Skitsofrenia yhteydessä syöpäkuolemiin


Skitsofreniaa sairastavat kuolevat syöpään muuta väestöä todennäköisemmin, paljastaa ranskalaistutkimus. Lue lisää.

Skitsofreniaa sairastavat kuolevat syöpään muuta väestöä todennäköisemmin, paljastaa ranskalaistutkimus. Syöpäriski tulisikin huomioida skitsofreniaa sairastavien hoidossa nykyistä paremmin, tutkijat kirjoittavat.

Skitsofreenikoiden tiedetään kuolevan muuta väestöä nuorempina, mikä pitkälti johtuu suurentuneesta itsemurhavaarasta, mutta itsemurhat yksistään eivät selitä koko ilmiötä. Suurentunut syöpäkuolleisuus saattaa selittää loput.

Ranskalaisten tutkimuksessa 3 500:aa skitsofreenikkoa seurattiin yhdentoista vuoden ajan, ja sinä aikana vajaat 480 potilasta kuoli. Kuolleisuus oli näin nelinkertaista yleisväestöön verrattuna. Kuolemantapauksista 74 johtui syövästä, mikä teki syövästä skitsofreenikoiden yleisimmän kuolinsyyn heti itsemurhien jälkeen.

Muuhun väestöön verrattuna skitsofreenikkomiehet kuolivat selvästi yleisemmin keuhkosyöpään ja naiset rintasyöpään. Syöpien ja skitsofrenian yhteys voi johtua monesta tekijästä. Skitsofreniaa sairastavien syöpä saatetaan esimerkiksi löytää tavallista myöhemmin tai heidän hoitonsa eroaa jollain tavalla muiden hoidosta. Skitsofreenikot myös tupakoivat paljon, mikä havaittiin tässäkin tutkimuksessa.

Tutkimus julkaistaan Cancer-lehden elokuun numerossa.

Lue lisää:

Julkaistu: 7.7.2009